ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พงศ์พันธุ์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พงศ์พันธุ์-, *พงศ์พันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พงศ์พันธุ์[N] lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พงศ์พันธุ์น. พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is your heritage, Mr. Quill?เจ้าสืบเชื้อพงศ์พันธุ์ใด ควิลล์ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

English-Thai: Nontri Dictionary
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
stem(n) กิ่ง,ลำต้น,ก้าน,พงศ์พันธุ์,รากคำ,หัวเรือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top