ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมาชิกในครอบครัว

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาชิกในครอบครัว-, *สมาชิกในครอบครัว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not trust any friends or family members.จงอย่าเชื่อเพื่อนคนใด หรือสมาชิกในครอบครัว In the Mouth of Madness (1994)
I'm so named because your great-grandfather and grandmother considered me to be a member of your family.ผมมีนามสกุลนี้เพราะ คุณตาคุณย่าของคุณ รับผมเป็นสมาชิกในครอบครัว Bicentennial Man (1999)
Six members of the family were found last night... ...in bed, shot and killed.พบหกคนสมาชิกในครอบครัว เมื่อคืน... ...บนเตียง, ถูกยิง ...ตายเรียบ The Amityville Horror (2005)
The accused told police he heard voices... ... coming from within the house, telling him to murder his family....มีเสียงบางอย่างภายในบ้าน บอกให้เค้าฆ่าทุกคนในบ้าน ...ภายในบ้าน, สั่งให้เขาฆ่าสมาชิกในครอบครัว The Amityville Horror (2005)
Misa lost all of her family members 3 years ago.มิสะเสียสมาชิกในครอบครัวไปเมื่อ3 ปีที่แล้ว Death Note: The Last Name (2006)
do you understand "immediate family?"คุณเข้าใจคำว่า "สมาชิกในครอบครัว"ไหม Pilot (2008)
You see, someone in the familyเนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่ง What More Do I Need? (2008)
No immediate family member admitted to a Gotham hospital.ไม่มีสมาชิกในครอบครัว เข้ารักษาในรพ.ของก็อธแธม The Dark Knight (2008)
The upshot is we got us a nice, big, juicy, bloody fingerprint which belongs to Señor Tuco.ซึ่งเป็นลายนิ้วมือของพ่อตูโก้ คริสมาสต์มาถึงเร็ว สู่สมาชิกในครอบครัวซารส์เดอร์ นั่นคือ มีเงื่อนไขว่า Grilled (2009)
I already consider you a part of the family.ฉันยอมรับเธอเป็นสมาชิกในครอบครัวเรียบร้อยแล้ว The Twilight Saga: New Moon (2009)
Once you're patched, the members are your family.ตอนที่นายจากไปแล้ว สมาชิกในครอบครัวของนาย Balm (2009)
When Jan Di becomes part of that family, we should enjoy some of the riches, then we can have no regrets.เมื่อไรที่ฉันดี เข้าไปเปนสมาชิกในครอบครัวนั้น เราจะต้องกลายเปนคนรวย ไม่มีอะไรต้องเสียใจ Episode #1.6 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folks[N] สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ, Syn. family, kin
people[N] สมาชิกในครอบครัว, See also: คนในครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
household(เฮาซฺ'โฮลดฺ) n. สมาชิกในครอบครัว,ครอบครัวที่รวมทั้งคนใช้. adj. เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับงานบ้าน,ประจำบ้าน,ทั่วไป,ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top