Search result for

เครือญาติ

(24 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครือญาติ-, *เครือญาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือญาติ[N] relative, See also: lineage, family, kindred, ancestry, pedigree, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, Example: พระบรมราโชบายประสานสัมพันธ์ฉันเครือญาติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม, Count unit: เครือญาติ, Thai definition: สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinshipเครือญาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deeply nepotistic. Ugh.เครือญาติมักมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
Okay, so we're looking for someone who took her in-- a friend or a family member?เอาล่ะ เรากำลังตามหาใครคนหนึ่ง คนที่อาจรับตัวเธอไปอยู่ด้วย-- อาจเป็นเพื่อนฝูง - หรือเครือญาติThe Body and the Bounty (2010)
Marrying Kristina, uniting the families gave the monarchist movement the push that it needed.แต่งงานกับคริสติน่า ร่วมเครือญาติ ทำให้ผู้รักราชาธิปไตยได้สิ่งที่ต้องการ Coup de Grace (2011)
As long as this Kim Jong Seo is alive, royal clan members cannot meddle with government any longer!ตราบใดที่คิมจองซูยังมีชีวิตอยู่ เครือญาติเชื้อพระวงศ์ไม่สามารถเข้ามา ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารประเทศอีกต่อไป The Princess' Man (2011)
I sense in you a kindred spirit, a...ข้ารู้สึกได้ ถึงวิญญาณเครือญาติ จากเจ้า ... Puss in Boots (2011)
From what I overheard, we both wanna take out the same wedding, which makes us kindred spirits, and now that you're down for the count,จากที่ฉันบังเอิญได้ยินมา เราทั้งคู่ต้องการที่จะเอางานแต่งงานอันเดียวกันออก ซึ่งจะทำให้วิญญาณเครือญาติเรา และตอนนี้ดูเหมือนคุณกำลังแพ้นะ G.G. (2012)
One of the requirements is you make a family tree.ที่เธอต้องทำก็คือ ทำแผนผังเครือญาติ Mockingbird Lane (2012)
Eddie, you ever make a family tree?เอ็ดดี้ เธอเคยทำแผนผังเครือญาติไหม? Mockingbird Lane (2012)
I made a few phone calls around Fort Wayne, claiming to be a genealogist working on a family tree.ผมโทรไปหลายๆที่ในฟอร์ตเวน อ้างว่าเป็นนักพงศาวลีวิทยา กำลังศึกษาเรื่องเครือญาติ The High Road (2012)
According to genealogical records, the magistrate had a son whose bloodline traces to Jeremy Furth.ตามแผนลำดับเครือญาติ ผู้พิพาษามีบุตรชายหนึ่งคน สายเลือดของเขาเกี่ยวข้องกับเจเรมี่ เฟิร์ธ Blood Moon (2013)
I'm never going to change the family tree.ฉันจะไม่เปลี่ยนแผนภูมิลำดับเครือญาติหรอกนะ Episode #1.2 (2013)
You can't even be added to the family tree! Who are you to say something like that?เธอยังถูกรวมในแผนภูมิเครือญาติไม่ได้เลย เธอเป็นใครกัน ถึงกล้าพูดเรื่องแบบนี้ Episode #1.4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครือญาติ[n.] (khreūayāt) EN: relative   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kin[N] ญาติ (คำเก่า), See also: เครือญาติ, Syn. relative, kindred
relative[N] เครือญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, Syn. family, relation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kin(คิน) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,ความเกี่ยวดองกัน,เครือญาติ,ญาติเกี่ยวดอง,สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน,เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
relative(เรล'ละทิฟว) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน,adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวข้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
kin(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top