ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ค่อนแคะ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่อนแคะ-, *ค่อนแคะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนแคะ[V] satirize, See also: carp, cavil, Example: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน, Thai definition: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่อนแคะก. ค้นหาเอาสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากล่าวติเตียน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's a critic.นั่นเป็นการค่อนแคะ Spider-Man 3 (2007)
Always tearing people down,ชอบค่อนแคะคนอื่น Communication Studies (2010)
- Then get off my back.- งั้นก็เลิกค่อนแคะผมสักที Sick (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top