Search result for

การกล่าวหา

(48 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกล่าวหา-, *การกล่าวหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกล่าวหา[N] accusation, See also: charging, Example: รัฐบาลนี้จะเจรจาโดยไม่ติดใจหรือมีการกล่าวหาในใจว่าที่ผ่านมามีการตุกติกอะไรบ้าง, Thai definition: การแจ้งต่อผู้มีอำนาจหน้าที่หรือสาธารณชนว่าผู้อื่นได้กระทำความผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accusationการกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incriminationการกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imputation of unchastityการกล่าวหาว่าไม่มีความบริสุทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unchastity, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความบริสุทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of incompetence; incompetence, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetence, imputation of; imputation of incompetenceการกล่าวหาว่าไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of unfitnessการกล่าวหาว่าไม่มีความเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfitness, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious accusationการกล่าวหาโดยเจตนาร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does your son have any evidence to support this outrageous accusation?ไม่ทราบว่าองค์ชายมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ในการกล่าวหานี้ไหม? Valiant (2008)
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์ Valiant (2008)
So you have no proof to support these allegations?งั้นลูกก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในการกล่าวหานี้สินะ? Valiant (2008)
You make these outrageous accusations against a knight on the word of your servant?ลูกทำการกล่าวหาอัศวิน -ฝ่าบาท -ช้าก่อน Valiant (2008)
Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not;คุณขัดขืนกฏของรัฐ ทำให้กรมตำรวจเสียชื่อเสียง ด้วยการกล่าวหาว่าเรามอบเด็กชายให้เธอ และพยายามหลอกเธอว่าเป็นลูกชายของเธอ และเธอไม่เชื่อ Changeling (2008)
What exactly are you accusing me of?อะไรที่ทำให้คุณแน่ใจในการกล่าวหาผม? Doubt (2008)
CIA and White House officials have declined to respond to these accusations.เจ้าหน้าที่ซีไอเอและไวท์เฮ้าส์ ปฏิเสธที่จะให้คำตอบ กับการกล่าวหานี้ The Happening (2008)
Those charges are absurd, and we're not going to let you keep searching.เป็นการกล่าวหาที่ไร้สาระ และไม่ปล่อยให้คุณค้นต่อไป Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Why not? For you, mom.การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องอาชญากรรม เป็นเรื่องที่อันตรายมาก Trust Me (2009)
I-I'm sorry,ms.Hewes,but there's no factual basis for your motion.ฉัน-ฉันเสียใจ คุณฮิวส์,แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ในการกล่าวหาของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
That's an outrageous accusation.เป็นการกล่าวหาที่เกินเลยนะคะ Nothing But the Blood (2009)
That's an allegation.นั่นเป็นการกล่าวหา I Will Rise Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกล่าวหา[v.] (kān klāohā) EN: allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; allégation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accusation[N] การกล่าวหา, See also: การประณาม, การหาเหตุ, Syn. indictment, accusal, arraignment
allegation[N] การกล่าวหา, Syn. assertion, affirmation, charge
arraignment[N] การกล่าวหา, Syn. accusation, blame
denunciation[N] การประณามในที่สาธารณะ, See also: การกล่าวหา, Syn. accusation, allegation
imputation[N] การใส่ความ, See also: การกล่าวหา, Syn. accusation
talking-to[N] การกล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การตำหนิ, การประณาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
reproof(รีพรูฟ') n. การตำหนิ,การติเตียน,การกล่าวหา,การดุ,การประณาม, See also: reproofless adj., Syn. censure,rebuke
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
recrimination(n) การกล่าวหากัน,การฟ้องแย้ง,การด่ากลับ
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top