Search result for

เหน็บ

(64 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหน็บ-, *เหน็บ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหน็บ[N] beriberi, Thai definition: อาการชาและเจ็บแปลบปลาบตามแขนขาเป็นต้น เกิดจากหลอดเลือดและเส้นประสาท หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในบริเวณนั้นถูกกดทับระยะหนึ่ง
เหน็บ[V] carp at, See also: talk insinuatingly, Syn. เหน็บแนม, แคะไค้, เสียดสี, Example: เมื่อได้ทีเขาจึงถือโอกาสเหน็บเธอ, Thai definition: พูดสะกิดถึงส่วนที่ไม่ดี
เหน็บ[V] insert, See also: stick, tuck, attach, Syn. เสียบ, Example: เงินชายร่างกายกำยำเหน็บผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าตรงมุมกระเป๋าบน, Thai definition: สอดไว้ในที่บังคับ
เหน็บแนม[V] be sarcastic, See also: mock at, carp at, satirize, Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ, Example: แม่ชอบเหน็บแนมทุกครั้งที่ฉันจะออกจากบ้าน, Thai definition: พูดจากระทบกระเทียบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหน็บน. ชื่อมีดขนาดกลาง ใบมีดรูปร่างปลายแหลม กลางป่อง โคนแคบ สันค่อนข้างหนา ด้ามทำเป็นกั่นสอดติดกับด้ามไม้หรือทำเป็นบ้องติดอยู่ในตัวก็มี ปรกติสอดใบมีดไว้ในฝักซึ่งทำด้วยไม้หรือหวายสาน นิยมเหน็บเอวด้านหลังหรือด้านหน้าในเวลาออกนอกบ้าน ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เรียกว่า มีดเหน็บ, มีดอีเหน็บ หรือ อีเหน็บ ก็เรียก.
เหน็บก. เสียบ, สอดไว้ในที่บังคับ
เหน็บกิริยาที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสบู่เป็นต้นสอดเข้าไปในช่องทวารหนักเพื่อให้อุจจาระออก.
เหน็บก. พูดเสียดสีแคะไค้ เช่น เขาชอบมาเหน็บให้เจ็บใจ.
เหน็บว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้ ในคำว่า พูดเหน็บ.
เหน็บน. อาการชาและเจ็บแปลบปลาบตามแขนขาเป็นต้น เกิดจากหลอดเลือดและเส้นประสาทหรืออย่างใดอย่างหนึ่งบริเวณนั้นถูกกดทับระยะหนึ่ง.
เหน็บชาน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากขาดวิตามินบี ๑ ทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้าเป็นต้น.
เหน็บแนมว. อาการที่พูดเสียดสีแคะไค้กระทบกระเทียบเปรียบเปรย.
ขัด ๑เหน็บ เช่น ขัดกระบี่
แหนบเหน็บแนม, กระแหนะกระแหน, (ใช้แก่กริยาพูด).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beri-Beri, Dryเหน็บชาชนิดแห้ง,โรคเหน็บชาชนิดแห้ง [การแพทย์]
Beriberiเหน็บชา,โรค;โรคเหน็บชา;เหน็บชา;โรคเหน็บชา [การแพทย์]
Beriberi, Acuteเหน็บชาชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Beriberi, Chronicเหน็บชาชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Beriberi, Dryเหน็บชาชนิดเรื้อรัง,โรคเหน็บชาชนิดผอมแห้ง [การแพทย์]
Beriberi, Paralyticเหน็บชาชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Beriberi, Wetเหน็บชาชนิดเฉียบพลัน,โรคเหน็บชาชนิดเปียก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now you are here in this cold place.และตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ ที่ที่หนาวเหน็บ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Those of you who are taking suppositories might want to pass on that whole thing.แต่ถ้ายาเหน็บก็ไม่ต้องใช้มุขนี้นะ Punchline (1988)
Once a place touches you like this, the wind never blows so cold again.เมื่อสถานที่ทำให้คุณรู้สึกเช่นนี้ ลมจะไม่พัดความหนาวเหน็บอีกต่อไป Field of Dreams (1989)
And on a dark cold night under full moonlightและในค่ำคืนที่แสนเหน็บหนาวภายใต้แสงจันทร์เต็มดวง The Nightmare Before Christmas (1993)
I have no bracket-y thing, I see no worm guys whatsoever and I cannot feel my legs.ฉันไม่เห็นแผ่นด้านหลัง ไม่เห็นไอ้ตัวหนอนอะไรทั้งนั้น และขาฉันเป็นเหน็บแล้ว The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Do you have $1?มีแบ๊งค์เหน็บมั้ย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I feel fear, cold, alone.ฉันรู้สึกกลัว. เหน็บหนาว... โดดเดี่ยว Ghost in the Shell (1995)
That sarcastic, contemptuous tone that means... you know everything because you're a man... and I know nothing because I'm a woman.ที่เหน็บแนมน้ำเสียงดูถูกนั่นหมายความว่า ... คุณรู้ทุกอย่างเพราะคุณเป็นคน ... และฉันรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะฉันผู้หญิงคนหนึ่ง The Birdcage (1996)
And I saw a bottle of white wine... chilling in the refrigerator.และผมเห็นขวดไวน์ขาว ... หนาวเหน็บในตู้เย็น The Birdcage (1996)
I hate that house and that cold room and how I was always hungry. All right!ผมเกลียดบ้านหลังนั้นและห้องหนาวเหน็บ และผมหิวมาตลอด James and the Giant Peach (1996)
No provisions in the larder, and the cold days drawing ever closer.ไม่มีการเตรียมการในห้องเสบียง และวันคืนอันหนาวเหน็บได้ใกล้เข้ามาแล้ว The Education of Little Tree (1997)
When the cold rains kept on and killed the spring it was as though a young person had died for no reason. "เมื่อฝนที่หนาวเหน็บตกลงมา นี่ไม่ใช่ความคิดของเด็กๆ City of Angels (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck   FR: insérer ; introduire
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at ;   FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly   FR: être sarcastique ; se moquer (de)

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
naggy(adj) ซึ่งชอบเหน็บแนม, ขี้บ่น, S. long winded,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pins and needles[IDM] เหน็บชา
ironical[ADJ] เหน็บแนม, See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
lampoon[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม
peck[VT] ถากถาง, See also: เหน็บแนม, Syn. nag
taunt[VT] พูดส่อเสียด, See also: เหน็บแนม, ดูถูก, Syn. insult, jeer, mock, tease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม
bougie(บู'จี) n. ที่แยง สอดเข้ารูเปิดของร่างกาย (เช่น ทางเดินปัสสาวะ) ,ยาเหน็บ
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
innuendo(อินนิวเอน'โด) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การพูดเหน็บแนมหรือเสียดสี
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
breech(n) กระเบนเหน็บ,สะโพก,ก้น,ด้ามปืน
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
loin(n) เนื้อสะโพก,กระเบนเหน็บ,พุง,ท้อง
peck(vt) จิก,ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
pinch(vt) หยิก,จับ,บีบ,กัด,จิก,ฉก,เหน็บแนม
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย

German-Thai: Longdo Dictionary
vor Kälte zittern(phrase) หนาวสั่น, สั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top