ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อครหา

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อครหา-, *ข้อครหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อครหา[N] scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is one thing to question the official story, and another thing entirely to make wild accusations, or insinuate that I'm a superhero.มันมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างเป็นทางการ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ข้อครหา หรือการกล่าวเป็นนัยๆ ว่า ผมคือซุปเปอร์ฮีโร่ Iron Man 2 (2010)
Well, I was there for the David Clarke scandal.ฉันอยู่ที่นั่น เพื่อข้อครหา ของเดวิด คลาร์ก Sin (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   

English-Thai: Nontri Dictionary
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
irreproachable(adj) ไม่มีข้อครหา,ไม่มีตำหนิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top