ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตำหนิติเตียน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำหนิติเตียน-, *ตำหนิติเตียน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ตำหนิติเตียน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ตำหนิติเตียน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปีกกล้าขาแข็งก. พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย.
ว่าแล้วว่าอีกก. พูดหรือตำหนิติเตียนซ้ำซาก.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprehensively[ADV] อย่างตำหนิติเตียน
reprobative[ADJ] ซึ่งตำหนิติเตียน, See also: ซึ่งไม่อยมรับ
reproof[N] การตำหนิติเตียน, Syn. censure, rebuke, reprimand

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top