ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ครหา

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ครหา-, *ครหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครหา[V] blame, See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ, Ant. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ, Example: ลูกน้องต่างก็พากันครหาหัวหน้าว่าอ่อนแอเกินไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ครหา(คะระหา, คอระหา) ก. ติเตียน, ติโทษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somebody's lost, you find them. Somebody's bleeding--ครหายไป คุณก็ตามหา ใครเลือดตกยางออก... Dirty Dancing (1987)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
Each time, Granpa led us up the high trail where nobody could find us.แต่ละครั้ง ปู่จะพาเราไปตามทางบนเขา ที่ๆ จะไม่มีใครหาเราเจอ The Education of Little Tree (1997)
No one will get to him, so no deal.คุณจะหาเขาไม่เจอ ไม่มีใครหาเขาเจอ ดังนั้น ไม่มีข้อตกลงอีกแล้ว Brokedown Palace (1999)
Hey, Kat. Look who found me.เฮ้แคท ดูสิ ใครหาฉันเจอ 10 Things I Hate About You (1999)
Far away, where they can't find us!หนีไปไกล ๆ ที่ ๆ ไม่มีใครหาเจอ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Who do you think you are?คุณคิดว่าคุณเป็นใครหา100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Pardon me for appearing desperate, but before the pilot was ripped from the cockpit, he did say that no one's gonna find us unless we get that transceiver working.ขอโทษนะ ถ้าผมดูเหมือนหมดหวัง แต่ก่อนที่นักบินจะถูก กระชากออกจากห้องคนขับ เขาบอกว่าจะไม่มีใครหาเราเจอ Pilot: Part 2 (2004)
Won't be able to find your body till the river thaws.จะไม่มีใครหาศพนายเจอ จนกว่าแม่น้ำจะละลาย Four Brothers (2005)
Those bodies were never recovered, either.ไม่มีใครหาศพพวกเขาเจอ Dead in the Water (2005)
Nobody gets a table here.ไม่มีใครหาที่นั่งได้หรอกน่า The Lake House (2006)
But he was never found.ไม่มีใครหาเขาพบ / ใช่ แต่เขา Map 1213 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครหา[n.] (kharahā) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation   FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
irreproachable(adj) ไม่มีข้อครหา,ไม่มีตำหนิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top