ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fault

F AO1 L T   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fault-, *fault*
English-Thai: Longdo Dictionary
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fault[N] ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
fault[VT] ตำหนิ, See also: ติ, ติเตียน, Syn. criticize
fault[N] รอยเลื่อนของเปลือกโลก, See also: รอยแตก
faulty[ADJ] ซึ่งมีข้อผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ, Syn. impaired, imperfect, Ant. sound
faultily[ADV] อย่างผิดพลาด, See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย, Syn. badly, incompletely
faultless[ADJ] ซึ่งไม่ผิดพลาด, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, สมบูรณ์แบบ, Syn. flawless, unquestionable, Ant. refutable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง
faultless(ฟอลทฺ'ลิส) adj. ไม่มีความผิด,สมบูรณ์., See also: faultlessness n., Syn. perfect,ideal
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์
faultless(adj) ไม่ผิด,ไม่ผิดพลาด,ถูกต้อง,สมบูรณ์,ไม่เสียหาย
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faultความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faultความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultความผิดพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault avoidanceการเลี่ยงความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fault basinแอ่งรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault blockบล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault complexรอยเลื่อนซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault gouge; clay gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault lineแนวรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม
รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
faultfault, รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Basin แอ่งรอยเลื่อน
แอ่งที่เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นที่เนื่องจาก รอยเลื่อน เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเพชรบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
fault gougefault gouge, ผงรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน
หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
fault scarpfault scarp, ผารอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault setfault set, ชุดรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault systemfault system, ระบบรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault toleranceการทนต่อความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์]
fault zonefault zone, เขตรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's your fault Nanaka was killed.ที่นานากะจังตายเป็นความผิดของนาย Reason (2017)
Whose fault is it then?แล้วความผิดใครล่ะ Smell the Weakness (2017)
My fault for farting in bed, Sam?พ่อผิดเองที่ตดบนเตียง ว่าไงแซม Salesmen Are Like Vampires (2017)
It's not our fault that the consumers are so paranoid about GM foods.มันไม่ใช่ความผิดของเราที่ผู้บริโภค หวาดระแวงอาหารจีเอ็มโอเหลือเกิน Okja (2017)
It wasn't my fault he couldn't be a dog.ช่วยไม่ได้ บุญไม่ถึงเอง A Dog's Purpose (2017)
I fault the man who gave it.ต้องโทษคนที่ประเคนให้มันต่างหาก Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
I do not fault them for taking what was given.ฉันไม่โทษพวกนั้น ที่ตักตวงเมื่อสบโอกาส Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
You jerk. It's your fault he got stuck there.พูดมาได้ ใครล่ะทำให้เขาโดนลงโทษ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
It's not your fault when people die.มันไม่ใช่ความคิดคุณเวลามีคนตายนะ Service (2016)
You know it's not my fault that the album's not selling, okay?รู้ไหมไม่ใช่ความผิดฉันนะ ที่อัลบั้มขายไม่ดีน่ะ Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
- I know. - It's not my fault I got shanghaied.ทำไงได้ล่ะ ผมหลงเชื่อคนผิด La La Land (2016)
It's not my fault if...ไม่ใช่ความผิดของผมถ้า... Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faultA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
faultA faultless plan is stifling, isn't it.
faultApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
faultAs it was written in haste, the book has many faults.
faultBecause a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.
faultBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.
faultBy other's faults wise men correct their own.
faultCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
faultDespite all his faults, everybody likes him.
faultDespite all his faults he is popular.
faultDon't blame another for his faults.
faultDon't blame others for your own fault.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสีย[N] disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
บกพร่อง[ADV] defectively, See also: faultily, Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ, Thai definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
การขัดข้อง[N] hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ข้อบกพร่อง[N] fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count unit: ข้อ, ประการ
ข้อเสียหาย[N] fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily   
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
จับผิด[v. exp.] (japphit) EN: find faults ; find fault with   FR: prendre en défaut
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   
การขาดนัดพิจารณา[n.] (kān khāt nat phijāranā) EN: default   
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai chamra nī) EN: non-performance ; default   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAULT    F AO1 L T
FAULTS    F AO1 L T S
FAULTY    F AO1 L T IY0
FAULTED    F AO1 L T IH0 D
FAULTING    F AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fault    (v) fˈɔːlt (f oo1 l t)
faults    (v) fˈɔːlts (f oo1 l t s)
faulty    (j) fˈɔːltiː (f oo1 l t ii)
faulted    (v) fˈɔːltɪd (f oo1 l t i d)
faultier    (j) fˈɔːltɪəʳr (f oo1 l t i@ r)
faultily    (a) fˈɔːltɪliː (f oo1 l t i l ii)
faulting    (v) fˈɔːltɪŋ (f oo1 l t i ng)
faultiest    (j) fˈɔːltɪɪst (f oo1 l t i i s t)
faultless    (j) fˈɔːltləs (f oo1 l t l @ s)
faultlessly    (a) fˈɔːltlɪsliː (f oo1 l t l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame, #114 [Add to Longdo]
毛病[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ, ] fault; defect; shortcomings, #7,483 [Add to Longdo]
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired, #12,208 [Add to Longdo]
无瑕[wú xiá, ㄨˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] faultless; perfect, #35,882 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fault; glass fragment; quarrel, #44,207 [Add to Longdo]
错处[cuò chu, ㄘㄨㄛˋ ㄔㄨ˙, / ] fault, #89,538 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] fault; transgression, #92,925 [Add to Longdo]
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on, #108,450 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] fault; mistake, #281,439 [Add to Longdo]
一百一[yī bǎi yī, ㄧ ㄅㄞˇ ㄧ, ] faultless; impeccable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterfehler {m} | Charakterfehler {pl}fault in character; character defect | faults in character [Add to Longdo]
Faultier {n}sloth [Add to Longdo]
Fehlerdiagnose {f}fault diagnostic [Add to Longdo]
Fehlereinflussanalyse {f}fault effect analysis [Add to Longdo]
Fehlereingrenzung {f}; Fehleranalyse {f}fault isolation [Add to Longdo]
Fehlermöglichkeitsanalyse {f}fault probability analysis [Add to Longdo]
Luftstrommangel {m}fault for air stream [Add to Longdo]
Störungseinkreisung {f}fault tracking-down procedure [Add to Longdo]
Verwerfungslinie {f} [geol.]fault line [Add to Longdo]
faulte; verfaulterotted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
コールドフォルト[, ko-rudoforuto] (n) {comp} cold fault [Add to Longdo]
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] (n) {comp} system fault [Add to Longdo]
ダブルフォールト[, daburufo-ruto] (n) double fault [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] system fault [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault [Add to Longdo]
デフォルト[でふぉると, deforuto] default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault [Add to Longdo]
ページフォルト[ぺーじふぉると, pe-jiforuto] page fault [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fault \Fault\, n. [OE. faut, faute, F. faute (cf. It., Sp., &
   Pg. falta), fr. a verb meaning to want, fail, freq., fr. L.
   fallere to deceive. See {Fail}, and cf. {Default}.]
   1. Defect; want; lack; default.
    [1913 Webster]
 
       One, it pleases me, for fault of a better, to call
       my friend.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that fails, that is wanting, or that impairs
    excellence; a failing; a defect; a blemish.
    [1913 Webster]
 
       As patches set upon a little breach
       Discredit more in hiding of the fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A moral failing; a defect or dereliction from duty; a
    deviation from propriety; an offense less serious than a
    crime.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol. & Mining)
    (a) A dislocation of the strata of the vein.
    (b) In coal seams, coal rendered worthless by impurities
      in the seam; as, slate fault, dirt fault, etc.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   5. (Hunting) A lost scent; act of losing the scent.
    [1913 Webster]
 
       Ceasing their clamorous cry till they have singled,
       With much ado, the cold fault cleary out. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Tennis) Failure to serve the ball into the proper court.
    [1913 Webster]
 
   7. (Elec.) A defective point in an electric circuit due to a
    crossing of the parts of the conductor, or to contact with
    another conductor or the earth, or to a break in the
    circuit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Geol. & Mining) A dislocation caused by a slipping of
    rock masses along a plane of facture; also, the dislocated
    structure resulting from such slipping.
 
   Note: The surface along which the dislocated masses have
      moved is called the
 
   {fault plane}. When this plane is vertical, the fault is a
 
   {vertical fault}; when its inclination is such that the
    present relative position of the two masses could have
    been produced by the sliding down, along the fault plane,
    of the mass on its upper side, the fault is a
 
   {normal fault}, or {gravity fault}. When the fault plane is
    so inclined that the mass on its upper side has moved up
    relatively, the fault is then called a
 
   {reverse fault} (or {reversed fault}), {thrust fault}, or
   {overthrust fault}. If no vertical displacement has resulted,
    the fault is then called a
 
   {horizontal fault}. The linear extent of the dislocation
    measured on the fault plane and in the direction of
    movement is the
 
   {displacement}; the vertical displacement is the
 
   {throw}; the horizontal displacement is the
 
   {heave}. The direction of the line of intersection of the
    fault plane with a horizontal plane is the
 
   {trend} of the fault. A fault is a
 
   {strike fault} when its trend coincides approximately with
    the strike of associated strata (i.e., the line of
    intersection of the plane of the strata with a horizontal
    plane); it is a
 
   {dip fault} when its trend is at right angles to the strike;
    an
 
   {oblique fault} when its trend is oblique to the strike.
    Oblique faults and dip faults are sometimes called
 
   {cross faults}. A series of closely associated parallel
    faults are sometimes called
 
   {step faults} and sometimes
 
   {distributive faults}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {At fault}, unable to find the scent and continue chase;
    hence, in trouble or embarrassment, and unable to proceed;
    puzzled; thrown off the track.
 
   {To find fault}, to find reason for blaming or complaining;
    to express dissatisfaction; to complain; -- followed by
    with before the thing complained of; but formerly by at.
    "Matter to find fault at." --Robynson (More's Utopia).
 
   Syn: -- Error; blemish; defect; imperfection; weakness;
     blunder; failing; vice.
 
   Usage: {Fault}, {Failing}, {Defect}, {Foible}. A fault is
      positive, something morally wrong; a failing is
      negative, some weakness or falling short in a man's
      character, disposition, or habits; a defect is also
      negative, and as applied to character is the absence
      of anything which is necessary to its completeness or
      perfection; a foible is a less important weakness,
      which we overlook or smile at. A man may have many
      failings, and yet commit but few faults; or his faults
      and failings may be few, while his foibles are obvious
      to all. The faults of a friend are often palliated or
      explained away into mere defects, and the defects or
      foibles of an enemy exaggerated into faults. "I have
      failings in common with every human being, besides my
      own peculiar faults; but of avarice I have generally
      held myself guiltless." --Fox. "Presumption and
      self-applause are the foibles of mankind."
      --Waterland.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fault \Fault\, v. t. [imp. & p. p. {Faulted}; p. pr. & vb. n.
   {Faulting}.]
   1. To charge with a fault; to accuse; to find fault with; to
    blame. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For that I will not fault thee.    --Old Song.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) To interrupt the continuity of (rock strata) by
    displacement along a plane of fracture; -- chiefly used in
    the p. p.; as, the coal beds are badly faulted.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fault \Fault\, v. i.
   To err; to blunder, to commit a fault; to do wrong. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      If after Samuel's death the people had asked of God a
      king, they had not faulted.       --Latimer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fault
   n 1: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or
      inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to
      point out my errors"; "I could understand his English in
      spite of his grammatical faults" [syn: {mistake}, {error},
      {fault}]
   2: an imperfection in an object or machine; "a flaw caused the
     crystal to shatter"; "if there are any defects you should
     send it back to the manufacturer" [syn: {defect}, {fault},
     {flaw}]
   3: the quality of being inadequate or falling short of
     perfection; "they discussed the merits and demerits of her
     novel"; "he knew his own faults much better than she did"
     [syn: {demerit}, {fault}] [ant: {merit}, {virtue}]
   4: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the
     displacement of one side with respect to the other; "they
     built it right over a geological fault"; "he studied the
     faulting of the earth's crust" [syn: {fault}, {faulting},
     {geological fault}, {shift}, {fracture}, {break}]
   5: (electronics) equipment failure attributable to some defect
     in a circuit (loose connection or insulation failure or short
     circuit etc.); "it took much longer to find the fault than to
     fix it"
   6: responsibility for a bad situation or event; "it was John's
     fault"
   7: (sports) a serve that is illegal (e.g., that lands outside
     the prescribed area); "he served too many double faults"
   v 1: put or pin the blame on [syn: {blame}, {fault}] [ant:
      {absolve}, {free}, {justify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top