ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เอ็ด

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอ็ด-, *เอ็ด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เอ็ด (vt ) ตำหนิ ว่ากล่าว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็ด[N] one, Syn. หนึ่ง, Example: กองทัพเรือยิงสลุดยี่สิบเอ็ดนัด, Thai definition: ใช้เรียกจำนวนเลขที่มี 1 อยู่ท้าย เช่น 11 ว่า สิบเอ็ด 101 ว่า ร้อยเอ็ด
เอ็ด[V] scold, Syn. ดุ, ดุด่า, เอ็ดตะโร, Example: ผมโดนเขาเอ็ดเอาทุกทีเพราะฟังภาษาของเขาไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ทำเสียงดัง, ดุเสียงดัง
เอ็ด[ADV] loudly, See also: noisily, Syn. เอะอะ, อึกทึก, เอ็ดอึง, Ant. เงียบสงบ, Example: แม้ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง
เอ็ด[V] tell another, Syn. แพร่งพราย, Example: ถ้าเธอรู้เรื่องนี้แล้วอย่าเอ็ดไปนะ มันเป็นความลับ
เอ็ดตะโร[ADJ] clamorous, Example: เพื่อนบ้านข้างเคียงต่างเร่เข้ามาดูหลังจากได้ยินเสียงเอ็ดตะโรของพ่อ, Thai definition: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น
เอ็ดตะโร[V] clamor, See also: shout, scold noisily, Example: หล่อนเอ็ดตะโรใส่พี่ชายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิต, Thai definition: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอ็ดว. หนึ่ง (ใช้เรียกจำนวนเลขที่มี ๑ อยู่ท้าย เช่น ๑๑ ว่า สิบเอ็ด ๑๐๑ ว่า ร้อยเอ็ดหรือหนึ่งร้อยเอ็ด).
เอ็ดก. ทำเสียงดัง, ดุ, ดุเสียงดัง
เอ็ดแพร่งพราย
เอ็ดมักใช้ในความปฏิเสธว่า อย่าเอ็ดไป.
เอ็ดว. เอะอะ, อึกทึก.
เอ็ดตะโรก. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น.
เอ็ดตะโรว. อึกทึกครึกโครม.
เอ็ดอึงว. เอะอะอื้ออึง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edwardsiellaเอ็ดเวิรด์ไซลลา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If...เอ็ดThe Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Eddie.เอ็ดดี้ Scratches (2009)
Ed? Ed?เอ็ด Fright Night (2011)
Ed?เอ็ด Lovecraft (2014)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
One, two, three, four, five, six, seven... eight, nine, ten, eleven.หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ... แปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 Angry Men (1957)
OK, that's eleven guilty.ตกลงที่สิบเอ็ดว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
Eleven guilty, one not guilty. Well, now we know where we are.สิบเอ็ดมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีความผิด ดีตอนนี้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน 12 Angry Men (1957)
Eleven of us think he's guilty.สิบเอ็ดของเราคิดว่าเขามีความผิด 12 Angry Men (1957)
There were eleven votes for guilty.มีสิบเอ็ดโหวตได้สำหรับความผิด 12 Angry Men (1957)
Eleven of us still think he's guilty.สิบเอ็ดของเรายังคงคิดว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด 12 Angry Men (1957)
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous   FR: bruyant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab(ออบ) n. เดือนที่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11

English-Thai: Nontri Dictionary
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอก
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด
vociferous(adj) เอ็ดตะโร,เอะอะ,โวยวาย,หนวกหู

German-Thai: Longdo Dictionary
elf(adj) สิบเอ็ด
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด

French-Thai: Longdo Dictionary
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top