Search result for

เอ็ด

(48 entries)
(0.0636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอ็ด-, *เอ็ด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
เอ็ด (vt ) ตำหนิ ว่ากล่าว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็ด[N] one, Syn. หนึ่ง, Example: กองทัพเรือยิงสลุดยี่สิบเอ็ดนัด, Thai definition: ใช้เรียกจำนวนเลขที่มี 1 อยู่ท้าย เช่น 11 ว่า สิบเอ็ด 101 ว่า ร้อยเอ็ด
เอ็ด[V] scold, Syn. ดุ, ดุด่า, เอ็ดตะโร, Example: ผมโดนเขาเอ็ดเอาทุกทีเพราะฟังภาษาของเขาไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ทำเสียงดัง, ดุเสียงดัง
เอ็ด[ADV] loudly, See also: noisily, Syn. เอะอะ, อึกทึก, เอ็ดอึง, Ant. เงียบสงบ, Example: แม้ค้าแม่ขายร้องเรียกลูกค้ากันเอ็ดอึง
เอ็ด[V] tell another, Syn. แพร่งพราย, Example: ถ้าเธอรู้เรื่องนี้แล้วอย่าเอ็ดไปนะ มันเป็นความลับ
เอ็ดตะโร[ADJ] clamorous, Example: เพื่อนบ้านข้างเคียงต่างเร่เข้ามาดูหลังจากได้ยินเสียงเอ็ดตะโรของพ่อ, Thai definition: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น
เอ็ดตะโร[V] clamor, See also: shout, scold noisily, Example: หล่อนเอ็ดตะโรใส่พี่ชายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิต, Thai definition: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอ็ดว. หนึ่ง (ใช้เรียกจำนวนเลขที่มี ๑ อยู่ท้าย เช่น ๑๑ ว่า สิบเอ็ด ๑๐๑ ว่า ร้อยเอ็ดหรือหนึ่งร้อยเอ็ด).
เอ็ดก. ทำเสียงดัง, ดุ, ดุเสียงดัง
เอ็ดแพร่งพราย
เอ็ดมักใช้ในความปฏิเสธว่า อย่าเอ็ดไป.
เอ็ดว. เอะอะ, อึกทึก.
เอ็ดตะโรก. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น.
เอ็ดตะโรว. อึกทึกครึกโครม.
เอ็ดอึงว. เอะอะอื้ออึง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edwardsiellaเอ็ดเวิรด์ไซลลา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If...เอ็ดThe Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Eddie.เอ็ดดี้ Scratches (2009)
Ed? Ed?เอ็ด Fright Night (2011)
Ed?เอ็ด Lovecraft (2014)
Eddie hangs out with a bad crowd.เอ็ดดี้ชอบออกไปสังสรรค์กับพวกแย่ๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
I still think Eddie's a lost cause,but... you know,at least he's trying to do something to better himself,you know?ฉันยังคิดว่าเอ็ดดี้เป็นสาเหตุ ของความล้มเหลว แต่... คุณรู้มั๊ย อย่างน้อยเขาก็พยายามทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ตัวเขาเองดีขึ้น And How Does That Make You Kill? (2008)
Eddie send you here?เอ็ดดี้ส่งคุณมาเหรอคะ? And How Does That Make You Kill? (2008)
Well,you know, Eddie has been known to leave Cory alone while he goes out drinking with his buddies.อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเอ็ดดี้ชอบทิ้งลูกไว้คนเดียว ขณะที่เขาออกไปดื่มกับเพื่อนๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
Eddie's trying to frame me.เอ็ดดี้พยายามใส่ร้ายฉัน And How Does That Make You Kill? (2008)
They confirmed that Eddie had chartered a fishing boat at 9:00 p. m. last night and didn't return until 8:00 this morning.พวกเขายืนยันว่าเอ็ดดี้เช่าเหมาเรือไปสามทุ่มเมื่อคืน แล้วก็ไม่ได้กลับมาจนกระทั่งแปดโมงเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Eddie was changing.เอ็ดดี้เปลี่ยนไปแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Eddie doesn't deserve to share custody of my son just because some shrink says he's cured.เอ็ดดี้ไม่สมควรได้รับสิทธิการดูแลลูกร่วมกับฉัน แค่เพียงเพราะจิตแพทย์บางคนบอกว่าเขาดีขึ้นแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at   FR: crier ; faire du vacarme
เอ็ด[adj.] (et) EN: noisy ; boisterous   FR: bruyant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ab(ออบ) n. เดือนที่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11

English-Thai: Nontri Dictionary
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
bluster(vi) เอ็ดตะโร,คำราม,ตะคอก
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด
vociferous(adj) เอ็ดตะโร,เอะอะ,โวยวาย,หนวกหู

German-Thai: Longdo Dictionary
elf(adj) สิบเอ็ด
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด

French-Thai: Longdo Dictionary
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top