Search result for

*mound*

(131 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mound, -mound-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mound[N] เนิน, See also: โคก, กองดิน, เนินดิน, Syn. hillock, hummock, Ant. dip, valley
mound[N] (กองสิ่งของ) กองใหญ่, See also: กองพะเนิน, Syn. pile, heap
mound[N] จุดขว้าง (กีฬาเบสบอล), Syn. pitcher's mound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mound(เมาน์ดฺ) n.,vt. (ทำ) เนิน,เนินดิน,กองดิน,เหนือหลุมฝังศพ,กองสิ่งของ., Syn. pile,hill,heap

English-Thai: Nontri Dictionary
mound(n) กองหิน,เนิน,กองดิน,โคก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a wooden hatch under a mound of dirt, please. please.มีประตูลับที่ทำด้วยไม้อยู่ใต้เนินดินนั่น ได้โปรด, ได้โปรด... 24: Redemption (2008)
- On the mound for Atlanta-- บนเนินดินแห่งสงครามแอดแลนต้า Nights in Rodanthe (2008)
You ID them, and then together, you and I put a bag over their heads we tie them up, drive them way out into the desert, strip them naked then bury them up to their necks in a huge mound of fire ants.แกไปล่อพวกมัน และจากนั้นพร้อมกัน พ่อกับแกจะเอาถุงคลุมหัวพวกมัน เราชกพวกมันให้น่วม Peekaboo (2009)
On the mound is Ueda High's Jinnouchi.ที่จุดขว้างคือ จินโนวชิแห่งมัธยมอูเอดะครับ Summer Wars (2009)
After a grueling 15 overtime innings, the mound is swarmed with victorious players!หลังจาก 15 อินนิ่งที่สาหัสในช่วงต่อเวลา ตอนนี้ที่จุดขว้างเต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชนะครับ Summer Wars (2009)
But the two women were buried under mounds of trash. Why?แต่ผู้หญิง 2 คน ถูกฝังใต้เนินขยะ ทำไม Exit Wounds (2010)
Mound?ลงเนิน ? Yougashiten koandoru (2011)
Horse omen mound. To exceed to patronize.คาถาน่าหวาดกลัวสุดเท่ห์ Spellbound (2011)
Horse omen mound terrible magic handsome. Hereto to end.ทุกคนดูท่าทางสนุกกันนะครับ Spellbound (2011)
Is horse omen mound Mister.ใช่ ผมเองมาโจกู Spellbound (2011)
To. Is horse omen mound Mister.คือว่า ที่บ้านฉันไม่มีของกินเลยค่ะ Spellbound (2011)
That. Omen mound Mister.โห ดูเด็กน้อยนี่สิ Spellbound (2011)
In fact. I do not worry omen mound.ในสถาณการ์ณแบบนี้เนี้ย คงจะใช้ชีวิตธรรมดาได้ยากนะ Spellbound (2011)
My is not because of afraid omen mound be snatched away that's why like this?คุณไม่มีครอบครัว Spellbound (2011)
Omen mound but is a commonplace South Korea man.อยู่ในบ้านที่มีผีเพียงคนเดียว Spellbound (2011)
Omen mound.ถ้าเธอล้างเครื่องสำอางออก นายอาจจะกลัวก็ได้นะ Spellbound (2011)
Horse omen mound.อย่าถูกเธอหลอกสิ Spellbound (2011)
Omen mound. You have no matter.กรุณาออกมาสักครู่ Spellbound (2011)
Omen mound.ทั้งหมดเป็นแค่การแสดงครับ Spellbound (2011)
Omen mound. Steady yourself.มันออกมาดีมากเลยครับ Spellbound (2011)
Omen mound.ตอนนี้โจกูก็ยังสบายดีอยู่ครับ Spellbound (2011)
What is wrong with you? Omen mound.ถ้าต้องการที่จะสัมภาษณ์เขา กรุณารอสักครู่ Spellbound (2011)
Omen mound.นั่นหมายถึงอะไร Spellbound (2011)
Omen mound. Quickly wake up.ไม่ต้องการที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น Spellbound (2011)
Omen mound.กระดูกไม่ได้หักและสมอไม่ได้รับการกระทบกระเทือย เพ Spellbound (2011)
Omen mound he circumstances also very well.คุณจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ โจกู อีกต่อไป Spellbound (2011)
Omen mound here then do not you worry.นี่เราจะทำยังงัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดี? หมอ! Spellbound (2011)
You start in the ditch but can eventually dig yourself a mound.เจ้าเริ่มต้นในคูน้ำแต่ในที่สุดก็ขุดเนินดินด้วยตัวเองได้ The Duo (2011)
Like-like on the pitcher's mound of Wrigley Field.เช่นที่เนินเขาพิชเชอ ที่ทุ่ง วิกเลย์ Big Brother (2012)
Standing on that mound, right in the middle of the stadium, listening to the crowd chant your name.ได้ยืนอยู่บนเนินนั้น ตรงกลางของสนาม ฟังเสียงกู่ก้องของคนดู ที่ร้องเรียกชื่อเรา อีกแล้ว Stealing Home (2012)
You know, walk-out music, to get the crowd going when you walk out to the mound.นายรู้จักไหม เพลงต้อนรับนักกีฬาน่ะ แล้วตอนที่นักกีฬาเดินออกมากลางสนาม ก็จะมีเสียงกึกก้องจากคนดู Stealing Home (2012)
I'm standing on the pitcher's mound... in Yankee Stadium.ฉันกำลังยืนอยู่บนเนินหญ้าของพิชเชอร์.. ที่สนามแยงกี้ส์ Stealing Home (2012)
"I want a mound of raw steak.""ฉันอยากจะทึ้งเนื้อดิบๆนี่แหละ" Turn This Mother Out (2012)
Not a mound, but...ไม่เชิงทึ้ง แต่... Turn This Mother Out (2012)
In here at least once a week with her mounds of coupons, just clearing my shelves.เธอหอบคูปองมาซื้ออย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง ก็แค่เธอกวาดหมดเลย The Bump in the Road (2012)
And left a big mound in theididdle?แล้วก็ทำเป็นกองใหญ่ๆตรงกลางใช่ไหมคะ Crazy (2012)
Hemmed in by mounds of cold, heartless money.รายล้อมไปด้วยเงิน ที่มีแต่ความเย็นชาและไร้หัวใจ Saving Mr. Banks (2013)
The moment we met, I knew that only by sliding myself into her cold, stiff, unyielding mound would I ever feel like a real man again.ตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่เห็นหน้าเธอ ฉันรู้ทันที ฉันถลำลึก ลงไปในความเย็นชาและดื้อรัน และเนินอกที่แข็งๆนั่น The Axeman Cometh (2013)
This whole mound could be some kind of...เนินนั่น อาจจะเป็น... Rat King (2015)
You want gullible students to believe that there are mounds of documents which prove a Holocaust.คุณต้องการให้นักเรียนใจง่ายที่จะ เชื่อ ว่ามีกองเอกสาร ซึ่งพิสูจน์ความหายนะ Denial (2016)
Rick Rowden is on the mound for the Yankees.ดาวขว้างลูกทีมเเยงกี้มาเเล้ว เขาออกมาจากที่เตรียมตัว Big (1988)
Heights of other mountains sometimes include burial mounds.ความสูงของภูเขาอื่น ๆ บางคัร้งก็วัดรวม... - กองดินไปด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-What about the mound?แล้วกองดินล่ะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-We saved your mound all right.เราคลุมกองดินไว้แล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound and dedicate it to God.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น และอุทิศมันแด่พระเจ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I will build that mound in memory of our loved ones who will not return from war!พ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก แด่บุคคลที่เรารัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound in celebration of the joy our mountain has given us!ที่พระเจ้าทรงให้เรา และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อฉลองความสุขที่ภูเขาได้ให้แก่เรา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound knowing that the Lord God is with me.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น รู้ดีว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Thus the mound had settled back into a hill.ดังนั้นภูเขาจึงกลายเป็นเนินเช่นเดิม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moundFive pitchers are to take the mound in rotation.
moundIt is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).
moundThe Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนินเขา[N] hill, See also: hillock, mount, knoll, rise, height, mound, Syn. เนิน, Example: คนขี่ม้าต้อนฝูงแกะอยู่ที่เนินเขา, Thai definition: โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม
เชิงเนิน[N] mound, See also: hillock, knoll, hummock, Example: เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ที่เชิงเนินฝากโน้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: ส่วนฐานหรือส่วนด้านล่างของโคกที่ค่อยๆ ลาดสูงขึ้น
โคก[N] mound, See also: knoll, hillock, hummock, hammock, Syn. เนิน, Example: ชาวนาปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้โคก, Count unit: โคก, Thai definition: ที่ดินที่นูนสูงขึ้น
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้
มูน[N] hillock, See also: earth mound, heap, knoll, Syn. โขด, โคก, Example: ซากของเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้มูนดินนี้
กรัง[N] mound, See also: knoll, Syn. เนิน, Ant. ราบ, Example: เราเดินขึ้นกรังจนหมดแรงไปตามๆ กัน
เทิน[N] mound, See also: pile, heap, knoll, hillock, bulwark, rampart, Syn. เนิน, เนินดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUND    M AW1 N D
MOUNDS    M AW1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mound    (n) (m au1 n d)
mounds    (n) (m au1 n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎng, ㄍㄤˇ, / ] mound; policeman's beat, #5,668 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] mound; tomb; hill; mountain, #8,023 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] Confucius; given name; mound, #11,279 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] ridge; mound, #13,058 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] surname Qiu; mound, #15,248 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank), #16,727 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] mound; burial mound, #16,727 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] abundant; mound, #22,330 [Add to Longdo]
土堆[tǔ duī, ㄊㄨˇ ㄉㄨㄟ, ] mound, #45,026 [Add to Longdo]
土包子[tǔ bāo zi, ㄊㄨˇ ㄅㄠ ㄗ˙, ] country bumpkin; boor; unsophisticated country person (humble, applied to oneself); burial mound, #61,673 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] mound; place name, #71,525 [Add to Longdo]
山冈[shān gāng, ㄕㄢ ㄍㄤ, / ] mound; small hill, #79,426 [Add to Longdo]
封土[fēng tǔ, ㄈㄥ ㄊㄨˇ, ] to heap earth (to close a tomb); a mound (covering a tomb), #86,227 [Add to Longdo]
夷陵[Yí líng, ㄧˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Yiling (barbarian mound), historical place name in Yichang county 宜昌縣|宜昌县 Hubei, first mentioned in history (after its destruction by Qin) as burial place of the former Chu kings, #89,952 [Add to Longdo]
[hòu, ㄏㄡˋ, ] mounds for beacons, #125,718 [Add to Longdo]
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, ] stony mound; rocky mountain; lofty; towering, #128,567 [Add to Longdo]
[yīn, , ] bury; mound; to dam; close, #137,310 [Add to Longdo]
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs), #155,580 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] mound; tomb, #168,058 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] mound, #187,679 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] anthill; mound, #215,907 [Add to Longdo]
贝丘[bèi qiū, ㄅㄟˋ ㄑㄧㄡ, / ] shell mound, #285,390 [Add to Longdo]
冢中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, / ] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried, #379,068 [Add to Longdo]
[yīn, , ] to restrain; to dam a stream and change its direction; a mound [Add to Longdo]
[lǒu, ㄌㄡˇ, ] small mound [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] a mound, an embankment; the earthen altar to the god of the soil [Add to Longdo]
烈士陵[liè shì líng, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄌㄧㄥˊ, ] memorial mound; heroes' memorial [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwurfstelle {f} (im Baseball) [sport]mound [Add to Longdo]
Erdwall {m}; Erdhügel {m}; Hügel {m}; Aufschüttung {f}mound [Add to Longdo]
Grabhügel {m}burial mound; grave-mound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
アースマウンド[, a-sumaundo] (n) earth mound [Add to Longdo]
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound) [Add to Longdo]
ピッチャーマウンド[, piccha-maundo] (n) pitcher's mound (baseball) [Add to Longdo]
マウンド[, maundo] (n) mound; (P) [Add to Longdo]
円墳[えんぷん;えんふん, enpun ; enfun] (n) round burial mound [Add to Longdo]
貝塚[かいづか;かいずか(ik), kaiduka ; kaizuka (ik)] (n) shell heap; shell mound; kitchen midden [Add to Longdo]
亀腹[かめばら, kamebara] (n) white plaster bun-shaped mound (used to support base stones, etc.) [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] (n) ancient (mound) tomb; (P) [Add to Longdo]
降板[こうばん, kouban] (n,vs) (1) leaving the mound (baseball); being knocked out; (2) resigning from a role or position; (P) [Add to Longdo]
山積み[やまづみ, yamadumi] (n,vs) huge mound; heap; pile [Add to Longdo]
上円下方墳[じょうえんかほうふん, jouenkahoufun] (n) burial mound with square flat base and round top [Add to Longdo]
雪堤[せってい, settei] (n) snow mound; snowbank [Add to Longdo]
朝霧草[あさぎりそう, asagirisou] (n) silvermound aretemisia [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) mound; (P) [Add to Longdo]
塚を築く[つかをきずく, tsukawokizuku] (exp,v5k) to pile up a mound [Add to Longdo]
塚造[つかつくり;ツカツクリ, tsukatsukuri ; tsukatsukuri] (n) (uk) megapode (any bird of family Megapodiidae, inc. brush turkeys and mallee fowl); mound builder [Add to Longdo]
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period [Add to Longdo]
土饅頭[どまんじゅう, domanjuu] (n) burial mound [Add to Longdo]
被葬者[ひそうしゃ, hisousha] (n) the entombed; the person buried (usually in burial mounds, etc.) [Add to Longdo]
筆塚[ふでづか, fudeduka] (n) mound covering reverently buried old brushes [Add to Longdo]
阜;丘;高処[つかさ, tsukasa] (n) (arch) mound; hill [Add to Longdo]
阜偏[こざとへん, kozatohen] (n) (e.g. left side of 防) (See 邑・おおざと) kanji "mound" or "small village" radical at left (radical 170) [Add to Longdo]
墳丘[ふんきゅう, funkyuu] (n) tumulus; grave mound [Add to Longdo]
方墳[ほうふん, houfun] (n) flat-topped burial mound [Add to Longdo]
藁塚[わらづか, waraduka] (n) mound of straw; pile of straw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\, v. t. [imp. & p. p. {Mounded}; p. pr. & vb. n.
   {Mounding}.]
   To fortify or inclose with a mound.
   [1913 Webster] moundbird

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\ (mound), n. [F. monde the world, L. mundus. See
   {Mundane}.]
   A ball or globe forming part of the regalia of an emperor or
   other sovereign. It is encircled with bands, enriched with
   precious stones, and surmounted with a cross; -- called also
   {globe}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mound \Mound\, n. [OE. mound, mund, protection, AS. mund
   protection, hand; akin to OHG. munt, Icel. mund hand, and
   prob. to L. manus. See {Manual}.]
   An artificial hill or elevation of earth; a raised bank; an
   embarkment thrown up for defense; a bulwark; a rampart; also,
   a natural elevation appearing as if thrown up artificially; a
   regular and isolated hill, hillock, or knoll.
   [1913 Webster]
 
      To thrid the thickets or to leap the mounds. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Mound bird}. (Zool.) See {moundbird} in the vocabulary.
 
   {Mound builders} (Ethnol.), the tribe, or tribes, of North
    American aborigines who built, in former times, extensive
    mounds of earth, esp. in the valleys of the Mississippi
    and Ohio Rivers. Formerly they were supposed to have
    preceded the Indians, but later investigations go to show
    that they were, in general, identical with the tribes that
    occupied the country when discovered by Europeans.
 
   {Mound maker} (Zool.), any one of the {megapodes}. See also
    {moundbird} in the vocabulary.
 
   {Shell mound}, a mound of refuse shells, collected by
    aborigines who subsisted largely on shellfish. See
    {Midden}, and {Kitchen middens}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top