ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cumulus

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cumulus-, *cumulus*, cumulu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cumulus(คิว'มิวลัส) n. กอง, สิ่งที่ซ้อนกัน, เมฆประเภทที่ซ้อนเป็นกองใหญ่ และค่อนข้างตั้งตรงขึ้นไป -pl. cumulus
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8, 000-20, 000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cumulusเมฆคิวมูลัส (ค. - Cu) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulusคิวมูลัส, เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อนมีลักษณะเป็นโดมคล้ายดอกกะหล่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆอัลโตคิวมูลัส[mēk altōkhiūmūlas] (n) EN: altocumulus  FR: altocumulus [ m ]
เมฆคิวมูลัส[mēk khiūmūlas] (n) EN: cumulus  FR: cumulus [ m ]
เมฆสเตรโตคิวมูลัส[mēk satrētōkhiūmūlas] (n) EN: stratocumulus  FR: stratocumulus [ m ]
เมฆเซอโรดิวมูลัส[mēk soērōkhiūmūlas] (n) EN: cirrocumulus  FR: cirrocumulus

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cumulus

WordNet (3.0)
cumulus(n) a globular cloud, Syn. cumulus cloud
pile(n) a collection of objects laid on top of each other, Syn. agglomerate, heap, cumulation, cumulus, mound

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cumulus

‖n.; pl. Cumuli [ L., a heap. See Cumber. ] (Meteor.) One of the four principal forms of clouds. SeeCloud. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ,   /  ] cumulus; heap cloud #141,040 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
鰯雲;いわし雲[いわしぐも, iwashigumo] (n) cirro-cumulus; mackerel sky [Add to Longdo]
巻積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
絹積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
高積雲[こうせきうん, kousekiun] (n) altocumulus clouds [Add to Longdo]
積雲[せきうん, sekiun] (n, adj-no) cumulus clouds [Add to Longdo]
層積雲[そうせきうん, sousekiun] (n) stratocumulus [Add to Longdo]
綿雲[わたぐも, watagumo] (n) (See 積雲) fleecy clouds (esp. cumulus clouds) [Add to Longdo]
鱗雲[うろこぐも, urokogumo] (n) cirrocumulus clouds [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top