ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรัง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรัง-, *กรัง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักรังสีเทคนิค (n uniq ) Radiological technologist, Radiographer, Medical radiation technologist

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรัง[N] mound, See also: knoll, Syn. เนิน, Ant. ราบ, Example: เราเดินขึ้นกรังจนหมดแรงไปตามๆ กัน
กรัง[V] dry, Syn. แห้ง, Ant. สด, Example: ขี้มูกของเขากรังติดอยู่บนใบหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรัง(กฺรัง) ก. แห้ง เช่น เสบียงกรัง, แห้งติดแน่นอยู่ เช่น ขี้มูกขี้ตากรัง.
กรัง(กฺรัง) น. เนิน เช่น กึกก้องไพรกรัง (อนิรุทธ์), อเนกทั่วไพรกรัง (ดุษฎีสังเวย).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The blood has dried, the tongues have fallen silent.จะหลงเหลือก็แต่เพียง เลือดที่แห้งกรัง กับเสียงคร่ำครวญที่สงบไปแล้ว Night and Fog (1956)
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
They leave the nest!มันก็ออกจากรังน่ะสิ *batteries not included (1987)
Like bugs.เหมือนผึ้งแตกรัง Night of the Living Dead (1990)
So I put a wire mesh over the nest, and all the little ones died when they hatched.ฉันเลยวางตาข่าย ไว้เหนือรัง ลูกนกตัวน้อยๆทุกตัว ตายเมื่อมันฟักออกจากรัง Wuthering Heights (1992)
Fell out of his nest over by the plate shop.หลุดออกมาจากรังของเขาไปด้วยร้านค้าจาน The Shawshank Redemption (1994)
Return the device, woman!ในการหนีออกมาจากรังไข่ต้องสาบของแก \ เอาคืนมา Death Has a Shadow (1999)
Y - You can't let bad things happen to good people, right?เราปล่อยให้คนดีถูกรังแกไม่ได้จริงมั้ย Unbreakable (2000)
I couldn't allow it to escape from the Hive... so I took steps.ฉันไม่สามารถที่จะให้มัน หลุดลอดออกไปจากรังผึ้งได้ ดังนั้นฉันจึงทำตามขั้นตอน Resident Evil (2002)
Didn't realize that bitch of a computer had defense systems outside the Hive.นังสารเลวมันรู้อยู่แก่ใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มันจึงป้องกันระบบไม่ให้สิ่งใดออกจากรังผึุ้ง Resident Evil (2002)
# Just like the rice stuck # on the dried laverก็เป็นเหมือนแผ่นข้าวตัง แห้งเกรอะกรังติดก้นหม้อ Spygirl (2004)
Sharona, he was just sticking up for a friend.ชาโรน่า เขาแค่ช่วยเพื่อนที่ถูกรังแก Mr. Monk and the Panic Room (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
CT(n abbrev) ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized axial tomography)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand prix(กรานพรี') n. การแข่งขันรถระหว่างประเทศ,การแข่งขันกรังปรีซ์
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
ray(เร) n. รังสี,ส่วนหรือเส้นที่ออกเป็นรัศมีจากโครงร่างหนึ่ง,แฉก,แววแสง,แววแห่งความหวัง,ปลากระเบน,เสียงหนึ่งในจำนวนเสียงดนตรีทั้ง7 vi. ปล่อยรังสี vt. ปล่อยรังสี,ทำให้ถูกรังสี,ทำให้มีเส้นรัศมี,ทำให้เป็นแฉก, Syn. beam,spark
swarm(สวอร์ม) n. ฝูงผึ้ง,ฝูง,กลุ่มใหญ่,จำนวนมากมาย. -v. (ผึ้ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ่,จับกลุ่ม,มีมากเกินไป,เต็มไปด้วย,ปีนป่าย,ปีนต้นไม้,ปีนเสา, See also: swarmer n., Syn. mass,throng,

English-Thai: Nontri Dictionary
gravel(n) กรวดทราย,ลูกรัง,ก้อนนิ่ว
gravel(vt) ราดด้วยกรวดทราย,โรยกรวด,ปูลูกรัง

German-Thai: Longdo Dictionary
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top