ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กองพะเนิน

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองพะเนิน-, *กองพะเนิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองพะเนิน[ADV] pile high, See also: pile up mountain high, Example: งานมีมากเสียจนสุมเป็นกองพะเนิน, Count unit: กอง
กองพะเนินเทินทึก[V] pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai definition: สุมกันอยู่มากมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กองพะเนิน, กองพะเนินเทินทึกว. สุมกันเป็นกองมากมาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
- filing, more filing...- เอกสารกองพะเนิน The British Invasion (2007)
I just dont understand. That's a shitload of books.ฉันไม่เข้าใจ นั้นหนังสือกองพะเนินเลยนะ The Book of Eli (2010)
Walter's got heaps of valuable stuff.วอลเตอร์มีของมีค่ามากมายเป็นกองพะเนิน The Bishop Revival (2010)
Rotten piles of hard to follow nonsense.กลายเป็นกองพะเนินเน่าๆของความเหลวแหลก The Psychology of Letting Go (2010)
How would you characterize the amount of blankets and pillows you have?ที่นายมีว่าอะไร? "กองพะเนิน" มั้ง? Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
There're women piled up all over the street.ตามถนน มีผู้หญิงเป็นกองพะเนินเลย The Flowers of War (2011)
In the streets I saw piles of heads-- the head of the Baker who makes my bread, the head of a young boy that I had cured of fever just three moons past.บนถนน ข้าเห็นหัวกองพะเนิน หัวของคนทำขนมปัง ผู้ทำขนมปังให้ข้า หัวของเด็กชายวัยเยาว์ Fire and Blood (2011)
You see how they pile up?ลูกสาวลูกชาย เห็นไหมว่าพวกเขากองพะเนินกันแล้ว Baelor (2011)
I'm just washing one load.ไม่งั้นมันคงจะกองพะเนินเทินทึก Episode #1.4 (2011)
I would imagine you guys have an epistolary novel by now, though.ผมคิดว่าพวกคุณคง เขียนจดหมายหากันเป็นกองพะเนินเลยสิ The Pact (2012)
"pile up the earth above their graves."กองพะเนินเทินทึกแผ่นดิน เหนือหลุมฝังศพของพวกเขา The Invisible Woman (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mound[N] (กองสิ่งของ) กองใหญ่, See also: กองพะเนิน, Syn. pile, heap
mountain[N] กองมหึมา, See also: กองพะเนิน, กองใหญ่, Syn. heap, pile, stack

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top