Search result for

พอก

(60 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอก-, *พอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอก[V] cover, See also: plaster, apply, daub, Example: รอยแผลเป็นที่หน้าดูจางไปเนื่องจากเจ้าตัวเอาฝุ่นพอกเสียหนา7, Thai definition: โปะให้หนา
พอกัน[ADV] equally, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน, Example: การนั่งรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือก็ลำบากพอกัน
พอกับ[CONJ] equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที
พอการ[ADV] much, See also: considerably, Syn. มาก, Example: ผมได้เงินจากงานนี้มาพอการ, Notes: (ปาก)
พอการ[ADV] appropriately, See also: suitably, Syn. สมควร, เหมาะแก่งาน, Example: เถ้าแก่จ่ายค่าจ้างให้ทุกคนอย่างพอการกับเนื้องานของพวกเขา, Notes: (ปาก)
พอกพูน[V] accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ
พอกันที[V] be enough, See also: be hard to bear, have enough, Syn. ยุติ, เลิก, จบ, Example: พอกันทีสำหรับชีวิตทางการเมืองของผม, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอกก. หุ้ม เช่น พอกไข่, พูน, โปะให้หนา เช่น พอกแป้ง.
พอกว. โป่งออกมา เช่น คอพอก.
พอกก. โพกผ้า.
พอกน. ผ้าโพกคล้ายหมวก.
พอกน. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ ในวงศ์ Veneridae รูปเปลือกค่อนข้างกลม สีนวล ผิวเปลือกมีสันลักษณะเป็นเส้นทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เช่น ชนิด Periglypta puerpera (Linn).
พอกพูนก. เพิ่มขึ้นโดยลำดับ เช่น ทรัพย์สินพอกพูน พอกพูนความรู้.
พอกัน, พอ ๆ กันว. เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เทียบเท่ากัน, เช่น เก่งพอกัน ฝีมือพอกัน ร้ายพอ ๆ กัน.
พอกันทีก. บอกเลิกกัน, ยุติกัน, ไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป.
พอการว. สมควรแก่งาน, บางทีใช้หมายความว่า มาก.
พอก้าวขาก็ลาโรงก. ชักช้าทำให้เสียการ, พอยกขาก็ลาโรง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accretionaryพอกพูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filletfillet, พอกมุม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Enough! Do you want to get expelled from the court?พอกันที เจ้าอยากถูกไล่ออก จากราชสำนักเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
Same old, same old.พอกันทั้งคู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Get that off my window when we get back.พอกลับไปแล้ว เอาแม่งออกจากกระจกกูด้วย Death Race (2008)
It's over.พอกันที Body of Lies (2008)
And when the strike is done he'll post another message taking responsibility for our little event.และพอการโจมตีสิ้นสุดลง เขาจะส่งข้อความ แสดงความรับผิดกับชอบเหตุการณ์นี้ Body of Lies (2008)
Well, I think we're done here, sexy bitches.ฉันว่า เราพอกันแค่นี้เหอะ "ยัยเซ็กซี่ตัวร้าย" The House Bunny (2008)
Enough is enough.พอก็คือพอ The House Bunny (2008)
Enough with the freak show.พอกันที The House Bunny (2008)
I had enough! No more!พอกันที ไม่เอาแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
They're dumping my odorless bleach idea.พวกนั้นไม่สนใจ น้ำยาพอกขาวไร้กลิ่นของแม่ WarGames: The Dead Code (2008)
I'm gonna check with my office. I'll be right back, and we're gonna work on opening those hips.ขอไปออฟฟิศก่อน พอกลับมาเราจะยืดกล้ามเนื้อตรงก้นกัน Burn After Reading (2008)
I'm done with this. Let's talk. Let's try words.พอกันที มาคุยกัน มาใช้คำพูดกันเถอะ Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พอก[v.] (phøk) EN: cover   
พอกินพอใช้ = พอกิน พอใช้[xp] (phø kin phø chai) EN: make a living   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
augment[VI] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย, Syn. increase, enlarge, expand
augment[VT] เพิ่มพูน, See also: พอกพูน, เพิ่ม, ขยาย
accrue to[PHRV] พอกพูน (โดยเฉพาะเงิน), See also: เพิ่มมากขึ้น
cover[VT] ปู, See also: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย
mount[VT] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, Syn. increase, rise, ascend, Ant. decrease, reduce
poultice[VT] พอกยา
plaster down[PHRV] พอกลงไป, See also: ฉาบ
plaster over[PHRV] โบกปิดเหนือ, See also: พอกทับ, Syn. paint over, paper over
plaster up[PHRV] โบกทับ, See also: พอกปิด, พอกทับ, Syn. plaster over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
apogamy(อะพอก'กะมี) n. การเกิด sporophyte จากเซลล์หรือ gametophyte (แทนที่จะเป็นไข่) -apogamic, apogamous adj.
cataplasmn. ยาพอก,ยาเหนียว, Syn. poulltice
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
dilatant(ดิแลท'เทินทฺ) adj. ซึ่งขยายออก,ซึ่งพอกออก., See also: dilatancy n. ดูdilatant
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
accrue(vi) ทวี,เพิ่ม,พอกพูน
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก
goitre(n) โรคคอหอยพอก
measurable(adj) อาจจะวัดได้,พอประมาณ,พอกะได้
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
plaster(n) พลาสเตอร์ปิดแผล,ปูนพลาสเตอร์,ยาพอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top