ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堎-, *堎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] mound; tomb, #168,058 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And around those secrets she built the fortress, well, that in my six months with her, I was not able to penetrate, and for which I consider myself an abject failure.[CN] 秪峈饒虳贈躇 坴峈赻撩耟れ詢詢腔悵誘Х 撈妏躲坴眈揭賸鞠跺 扂遜岆拸楊芼ぢ坴腔陑滅 因此我认为自己很失败 Episode #1.5 (1990)
Sixteen months ago, I, Robert Capa, and a crew of seven left Earth frozen in a solar winter.[CN] 坋鞠跺ヶㄛ扂縐啡迵ほ靡摒埜... 植毞漁華雲腔華⑩... Sunshine (2007)
In less than a month it turns into protactinium.[CN] 祥善珨跺腔奀潔憩夔曹傖蔖 In less than a month it turns into protactinium. The Clean Room (2014)
It was about the middle of September when I first met Tamaki.[CN] 扂菴珨棒郣獗虐墿岆婓珨跺嬝腔笢悎 Gips (2000)
Even allowing for the one-sixth normal gravity here on my moon base, that's three times your record.[CN] 撈晞蕉藉善婓扂腔價華爵... ...笭薯硐衄華腔鞠煦眳珨ㄛ筍涴珩岆斕暮翹腔捷﹝ All-Star Superman (2011)
We set the date a month ago.[CN] - 假噙 扂蠅珨跺ヶ憩佽疑腔 In This Tricky Life (2001)
You went over $300 last month on text messages.[CN] 奻跺腔潠捅煤斕豪賸啃輸 Elsewhere (2009)
There's no reason for you to stay there like that.[CN] KIRA婬棒秶笛郫溢祫踏 眒冪閉徹珨跺 Execution (2007)
We've got a little matter of last month's phone bill to discuss.[CN] 扂猁躲斕枒蹦 奻跺腔萇趕梛等 Elsewhere (2009)
In a world without Superman, the unattainable Lois Lane might have noticed good old Clark, pining away in the corner.[CN] 婓羶衄閉腔岍賜爵ㄛ噩豪阨啜腔繞眢佪﹞懇塋... ...麼勍憩頗蛁砩善橾疑親嶺親ㄛ襢坫婓褒邈爵溢覂等眈佷﹝ All-Star Superman (2011)
That's sweet, Po.[CN] 坴淩岆豪簷 藝毞珈 Kung Fu Panda 3 (2016)
Next July, we collide with Mars?[CN] *隴爛ほ扂蠅猁躲鳶陎眈袉* De-Lovely (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top