ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กองดิน

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองดิน-, *กองดิน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heights of other mountains sometimes include burial mounds.ความสูงของภูเขาอื่น ๆ บางคัร้งก็วัดรวม... - กองดินไปด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-What about the mound?แล้วกองดินล่ะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-We saved your mound all right.เราคลุมกองดินไว้แล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
One day, our children's children will play where we are piling earth.วันนึง ลูกหลานของลูกหลานเรา จะเล่นบนที่ที่เรากองดินไว้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound and dedicate it to God.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น และอุทิศมันแด่พระเจ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I will build that mound in memory of our loved ones who will not return from war!พ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก แด่บุคคลที่เรารัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound in celebration of the joy our mountain has given us!ที่พระเจ้าทรงให้เรา และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อฉลองความสุขที่ภูเขาได้ให้แก่เรา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And I will build that mound knowing that the Lord God is with me.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น รู้ดีว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
That's the life That's the life- มันไม่มีกองดิน นั่นคือชีวิต นั่นคือชีวิต James and the Giant Peach (1996)
Syrup; honey. make a little pile of dirt.น้ำหวาน น้ำผึ้ง. ทำกองดินนิดหน่อย Under & Out (2008)
Lying in the dirt like a used rubber.นอนแอ้งแม้งอยู่บนกองดิน เหมือนซากขยะ Chupacabra (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift[N] กองดิน, See also: กองหิมะ, Syn. heap, stack, mound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mound(เมาน์ดฺ) n.,vt. (ทำ) เนิน,เนินดิน,กองดิน,เหนือหลุมฝังศพ,กองสิ่งของ., Syn. pile,hill,heap

English-Thai: Nontri Dictionary
mound(n) กองหิน,เนิน,กองดิน,โคก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top