ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พะเนินเทินทึก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พะเนินเทินทึก-, *พะเนินเทินทึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเนินเทินทึก[ADV] in a heap, See also: in a pile, Syn. พะเนิน, Example: บนชานชาลามีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองไว้พะเนินเทินทึก, Thai definition: อย่างมากมายก่ายกอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พะเนินเทินทึกว. มากมายก่ายกอง, พะเนิน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just washing one load.ไม่งั้นมันคงจะกองพะเนินเทินทึก Episode #1.4 (2011)
"pile up the earth above their graves."กองพะเนินเทินทึกแผ่นดิน เหนือหลุมฝังศพของพวกเขา The Invisible Woman (2013)
You come to help or pile on?คุณมาเพื่อช่วยหรือกองพะเนินเทินทึกMan's Best Friend with Benefits (2013)
Oh, that. Well, I have a treasure trove of terrible tidbits for you.เรื่องนั้น ฉันมีเป็นกองพะเนินเทินทึกเลยค่ะ Final Shot (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top