ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พะเนิน

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พะเนิน-, *พะเนิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเนิน[N] large hammer, Example: เครื่องมือเครื่องใช้ประกอบอาชีพเช่น ทั่ง พะเนิน ที่เสียหายก็นำมาทำการซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ดี, Count unit: เต้า, อัน, Thai definition: ค้อนใหญ่สำหรับตีเหล็ก
พะเนิน[N] pile, See also: mound, heap, Syn. กองพะเนิน, พะเนินเทินทึก, Example: เด็กๆ ลิดก้านใบมะพร้าวได้กองพะเนินแล้วก็เอามาเสียบลูกชิ้นปิ้งกันอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai definition: ของมากกองสุมกันขึ้นไปจนสูง
พะเนินเทินทึก[ADV] in a heap, See also: in a pile, Syn. พะเนิน, Example: บนชานชาลามีบุหรี่สิบซองห่อกระดาษสีน้ำตาลกองไว้พะเนินเทินทึก, Thai definition: อย่างมากมายก่ายกอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พะเนินน. ค้อนขนาดใหญ่สำหรับตีเหล็กหรือทุบหิน เป็นต้น
พะเนินของกองสุมกันขึ้นไปจนสูง.
พะเนินว. มากมายก่ายกอง, พะเนินเทินทึก ก็ว่า.
พะเนินเทินทึกว. มากมายก่ายกอง, พะเนิน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
- filing, more filing...- เอกสารกองพะเนิน The British Invasion (2007)
I just dont understand. That's a shitload of books.ฉันไม่เข้าใจ นั้นหนังสือกองพะเนินเลยนะ The Book of Eli (2010)
Walter's got heaps of valuable stuff.วอลเตอร์มีของมีค่ามากมายเป็นกองพะเนิน The Bishop Revival (2010)
Rotten piles of hard to follow nonsense.กลายเป็นกองพะเนินเน่าๆของความเหลวแหลก The Psychology of Letting Go (2010)
How would you characterize the amount of blankets and pillows you have?ที่นายมีว่าอะไร? "กองพะเนิน" มั้ง? Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
There're women piled up all over the street.ตามถนน มีผู้หญิงเป็นกองพะเนินเลย The Flowers of War (2011)
In the streets I saw piles of heads-- the head of the Baker who makes my bread, the head of a young boy that I had cured of fever just three moons past.บนถนน ข้าเห็นหัวกองพะเนิน หัวของคนทำขนมปัง ผู้ทำขนมปังให้ข้า หัวของเด็กชายวัยเยาว์ Fire and Blood (2011)
You see how they pile up?ลูกสาวลูกชาย เห็นไหมว่าพวกเขากองพะเนินกันแล้ว Baelor (2011)
I'm just washing one load.ไม่งั้นมันคงจะกองพะเนินเทินทึก Episode #1.4 (2011)
I would imagine you guys have an epistolary novel by now, though.ผมคิดว่าพวกคุณคง เขียนจดหมายหากันเป็นกองพะเนินเลยสิ The Pact (2012)
"pile up the earth above their graves."กองพะเนินเทินทึกแผ่นดิน เหนือหลุมฝังศพของพวกเขา The Invisible Woman (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top