ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand out

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand out-, *stand out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand out[PHRV] ก้าวมาข้างหน้า (ทางทหาร)
stand out[PHRV] ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut out, poke out
stand out[PHRV] ออกจากกลุ่ม, Syn. stand apart, stand aside
stand out[PHRV] ต่อต้าน, See also: ไม่ยอมรับ, คัดค้าน, Syn. hang out for, hold out for
stand out[PHRV] เห็นชัด, See also: เด่นชัด, Syn. stick out
stand out of[PHRV] ก้าวจาก, See also: ก้าวออกมาจาก
stand out of[PHRV] แสดงความรู้สึก
stand out for[PHRV] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. hang out for, hold out for, stand out, stick out, stick out for
stand outside[PHRV] อยู่ด้านนอก, See also: อยู่ข้างนอก
stand out against[PHRV] มองเห็นโดดเด่น, Syn. stand against

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You stand out there on that green, green grass, and it's just you and the ball, and there ain't nobody to beat up on but yourself....ที่เราออกไปยืนบนหญ้าเขียวๆ มีเพียงเรากับลูกกลมๆ โดยไม่ต้องสู้กับใคร นอกจากตัวเราเอง The Legend of Bagger Vance (2000)
The horsepower of this engine doesn't stand out until above 11,000 RPM.แรงม้าของรถคันนี้จะยังออกไม่สุดจนกว่าจะเร่งถึง11,000รอบ/นาที Initial D (2005)
You were surely stand out in the battle field. How well do you know about me?ท่านต้องโดดเด่นมากในสนามรบ Shadowless Sword (2005)
So I'm gonna stand out in my programme.ผมจะอยู่ให้จบโปรแกรม The Pursuit of Happyness (2006)
That's why you stand out in this business.คุณถึงได้โดดเด่นอยู่ในวงการนี้ไง 200 Pounds Beauty (2006)
right. don't stand out in any way.ค่ะ,หนูจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Your clothes stand out too much.เสื้อของเธอมันช่างสะดุดตาเหลือเกิน 9 Ends 2 Out (2007)
Don't stand out there on the cobbles.อย่ายืนอยู่ริมถนนสิ RocknRolla (2008)
I imagine she'd stand out in a fine establishment like this one.ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม Just Business (2008)
This is the kind of guy who wants to stand out in a crowd.นี่เป็นคนที่อยากโดดเด่นในกลุ่มคน 52 Pickup (2008)
So you don't stand out in his neighborhood. There are certain elemental things, Chad.จะได้ไม่สะดุดตาในถิ่นเขาไง เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วแช้ด Burn After Reading (2008)
Did anything stand out About the body?หรือเอ่อ เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่โรงแรมรึเปล่า Conflicted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stand outA red dress made her stand out.
stand outIf it continues to be stimulated the skin's protective function causes thickening and it becomes stiff and hard with pores that stand out.
stand outIt was good to feel like one of the group, because my blond hair and 185 cm height already made me stand out.
stand outMary's new hairstyle made her stand out in the crowd.
stand outOther restaurants serve chicken without anything that makes it stand out.
stand outThe lack of harmony between colors makes this painting stand out.
stand outThese two scratches stand out so I'd like them repaired.
stand outTwo books stand out among the dozens recently published on the Royal Family.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far [Add to Longdo]
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude [Add to Longdo]
図抜ける;頭抜ける[ずぬける, zunukeru] (v1,vi) (See ずば抜ける) to tower above; to stand out [Add to Longdo]
昼行灯[ひるあんどん, hiruandon] (n) person who does not stand out; (useless as) a lantern at noon day [Add to Longdo]
頭角を現す;頭角を現わす;頭角を表す;頭角を表わす[とうかくをあらわす, toukakuwoarawasu] (exp,v5s) to distinguish oneself; to stand out [Add to Longdo]
突き出る[つきでる, tsukideru] (v1,vi) to project; to stick out; to stand out [Add to Longdo]
浮かび上がる[うかびあがる, ukabiagaru] (v5r,vi) to rise to the surface; to emerge; to stand out (against a dark background); (P) [Add to Longdo]
浮き出す[うきだす, ukidasu] (v5s,vi) to surface; to stand out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stand out
   v 1: be highly noticeable [syn: {leap out}, {jump out}, {jump},
      {stand out}, {stick out}]
   2: distinguish oneself; "She excelled in math" [syn: {excel},
     {stand out}, {surpass}]
   3: steer away from shore, of ships
   4: be stubborn in resolution or resistance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top