ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparent

AH0 P EH1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparent-, *apparent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparent(adj) ชัดเจน, See also: เด่นชัด, Syn. obvious, evident
apparent(adj) ซึ่งเห็นได้, Syn. visible
apparently(adv) ชัดเจน, See also: ชัดแจ้ง, Syn. obviously, evidently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก, เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม, เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident, Ant. doubtful, hazy
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apparent(adj) ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, เด่นชัด, ชัดเจน
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง, รัชทายาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apparentที่ปรากฏ, ที่ประจักษ์ชัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparentปรากฏ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apparent agencyความเป็นตัวแทนเชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparent authorityอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparent dipมุมเทปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apparent movementแนวเลื่อนปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apparent plungeแนวแกนเทปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apparent powerกำลังที่ปรากฏ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apparent strabismus; pseudostrabismusตาเหล่เทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apparent thicknessความหนาปรากฏ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apparent of cloudsการปรากฏของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
apparent specific gravityapparent specific gravity, ความถ่วงจำเพาะปรากฏ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
apparent weightlessnessสภาพเสมือนไร้น้ำหนัก, สภาพที่ไม่มีแรงเนื่องจากน้ำหนักวัตถุกระทำต่อพื้นที่รองรับวัตถุ สภาพนี้เกิดขึ้นขณะที่วัตถุและพื้นที่รองรับมีการตกแบบเสรี (ดู free fall ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apparent low bidder(n) ผู้ประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคา
Apparently(adv) อย่างที่เห็น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No apparent damage.ไม่มีความเสียหายที่ ชัดเจน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์ The Matrix Reloaded (2003)
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
- most awarded stars in the history of the BTN a man known to the entire nation as "The voice of London" passed away late last night from apparent heart failure.- ดาราผู้เด่นดัง ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถานี BTN... ...บุคคลผู้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ในนาม "เสียงแห่งลอนดอน". ...เสียชีวิตลง เมื่อกลางดึกคืนนี้ จากสาเหตุหัวใจล้มเหลวกระทันหัน. V for Vendetta (2005)
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง, อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้. Deja Vu (2006)
anthony rodrigo -- crack dealer with an apparent habit of killing people who got in his way.- แอนโทนี่ ร๊อดริโก้ พ่อค้ายากับนิสัยชอบฆ่าคนที่ขวางทางเขา Morning Comes (2007)
Her boyfriend Steven Haley's body was found in the kitchen downstairs, the victim of an apparent vicious beating with an aluminum baseball bat.ร่างแฟนหนุ่มของเธอสตีเว่น เฮลี่ย์ ถูกพบในห้องครัวชั้นล่าง เหยื่อของความโหดร้ายผู้นี้ ถูกตีด้วยไม้เบสบอลอะลูมิเนียม Halloween (2007)
I think it's apparent I need to rethink my life a little bit.เห็นกันชัดๆเลยนะครับ ว่าผมต้องทบทวนการใช้ชีวิตใหม่ซะหน่อย Ratatouille (2007)
But what I do care about is his apparent fixation with watching you at all times.ที่ฉันสนก็คือ มันคอยมองดูนายอยู่ตลอดเวลาเลย Photo Finish (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparentA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
apparentAn apparently small event may lead to a great result.
apparentApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
apparentApparently my anti-virus software is not up to snuff.
apparentApparently that shabby flat is vacant.
apparentApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
apparentApparently the iPod nano has good sound.
apparentApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
apparentApparently they aren't given, but loaned.
apparentApparently, they're trying to patch up their marriage.
apparentBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
apparentCars that, when new, cost 3, 000, 000 yen are apparently now worth 300, 000, so I think I'll use mine a little longer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตัวเป็นตน(adv) tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
หน้าสลอน(adv) visibly, See also: apparently, obviously, Example: ชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานออกมานั่งหน้าสลอนอยู่บนลานดินหน้าตลาด, Thai Definition: แสดงให้เห็นเด่นชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adj) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring  FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดเจน[chatjēn] (adj) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit  FR: clair ; évident ; explicite
เด่นชัด[denchat] (v) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid  FR: ressortir ; être clair
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adj) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear  FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[jaēng] (adj) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit  FR: clair ; évident ; apparent
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adj) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised  FR: clair et net ; franc ; évident
กระจ่าง[krajāng] (adv) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently  FR: clairement ; distinctement
เป็นตัวเป็นตน[pen tūa pen ton] (adv) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly
ภายนอก[phāinøk] (adj) EN: exterior ; external ; apparent  FR: extérieur ; externe ; apparent
ปรากฏ[prākot] (v) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge  FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPARENT AH0 P EH1 R AH0 N T
APPARENTLY AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparent (j) ˈəpˈærənt (@1 p a1 r @ n t)
apparently (a) ˈəpˈærəntliː (@1 p a1 r @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, ] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly, #1,033 [Add to Longdo]
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, / ] apparently; it seems that; it appears; it seems, #1,097 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, ] apparent; distant; highly, #865,184 [Add to Longdo]
表观[biǎo guān, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ, / ] apparent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
äußerlich gute Beschaffenheitapparent good order and condition [Add to Longdo]
Scheinleistung { f }apparent power [Add to Longdo]
Scheinstrom { m }apparent current [Add to Longdo]
Scheintod { m }apparent death [Add to Longdo]
augenscheinlicher Mangelapparent defect [Add to Longdo]
offensichtlich; offenbar { adj } | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage [Add to Longdo]
scheinbar; anscheinend { adj } | nur scheinbar seinapparent | to be apparent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[garu] (suf, v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] (n, vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P) [Add to Longdo]
一目瞭然[いちもくりょうぜん, ichimokuryouzen] (adj-na, n, adj-no) apparent; obvious; very clear [Add to Longdo]
仮現運動[かげんうんどう, kagen'undou] (n) apparent movement [Add to Longdo]
仮死[かし, kashi] (n, adj-no) asphyxiation; apparent death [Add to Longdo]
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k, vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]
見かけ上[みかけじょう, mikakejou] (adj-no) apparent [Add to Longdo]
顕在[けんざい, kenzai] (n, vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparent \Ap*par"ent\, a. [F. apparent, L. apparens, -entis, p.
   pr. of apparere. See {Appear}.]
   1. Capable of being seen, or easily seen; open to view;
    visible to the eye; within sight or view.
    [1913 Webster]
 
       The moon . . . apparent queen.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Clear or manifest to the understanding; plain; evident;
    obvious; known; palpable; indubitable.
    [1913 Webster]
 
       It is apparent foul play.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Appearing to the eye or mind (distinguished from, but not
    necessarily opposed to, true or real); seeming; as the
    apparent motion or diameter of the sun.
    [1913 Webster]
 
       To live on terms of civility, and even of apparent
       friendship.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       What Berkeley calls visible magnitude was by
       astronomers called apparent magnitude. --Reid.
    [1913 Webster]
 
   {Apparent horizon}, the circle which in a level plain bounds
    our view, and is formed by the apparent meeting of the
    earth and heavens, as distinguished from the rational
    horizon.
 
   {Apparent time}. See {Time}.
 
   {Heir apparent} (Law), one whose to an estate is indefeasible
    if he survives the ancestor; -- in distinction from
    presumptive heir. See {Presumptive}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Visible; distinct; plain; obvious; clear; certain;
     evident; manifest; indubitable; notorious.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apparent \Ap*par"ent\, n.
   An heir apparent. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I'll draw it [the sword] as apparent to the crown.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apparent
   adj 1: clearly revealed to the mind or the senses or judgment;
       "the effects of the drought are apparent to anyone who
       sees the parched fields"; "evident hostility"; "manifest
       disapproval"; "patent advantages"; "made his meaning
       plain"; "it is plain that he is no reactionary"; "in
       plain view" [syn: {apparent}, {evident}, {manifest},
       {patent}, {plain}, {unmistakable}]
   2: appearing as such but not necessarily so; "for all his
     apparent wealth he had no money to pay the rent"; "the
     committee investigated some apparent discrepancies"; "the
     ostensible truth of their theories"; "his seeming honesty"
     [syn: {apparent(a)}, {ostensible}, {seeming(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top