Search result for

wear

(125 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wear-, *wear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wear[VT] สวมใส่, See also: สวม, นุ่ง, ใส่, ติด, ประดับ, Syn. attire, dress, Ant. disrobe, take off, undress
wear[VT] เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า, See also: เผยสีหน้า, แสดงสีหน้า
weary[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, เมื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, Syn. exhausted, spent, tired
weary[VI] เบื่อหน่าย, See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ
weary[VT] ทำให้เบื่อหน่าย, See also: ทำให้เหนื่อยหน่าย, ทำให้เหนื่อยใจ, ทำให้อ่อนใจ
wearer[N] ผู้สวมใส่
wear on[PHRV] (เวลา) ค่อยผ่านไป, See also: (เวลา) ผ่านไปช้าๆ, Syn. go by, go on, go past, pass by, run on, wear away
wear on[PHRV] สวม, See also: สวมใส่, ใส่
wear up[PHRV] ใส่จนเก่าหรือขาด, Syn. wear out
wearily[ADV] อย่างเหน็ดเหนื่อย, See also: อย่างเหนื่อยอ่อน, Syn. exhaustedly, tiredly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ
wearability(แว'ระบิล'ลิที) n. ความทนต่อการใช้สอย,การทนต่อการสวมใส่
wearable(แว'ระเบิล) adj. สวมใส่ได้,เหมาะสำหรับสวมใส่
weariful(แว'ริฟูล) adj. เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า,น่าเบื่อ,เซ็ง, See also: wearifully adv. wearifulness n.
weariless(เวีย'ริลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่รำคาญ,ไม่น่าเบื่อ,ไม่เบื่อหน่าย, See also: wearilessly adv., Syn. tireless
wearing(แว'ริง) adj. เกี่ยวกับการสวมใส่,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อิดโรย,ทำให้เมื่อยล้า, See also: wearipgly adv.
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
wearisome(แว'ริซัม) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อิดโรย,น่าเบื่อ,น่าหน่าย,ไม่น่าสนใจ, See also: wearisomeness n., Syn. tiresome,tedious
wearproof(แวร์'พรูฟ) adj. ทนต่อการสึกหรอ,ทนต่อการใช้สอยตามปกต'

English-Thai: Nontri Dictionary
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า
wear(vt) สวม,แสดง,ประดับ,ใส่,ใช้,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย,ติด
wearer(n) ผู้สวม,ผู้ใช้
weariness(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเบื่อหน่าย,ความอิดโรย
wearisome(adj) น่าเบื่อ,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า
weary(adj) เหนื่อย,อ่อนเพลีย,เมื่อยล้า,อิดโรย
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
neckwear(n) ผ้าผูกคอ
outwear(vt) ทนกว่า,มีอายุยืนกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wear and tearการสึกหรอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wear and tearการสึกหรอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wear limitค่าจำกัดการสึกหรอ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wear patternแบบการสึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wearing apparelเครื่องนุ่งห่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wearing depthระยะสึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
I will lend these to Serena when she wears the dress. Okay.ฉันจะให้ เซรีน่า ยืมคู่นี้ ตอนเธอใส่เดรสล่ะ/โอเคค่ะ New Haven Can Wait (2008)
No matter what you wear,ไม่ว่าคุณจะใส่อะไร New Haven Can Wait (2008)
For wearing a harvard sweatshirt.เพื่อให้ได้ใส่เสื้อกีฬาของฮาวาร์ด New Haven Can Wait (2008)
And you're wearing it tonight?และเธอก็จะใส่มันในคืนนี้หรอ? Chuck in Real Life (2008)
Wear him down. you should be good at that.ทำให้เขาตกต่ำลง ฉนรู้ว่าเธอถนัด Pret-a-Poor-J (2008)
I haven't. he--he loved the dress that you are wearing.ฉันยังไม่ได้เริ่ม เขา เขาชอบชุดที่เธอกำลังใส่อยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
No way. okay, no, now I am wearing it. come on.ไม่มีทาง โอเค ตอนนี้ให้ฉันลองใส่หน่อย มาเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
What am I gonna wear?แล้วจะให้ฉันใส่อะไรล่ะ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Or the spell wears offหรือสะกดว่า ถอดเสื้อผ้าออก Pret-a-Poor-J (2008)
I'm wearing a mask.ฉันใส่หน้ากาก Birthmarks (2008)
We might as well be wearing name tags.เราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสวมป้ายชื่อ Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wearShe wears heavy makeup.
wearWhat shirt will you wear to school today?
wearI bought a pendant to wear to the party.
wearIn the winter I wear a coat on top of my vest.
wearMy aunt wears glasses when she reads the papers.
wearThere are no special rules as regards what clothes we should wear.
wearShe wears the trousers in that house.
wearA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
wearIt's a hassle trying to decide what to wear to the party.
wearHiromi wears a new dress.
wearFewer people have come to wear hats after the war.
wearMeg was the only girl that was wearing jeans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
สวมมงคล[V] wear the garland, Syn. ใส่มงคล, Ant. ถอดมงคล
สวม[V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. นุ่ง, ใส่, Ant. ถอด, Example: เพชฌฆาตทั้งห้าคนสวมสูทสีดำไว้ทุกข์
สวมใส่[V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. สวม, ใส่, Ant. ถอด, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี
เกล้าผม[V] put up one's hair, See also: wear the hair in a bun, Example: เธอเกล้าผมเป็นมวยไว้บนศีรษะราวกับแขก, Thai definition: มุ่นผมให้เรียบร้อย
เกล้า[V] wear hair in a bun or coil, See also: gather hair up, dress a tuft of hair, tie up hair in a bun, Syn. รวบ, มุ่น, Ant. ปล่อย, Example: ทางด้านวัฒนธรรม ชาวผู้ไทสวมเครื่องประดับ สร้อยข้อมือ ข้อเท้าด้วยโลหะเงิน เกล้าผมมวยสูงตั้งตรง มัดมวยด้วยผ้าแถบผืนเล็กๆ, Thai definition: มุ่นผมให้เรียบร้อย
พับเขียง[V] wear across one's shoulder, Thai definition: ห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่ง
เพลียใจ[V] weary, See also: be discouraged, be dejected, Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ยใจ, เหนื่อยใจ, Example: ฉันรู้สึกเพลียใจกับเหตุการณ์เลวร้ายที่กำลังรุมเร้าอยู่, Thai definition: รู้สึกท้อแท้, หมดกำลังใจ
ไว้ทุกข์[V] wear mourning clothes, See also: be in mourning, Syn. แต่งดำ, ไว้อาลัย, Example: คณะนักกีฬาไว้ทุกข์ให้นายกสมาคมการกีฬาเป็นเวลาร้อยวัน, Thai definition: แสดงเครื่องหมายตามธรรมเนียมประเพณีว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นวายชนม์ไป
ไว้หนวด[V] wear a moustache, See also: grow a beard/moustache, Syn. ปลูกหนวด, Example: เขาไว้หนวดยาวรุงรัง เพราะไม่มีเวลาแม้แต่จะโกนเองหรือเข้าร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear   FR: botte [f]
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
ใช้ทน[adj.] (chai thon) EN: durable ; hard-wearing   
ชำรุดเสียหาย[v.] (chamrutsīahāi) EN: wear out   
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
ด่า[v.] (dā) EN: abuse ; swear ; curse ; call names   FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile   FR: rire jaune

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAR    W EH1 R
WEARY    W IH1 R IY0
WEARS    W EH1 R Z
WEARER    W EH1 R ER0
WEARERS    W EH1 R ER0 Z
WEARIED    W IH1 R IY0 D
WEARILY    W EH1 R AH0 L IY0
WEARING    W EH1 R IH0 NG
WEAREVER    W EH1 R EH2 V ER0
WEARABLE    W EH1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wear    (n) (w i@1 r)
wear    (v) (w e@1 r)
wears    (v) (w e@1 z)
weary    (v) (w i@1 r ii)
wearer    (n) (w e@1 r @ r)
wearers    (n) (w e@1 r @ z)
wearied    (v) (w i@1 r i d)
wearier    (j) (w i@1 r i@ r)
wearies    (v) (w i@1 r i z)
wearily    (a) (w i@1 r i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] weary, #9,645 [Add to Longdo]
磨损[mó sǔn, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] wear and tear; abrasion, #14,096 [Add to Longdo]
损耗[sǔn hào, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ, / ] wear and tear, #16,844 [Add to Longdo]
磨耗[mó hào, ㄇㄛˊ ㄏㄠˋ, ] wear and tear; wearing out by friction, #75,280 [Add to Longdo]
消损[xiāo sǔn, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄣˇ, / ] wear and tear; to wear away over time, #273,253 [Add to Longdo]
[nié, ㄋㄧㄝˊ, ] weary; tired, #473,354 [Add to Longdo]
穿带[chuān dài, ㄔㄨㄢ ㄉㄞˋ, 穿 / 穿] wear [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschleiß {m}; Verschleißverhalten {n}wear and tear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
すててこ[, suteteko] (n) men's underwear [Add to Longdo]
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
アイウェア[, aiuea] (n) eyewear [Add to Longdo]
アウターウエア[, auta-uea] (n) outerwear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wear \Wear\, n.
   1. The act of wearing, or the state of being worn;
    consumption by use; diminution by friction; as, the wear
    of a garment.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing worn; style of dress; the fashion.
    [1913 Webster]
 
       Motley 's the only wear.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The result of wearing or use; consumption, diminution, or
    impairment due to use, friction, or the like; as, the wear
    of this coat has been good.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Wear and tear}, the loss by wearing, as of machinery in use;
    the loss or injury to which anything is subjected by use,
    accident, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wear \Wear\, v. i.
   1. To endure or suffer use; to last under employment; to bear
    the consequences of use, as waste, consumption, or
    attrition; as, a coat wears well or ill; -- hence,
    sometimes applied to character, qualifications, etc.; as,
    a man wears well as an acquaintance.
    [1913 Webster]
 
   2. To be wasted, consumed, or diminished, by being used; to
    suffer injury, loss, or extinction by use or time; to
    decay, or be spent, gradually. "Thus wore out night."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Away, I say; time wears.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thou wilt surely wear away, both thou and this
       people that is with thee.       --Ex. xviii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       His stock of money began to wear very low. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       The family . . . wore out in the earlier part of the
       century.               --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   {To wear off}, to pass away by degrees; as, the follies of
    youth wear off with age.
 
   {To wear on}, to pass on; as, time wears on. --G. Eliot.
 
   {To wear weary}, to become weary, as by wear, long
    occupation, tedious employment, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weir \Weir\ (w[=e]r), Wear \Wear\,n. [OE. wer, AS. wer; akin to
   G. wehr, AS. werian to defend, protect, hinder, G. wehren,
   Goth. warjan; and perhaps to E. wary; or cf. Skr. v[.r] to
   check, hinder. [root]142. Cf. {Garret}.]
   1. A dam in a river to stop and raise the water, for the
    purpose of conducting it to a mill, forming a fish pond,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. A fence of stakes, brushwood, or the like, set in a
    stream, tideway, or inlet of the sea, for taking fish.
    [1913 Webster]
 
   3. A long notch with a horizontal edge, as in the top of a
    vertical plate or plank, through which water flows, --
    used in measuring the quantity of flowing water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wear \Wear\ (w[=e]r; 277), n.
   Same as {Weir}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wear \Wear\ (w[^a]r), v. t. [Cf. {Veer}.] (Naut.)
   To cause to go about, as a vessel, by putting the helm up,
   instead of alee as in tacking, so that the vessel's bow is
   turned away from, and her stern is presented to, the wind,
   and, as she turns still farther, her sails fill on the other
   side; to veer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wear \Wear\, v. t. [imp. {Wore} (w[=o]r); p. p. {Worn}
   (w[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Wearing}. Before the 15th century
   wear was a weak verb, the imp. & p. p. being {Weared}.] [OE.
   weren, werien, AS. werian to carry, to wear, as arms or
   clothes; akin to OHG. werien, weren, to clothe, Goth. wasjan,
   L. vestis clothing, vestire to clothe, Gr. "enny`nai, Skr.
   vas. Cf. {Vest}.]
   [1913 Webster]
   1. To carry or bear upon the person; to bear upon one's self,
    as an article of clothing, decoration, warfare, bondage,
    etc.; to have appendant to one's body; to have on; as, to
    wear a coat; to wear a shackle.
    [1913 Webster]
 
       What compass will you wear your farthingale? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On her white breast a sparkling cross she wore,
       Which Jews might kiss, and infidels adore. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or exhibit an appearance of, as an aspect or
    manner; to bear; as, she wears a smile on her countenance.
    "He wears the rose of youth upon him." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His innocent gestures wear
       A meaning half divine.        --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. To use up by carrying or having upon one's self; hence, to
    consume by use; to waste; to use up; as, to wear clothes
    rapidly.
    [1913 Webster]
 
   4. To impair, waste, or diminish, by continual attrition,
    scraping, percussion, on the like; to consume gradually;
    to cause to lower or disappear; to spend.
    [1913 Webster]
 
       That wicked wight his days doth wear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The waters wear the stones.      --Job xiv. 19.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause or make by friction or wasting; as, to wear a
    channel; to wear a hole.
    [1913 Webster]
 
   6. To form or shape by, or as by, attrition.
    [1913 Webster]
 
       Trials wear us into a liking of what, possibly, in
       the first essay, displeased us.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {To wear away}, to consume; to impair, diminish, or destroy,
    by gradual attrition or decay.
 
   {To wear off}, to diminish or remove by attrition or slow
    decay; as, to wear off the nap of cloth.
 
   {To wear on} or {To wear upon}, to wear. [Obs.] "[I] weared
    upon my gay scarlet gites [gowns.]" --Chaucer.
 
   {To wear out}.
    (a) To consume, or render useless, by attrition or decay;
      as, to wear out a coat or a book.
    (b) To consume tediously. "To wear out miserable days."
      --Milton.
    (c) To harass; to tire. "[He] shall wear out the saints of
      the Most High." --Dan vii. 25.
    (d) To waste the strength of; as, an old man worn out in
      military service.
 
   {To wear the breeches}. See under {Breeches}. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wear
   n 1: impairment resulting from long use; "the tires showed
      uneven wear"
   2: a covering designed to be worn on a person's body [syn:
     {clothing}, {article of clothing}, {vesture}, {wear},
     {wearable}, {habiliment}]
   3: the act of having on your person as a covering or adornment;
     "she bought it for everyday wear" [syn: {wear}, {wearing}]
   v 1: be dressed in; "She was wearing yellow that day" [syn:
      {wear}, {have on}]
   2: have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
     [syn: {wear}, {bear}]
   3: have in one's aspect; wear an expression of one's attitude or
     personality; "He always wears a smile"
   4: deteriorate through use or stress; "The constant friction
     wore out the cloth" [syn: {wear}, {wear off}, {wear out},
     {wear down}, {wear thin}]
   5: have or show an appearance of; "wear one's hair in a certain
     way"
   6: last and be usable; "This dress wore well for almost ten
     years" [syn: {wear}, {hold out}, {endure}]
   7: go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore
     out"; "The old chair finally fell apart completely" [syn:
     {break}, {wear}, {wear out}, {bust}, {fall apart}]
   8: exhaust or get tired through overuse or great strain or
     stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire},
     {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear out},
     {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}] [ant:
     {freshen}, {refresh}, {refreshen}]
   9: put clothing on one's body; "What should I wear today?"; "He
     put on his best suit for the wedding"; "The princess donned a
     long blue dress"; "The queen assumed the stately robes"; "He
     got into his jeans" [syn: {wear}, {put on}, {get into},
     {don}, {assume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top