ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weariness

W IH1 R IY0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weariness-, *weariness*, wearines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weariness(n) ความเหน็ดเหนื่อย, See also: ความเหนื่อยล้า, Syn. fatigue, tireness

English-Thai: Nontri Dictionary
weariness(n) ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความเบื่อหน่าย, ความอิดโรย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only boredom and weariness surrounds me.มีแค่เรื่องน่าเบื่อ และความเบื่อหน่ายยู่รอบๆตัวพ่อ Vampire Hunter D (1985)
Before wounds and weariness have taken their toll the mad king throws the best he has at us.สปาร์เทิน ดัน! นักรบอมตะ 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wearinessI studied his face for signs of weariness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเมื่อย(n) stiffness, See also: weariness, Syn. ความเมื่อยล้า, ความอ่อนล้า, Example: เขาเอาสองมือประสานท้ายทอยบิดซ้ายขวาขับไล่ความเมื่อยขณะเขายังหลับตา, Thai Definition: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEARINESS W IH1 R IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weariness (n) wˈɪəʳrɪnəs (w i@1 r i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疲労[ひろう, hirou] (n, vs) fatigue; weariness; (P) #13,513 [Add to Longdo]
厭世[えんせい, ensei] (n) pessimism; weariness with life [Add to Longdo]
厭戦[えんせん, ensen] (n) war weariness [Add to Longdo]
厭戦気分[えんせんきぶん, ensenkibun] (n) feeling of war-weariness [Add to Longdo]
倦厭[けんえん, ken'en] (n, vs) weariness [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] (n, vs) languor; fatigue; weariness; boredom; (P) [Add to Longdo]
倦怠感;けん怠感[けんたいかん, kentaikan] (n) physical weariness; sense of fatigue; washed-out feeling [Add to Longdo]
湯疲れ[ゆづかれ, yudukare] (n, vs) weariness caused by prolonged hot bath [Add to Longdo]
飽き[あき, aki] (n) weariness; tiresomeness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weariness \Wea"ri*ness\, n.
   The quality or state of being weary or tried; lassitude;
   exhaustion of strength; fatigue.
   [1913 Webster]
 
      With weariness and wine oppressed.    --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      A man would die, though he were neither valiant nor
      miserable, only upon a weariness to do the same thing
      so oft over and over.          --Bacon.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weariness
   n 1: temporary loss of strength and energy resulting from hard
      physical or mental work; "he was hospitalized for extreme
      fatigue"; "growing fatigue was apparent from the decline in
      the execution of their athletic skills"; "weariness
      overcame her after twelve hours and she fell asleep" [syn:
      {fatigue}, {weariness}, {tiredness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top