ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wearily

W EH1 R AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wearily-, *wearily*, weary
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wearily(adv) อย่างเหน็ดเหนื่อย, See also: อย่างเหนื่อยอ่อน, Syn. exhaustedly, tiredly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตับแลบ(adv) tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai Definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
อิดโรย(adv) wearily, See also: exhaustedly, Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย, Example: กลุ่มคนงานในโรงสีกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างอิดโรย
ประดาตาย(adv) wearily, See also: almost dead, with all one's strength, Syn. แทบตาย, Example: เขาแทบล้มประดาตายอยู่แล้ว
กระป้อกระแป้(adv) feebly, See also: wearily, weakly, Syn. เพลีย, เหนื่อย, กระปลกกระเปลี้ย, Ant. กระปรี้กระเปร่า, Example: เราเดินอย่างกระป้อกระแป้ไม่ช้าก็ผ่านป่าใหญ่มาได้
แกร่ว(adv) wearily, See also: listlessly, languidly, tirelessly, Example: ผมนั่งแกร่วคอยเขาอยู่ตั้งสองชั่วโมงเต็มๆ, Thai Definition: ทนรอหรือทนอยู่กับที่เป็นเวลานาน
โผเผ(adv) wearily, See also: tiredly, exhaustedly, fatigued, Syn. อ่อนเพลีย, Ant. กระชุ่มกระชวย, กระปรี้กระเปร่า, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai Definition: อย่างไม่มีแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิดโรย[itrøi] (adv) EN: wearily ; exhaustedly
แซ่ว[saēo] (adv) EN: wearily ; motionless

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WEARILY W EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wearily (a) wˈɪəʳrɪliː (w i@1 r i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
げんなり;ゲンナリ[gennari ; gennari] (adv, vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
大儀そうに[たいぎそうに, taigisouni] (adv) wearily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wearily \Wea"ri*ly\, adv.
   In a weary manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wearily
   adv 1: in a weary manner; "he walked around tiredly" [syn:
       {tiredly}, {wearily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top