ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bear

B EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bear-, *bear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bears fishedหมีขนสีแดง, ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี

English-Thai: Longdo Dictionary
teddy bears(n) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear(vt) ทน, See also: อดทน, ทนทาน, Syn. endure
bear(vt) ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก, Syn. born
bear(vt) จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
bear(vt) พยุง, See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
bear(vt) รับผิดชอบ, Syn. accept
bear(vt) ถือ, See also: นำไป, Syn. carry
bear(vt) ส่งผ่าน(ความคิด), Syn. transmit
bear(vt) ประพฤติตัว, See also: ปฏิบัติตัว, Syn. behave
bear(vi) มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง, See also: บ่ายหน้า, Syn. veer, turn
bear(n) หมี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bear(แบร์) { bore, borne/born, bearing, bears } vt., vi. ค้ำ, รับ, พยุง, หนุน, แบก, รับภาระ, พบ, ทรงไว้, อดทน, ทาน, ทน, มี, ออกลูก, มีลูก, มีความรู้สึก, ถือ, พัด, พา, กด, ดัน, ให้, แสดง, ไปทาง, วางท่าทาง n. หมี, คนหยาบคาย, คนงุ่มง่าม, ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้, Little B
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้, สามารถให้ผล, ซึ่งทนได้
beard(เบียร์ด) n. เครา, หนวด, หนวดสัตว์, ขนแหลมที่รวงข้าว, กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก, ผู้รับ, เครื่องมือขนส่ง, ผู้ถือจดหมาย, ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน, ผู้ประจำตำแหน่ง, คนใช้, Syn. messenger
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน, ที่รองรับ, ตำแหน่ง, ทิศทาง, การออกผล, การอ้างอิง, ความสัมพันธ์, ความสามารถ, การให้ผล, ผล, ผลผลิต, Syn. endurance, yield
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี, หยาบ, งุ่มง่าม, อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
bugbearn. แหล่งความกลัว, ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์, สามารถคลอดลูกได้
colorbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bear(n) หมี
bear(vi, vt) แบก, พยุง, หนุน, รับ, ค้ำ, มีผล, ออกลูก, ทน, อดทน
beard(n) หนวดเครา
bearded(adj) มีหนวดมีเครา
beardless(adj) ไม่มีหนวด, ไม่มีเครา
bearer(n) คนหาม, ผู้รับ, ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม, การทำให้เกิดผล, กิริยาท่าทาง
bearish(adj) คล้ายหมี, งุ่มง่าม, หยาบคาย, อารมณ์ร้าย
bugbear(n) ผี
forbear(vi, vt) อดกลั้น, หักห้าม, ระงับ, ละเว้น, อดทน, ข่มใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bear witnessเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beardขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beardedมีขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bearerผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearer policyกรมธรรม์จ่ายผู้ถือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearer shareหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearingแบริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing๑. ตลับลูกปืน๒. รองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing capฝารองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing clearanceระยะห่างรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bear Brand Full Protienตราหมีโปรทีนสูง [การแพทย์]
Bear Hopเต้นหมี [การแพทย์]
Bear marketตลาดหมี, Example: ภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน และปริมาณการซื้อขายก็มีน้อย เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่อืดอาดเชื่องช้า [ตลาดทุน]
Bear Walkเดินหมี [การแพทย์]
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bearing Area, Stress, Primaryบริเวณสำคัญที่รองรับแรง [การแพทย์]
Bearing Capacityขีดความสามารถทนได้, ความจุทนได้, Example: ภาระบรรทุกสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้โดยไม่ เสียหาย เช่น ผิวพื้นที่ฝังกลบขยะ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bearหมี, กำเนิด, อดทน, รับรู้, เเบกของ
Image:
bearหมี
bearskinหมวกทหารอังกฤษสีดำทรงสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I can't bear to see you like this because I love you so much.ฉันทนเห็นคุณเป็นเเบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าฉันรักคุณมาก Rebecca (1940)
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness.รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว Rebecca (1940)
Let's see if the details bear him out.ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น, 12 Angry Men (1957)
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines, บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู How I Won the War (1967)
Now, bear in mind, we had him on the run, Jerry.ตอนนี้จำไว้ เรามีเขาในการทำงาน, เจอร์รี่ เราต้องการที่จะยืนอยู่ทั้งคืน แน่นอน How I Won the War (1967)
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
Okay, fine. Just bear with me, will you?-ได้รอผมเเป๊บนะ Jaws (1975)
Make him into a bear rug!ทำให้เขากลายเป็นพรมหมี First Blood (1982)
If we bear their blows, they are the vandals.ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
And that I find hard to bear even in prison.และมันเป็นสิ่งที่รับได้ยาก แม้จะอยู่ในคุก Gandhi (1982)
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again?ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ? Return of the Condor Heroes (1983)
I can bear it no longer!ฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนะ! Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bearA bear can climb a tree.
bearA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
bearA bear will not touch a dead body.
bearAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
bearAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
bearAmericans have the right to bear arms.
bearAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
bearAt the sudden appearance of a bear, the kids made believe they were dead.
bearBeams bear the weight of the roof.
bearBear down in one's studies.
bearBear his advice in mind.
bearBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองรับ(v) support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai Definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
พกพา(v) bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai Definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
ทนทายาด(adv) endurably, See also: bearably, continuously, Syn. ทนทรหด, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คืออยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน
หนวดเครา(n) beard, Example: เขาเม้มปากจนหนวดเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน
อด(v) bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai Definition: กลั้นเอาไว้
ออกรวง(v) produce grains, See also: bear grains, yield, Example: นาข้าวของฉันกำลังออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งผืนนา, Thai Definition: ใช้กับต้นข้าวที่กำลังออกรวงข้าวให้เก็บเกี่ยว
เทียบ(v) compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในหลายๆ ประเทศ
เทียบเคียง(v) compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบ, Example: มนุษย์เรามักจะเอาความคิดความสามารถและพฤติกรรมของเราเข้าไปเทียบเคียงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
จำไว้(v) remember, See also: bear in mind, keep in mind, Syn. จดจำไว้, Example: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม
อดทน(v) endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai Definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: give birth to ; bear ; conceive  FR: produire ; fournir
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
ดำรงฐานะ[damrong thāna] (v, exp) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead
ดาวจระเข้[dāo Jorakhē] (n, prop) EN: the Great Bear  FR: Grande Ourse [ f ]
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
หัวปีท้ายปี[hūapī thāi pī] (adv) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEAR B EH1 R
BEARE B IH1 R
BEARA B EH1 R AH0
BEARY B IH1 R IY0
BEARS B EH1 R Z
BEARD B IH1 R D
BEARS' B EH1 R Z
BEARCE B ER1 S
BEARER B EH1 R ER0
BEAR'S B EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bear (v) bˈɛəʳr (b e@1 r)
beard (v) bˈɪəʳd (b i@1 d)
bears (v) bˈɛəʳz (b e@1 z)
beards (v) bˈɪəʳdz (b i@1 d z)
bearer (n) bˈɛəʳrər (b e@1 r @ r)
bearded (v) bˈɪəʳdɪd (b i@1 d i d)
bearers (n) bˈɛəʳrəz (b e@1 r @ z)
bearing (v) bˈɛəʳrɪŋ (b e@1 r i ng)
bearish (j) bˈɛəʳrɪʃ (b e@1 r i sh)
Bearsden (n) bˈɛəʳzdən (b e@1 z d @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians #2,843 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache #2,843 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; necessary; must #3,000 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; mustache #3,000 [Add to Longdo]
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, ] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong #3,714 [Add to Longdo]
忍受[rěn shòu, ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, ] bear; endure #6,909 [Add to Longdo]
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair #9,962 [Add to Longdo]
轴承[zhóu chéng, ㄓㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] bearing (mechanical) #11,806 [Add to Longdo]
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, / ] bearing; manner; mien #15,240 [Add to Longdo]
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, / ] bear; carry on the back; have on one's shoulder #15,881 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bärenzwinger { m }bear pit [Add to Longdo]
Bearbeiten { n } eines Dokumentsediting a document [Add to Longdo]
Bearbeiter { m }arranger [Add to Longdo]
Bearbeiter { m }processor [Add to Longdo]
Bearbeitung { f }adaptation [Add to Longdo]
Bearbeitung { f }editing [Add to Longdo]
Bearbeitung { f }processing [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr { f }; Bearbeitungsentgelt { n }arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
bearbeiten; behandeln | bearbeitend; behandelndto work on | working on [Add to Longdo]
bearbeiten; abarbeiten | bearbeitend; abarbeitend | bearbeitet; abgearbeitetto process | processing | processed [Add to Longdo]
bearbeiten; editieren; redigieren | bearbeitend; editierend; redigierend | bearbeitet; editiert; redigiert | bearbeitetto edit; to redact | editing; to redacting | edited | edits [Add to Longdo]
bearbeiten (mit)to ply (with) [Add to Longdo]
bearbeitendmachining [Add to Longdo]
bearbeitetmachined [Add to Longdo]
bearbeitetwrought [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結果[けっか, kekka] (n-adv, n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n, vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) #317 [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n, vs) goblin; ghost; apparition; bugbear #1,435 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
方向[ほうこう, houkou] (n) (1) direction; orientation; bearing; way; (2) course (e.g. of action); (P) #1,500 [Add to Longdo]
[とます, tomasu] (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P) #2,785 [Add to Longdo]
留意[りゅうい, ryuui] (n, vs) heeding; paying attention; bearing in mind #2,817 [Add to Longdo]
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b, vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) #3,024 [Add to Longdo]
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint #3,315 [Add to Longdo]
碑(P);石文[いしぶみ, ishibumi] (n) stone monument bearing an inscription; (P) #3,524 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベアラ[べあら, beara] bearer [Add to Longdo]
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加工[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
翻案[ほんあん, hon'an] Bearbeitung (Text) [Add to Longdo]
脚色[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\ (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly
   {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn);
   p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to
   bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G.
   geb[aum]ren, Goth. ba['i]ran to bear or carry, Icel. bera,
   Sw. b[aum]ra, Dan. b[ae]re, OHG. beran, peran, L. ferre to
   bear, carry, produce, Gr. fe`rein, OSlav. brati to take,
   carry, OIr. berim I bear, Skr. bh[.r] to bear. [root]92. Cf.
   {Fertile}.]
   1. To support or sustain; to hold up.
    [1913 Webster]
 
   2. To support and remove or carry; to convey.
    [1913 Webster]
 
       I 'll bear your logs the while.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conduct; to bring; -- said of persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Bear them to my house.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To possess and use, as power; to exercise.
    [1913 Webster]
 
       Every man should bear rule in his own house.
                          --Esther i.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   5. To sustain; to have on (written or inscribed, or as a
    mark), as, the tablet bears this inscription.
    [1913 Webster]
 
   6. To possess or carry, as a mark of authority or
    distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name.
    [1913 Webster]
 
   7. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to
    entertain; to harbor --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The ancient grudge I bear him.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To endure; to tolerate; to undergo; to suffer.
    [1913 Webster]
 
       Should such a man, too fond to rule alone,
       Bear, like the Turk, no brother near the throne.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I cannot bear
       The murmur of this lake to hear.   --Shelley.
    [1913 Webster]
 
       My punishment is greater than I can bear. --Gen. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   9. To gain or win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Some think to bear it by speaking a great word.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       She was . . . found not guilty, through bearing of
       friends and bribing of the judge.   --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   10. To sustain, or be answerable for, as blame, expense,
     responsibility, etc.
     [1913 Webster]
 
        He shall bear their iniquities.   --Is. liii.
                          11.
     [1913 Webster]
 
        Somewhat that will bear your charges. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   11. To render or give; to bring forward. "Your testimony
     bear" --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To carry on, or maintain; to have. "The credit of bearing
     a part in the conversation." --Locke.
     [1913 Webster]
 
   13. To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain
     without violence, injury, or change.
     [1913 Webster]
 
        In all criminal cases the most favorable
        interpretation should be put on words that they can
        possibly bear.            --Swift.
     [1913 Webster]
 
   14. To manage, wield, or direct. "Thus must thou thy body
     bear." --Shak. Hence: To behave; to conduct.
     [1913 Webster]
 
        Hath he borne himself penitently in prison? --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To afford; to be to; to supply with.
     [1913 Webster]
 
        His faithful dog shall bear him company. --Pope.
     [1913 Webster]
 
   16. To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples;
     to bear children; to bear interest.
     [1913 Webster]
 
        Here dwelt the man divine whom Samos bore.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   Note: In the passive form of this verb, the best modern usage
      restricts the past participle born to the sense of
      brought forth, while borne is used in the other senses
      of the word. In the active form, borne alone is used as
      the past participle.
      [1913 Webster]
 
   {To bear down}.
     (a) To force into a lower place; to carry down; to
       depress or sink. "His nose, . . . large as were the
       others, bore them down into insignificance."
       --Marryat.
     (b) To overthrow or crush by force; as, to bear down an
       enemy.
 
   {To bear a hand}.
     (a) To help; to give assistance.
     (b) (Naut.) To make haste; to be quick.
 
   {To bear in hand}, to keep (one) up in expectation, usually
    by promises never to be realized; to amuse by false
    pretenses; to delude. [Obs.] "How you were borne in hand,
    how crossed." --Shak.
 
   {To bear in mind}, to remember.
 
   {To bear off}.
     (a) To restrain; to keep from approach.
     (b) (Naut.) To remove to a distance; to keep clear from
       rubbing against anything; as, to bear off a blow; to
       bear off a boat.
     (c) To gain; to carry off, as a prize.
     (d) (Backgammon) To remove from the backgammon board into
       the home when the position of the piece and the dice
       provide the proper opportunity; -- the goal of the
       game is to bear off all of one's men before the
       opponent.
 
   {To bear one hard}, to owe one a grudge. [Obs.] "C[ae]sar
    doth bear me hard." --Shak.
 
   {To bear out}.
     (a) To maintain and support to the end; to defend to the
       last. "Company only can bear a man out in an ill
       thing." --South.
     (b) To corroborate; to confirm.
 
   {To bear up}, to support; to keep from falling or sinking.
    "Religious hope bears up the mind under sufferings."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To uphold; sustain; maintain; support; undergo; suffer;
     endure; tolerate; carry; convey; transport; waft.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\ (b[^a]r), v. i.
   1. To produce, as fruit; to be fruitful, in opposition to
    barrenness.
    [1913 Webster]
 
       This age to blossom, and the next to bear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To suffer, as in carrying a burden.
    [1913 Webster]
 
       But man is born to bear.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To endure with patience; to be patient.
    [1913 Webster]
 
       I can not, can not bear.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To press; -- with on or upon, or against.
    [1913 Webster]
 
       These men bear hard on the suspected party.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To take effect; to have influence or force; as, to bring
    matters to bear.
    [1913 Webster]
 
   6. To relate or refer; -- with on or upon; as, how does this
    bear on the question?
    [1913 Webster]
 
   7. To have a certain meaning, intent, or effect.
    [1913 Webster]
 
       Her sentence bore that she should stand a certain
       time upon the platform.        --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   8. To be situated, as to the point of compass, with respect
    to something else; as, the land bears N. by E.
    [1913 Webster]
 
   {To bear against}, to approach for attack or seizure; as, a
    lion bears against his prey. [Obs.]
 
   {To bear away} (Naut.), to change the course of a ship, and
    make her run before the wind.
 
   {To bear back}, to retreat. "Bearing back from the blows of
    their sable antagonist." --Sir W. Scott.
 
   {To bear down upon} (Naut.), to approach from the windward
    side; as, the fleet bore down upon the enemy.
 
   {To bear in with} (Naut.), to run or tend toward; as, a ship
    bears in with the land.
 
   {To bear off} (Naut.), to steer away, as from land.
 
   {To bear up}.
    (a) To be supported; to have fortitude; to be firm; not to
      sink; as, to bear up under afflictions.
    (b) (Naut.) To put the helm up (or to windward) and so put
      the ship before the wind; to bear away. --Hamersly.
 
   {To bear upon} (Mil.), to be pointed or situated so as to
    affect; to be pointed directly against, or so as to hit
    (the object); as, to bring or plant guns so as to bear
    upon a fort or a ship; the artillery bore upon the center.
    
 
   {To bear up to}, to tend or move toward; as, to bear up to
    one another.
 
   {To bear with}, to endure; to be indulgent to; to forbear to
    resent, oppose, or punish.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\ (b[=e]r), n.
   A bier. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\ (b[^a]r), n. [OE. bere, AS. bera; akin to D. beer,
   OHG. bero, pero, G. b[aum]r, Icel. & Sw. bj["o]rn, and
   possibly to L. fera wild beast, Gr. fh`r beast, Skr. bhalla
   bear.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any species of the genus {Ursus}, and of the
    closely allied genera. Bears are plantigrade {Carnivora},
    but they live largely on fruit and insects.
    [1913 Webster]
 
   Note: The European brown bear ({Ursus arctos}), the white
      polar bear ({Ursus maritimus}), the grizzly bear
      ({Ursus horribilis}), the American black bear, and its
      variety the cinnamon bear ({Ursus Americanus}), the
      Syrian bear ({Ursus Syriacus}), and the sloth bear, are
      among the notable species.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An animal which has some resemblance to a bear in
    form or habits, but no real affinity; as, the woolly bear;
    ant bear; water bear; sea bear.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) One of two constellations in the northern
    hemisphere, called respectively the {Great Bear} and the
    {Lesser Bear}, or {Ursa Major} and {Ursa Minor}.
    [1913 Webster]
 
   4. Metaphorically: A brutal, coarse, or morose person.
    [1913 Webster]
 
   5. (Stock Exchange) A person who sells stocks or securities
    for future delivery in expectation of a fall in the
    market.
    [1913 Webster]
 
   Note: The bears and bulls of the Stock Exchange, whose
      interest it is, the one to depress, and the other to
      raise, stocks, are said to be so called in allusion to
      the bear's habit of pulling down, and the bull's of
      tossing up.
      [1913 Webster]
 
   6. (Mach.) A portable punching machine.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A block covered with coarse matting; -- used to
    scour the deck.
    [1913 Webster]
 
   {Australian bear}. (Zool.) See {Koala}.
 
   {Bear baiting}, the sport of baiting bears with dogs.
 
   {Bear caterpillar} (Zool.), the hairy larva of a moth, esp.
    of the genus {Euprepia}.
 
   {Bear garden}.
    (a) A place where bears are kept for diversion or
      fighting.
    (b) Any place where riotous conduct is common or
      permitted. --M. Arnold.
 
   {Bear leader}, one who leads about a performing bear for
    money; hence, a facetious term for one who takes charge of
    a young man on his travels.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\, v. t. (Stock Exchange)
   To endeavor to depress the price of, or prices in; as, to
   bear a railroad stock; to bear the market.
   [1913 Webster] Bear

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bear \Bear\, Bere \Bere\ (b[=e]r), n. [AS. bere. See {Barley}.]
   (Bot.)
   Barley; the six-rowed barley or the four-rowed barley,
   commonly the former ({Hordeum hexastichon} or {Hordeum
   vulgare}). [Obs. except in North of Eng. and Scot.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bear
   n 1: massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with
      long shaggy coats and strong claws
   2: an investor with a pessimistic market outlook; an investor
     who expects prices to fall and so sells now in order to buy
     later at a lower price [ant: {bull}]
   v 1: have; "bear a resemblance"; "bear a signature"
   2: cause to be born; "My wife had twins yesterday!" [syn: {give
     birth}, {deliver}, {bear}, {birth}, {have}]
   3: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]
   4: move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a
     heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
   5: bring forth, "The apple tree bore delicious apples this
     year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers" [syn:
     {bear}, {turn out}]
   6: take on as one's own the expenses or debts of another person;
     "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the
     responsibility" [syn: {bear}, {take over}, {accept},
     {assume}]
   7: contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The
     canteen holds fresh water"; "This can contains water" [syn:
     {hold}, {bear}, {carry}, {contain}]
   8: bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this
     savings certificate pay annually?" [syn: {yield}, {pay},
     {bear}]
   9: have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
     [syn: {wear}, {bear}]
   10: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
     bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
     during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
     {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]
   11: have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears
     the title of Duchess"; "He held the governorship for almost
     a decade" [syn: {bear}, {hold}]
   12: support or hold in a certain manner; "She holds her head
     high"; "He carried himself upright" [syn: {hold}, {carry},
     {bear}]
   13: be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are
     expecting another child in January"; "I am carrying his
     child" [syn: {have a bun in the oven}, {bear}, {carry},
     {gestate}, {expect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top