ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get into

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get into-, *get into*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get into(phrv) เข้าไปใน, Syn. be into, fit into
get into(phrv) เข้าประจำที่ / ตำแหน่ง
get into(phrv) ใส่ได้, See also: สวมได้, เข้ากันได้กับ
get into(phrv) สอบเข้าได้, See also: ได้รับการยอมรับ, ได้รับเลือก
get into(phrv) ได้รับอนุญาตให้เข้า
get into(phrv) เริ่มมีนิสัย, See also: เริ่มติดนิสัย
get into(phrv) มี (ความรู้สึกเช่น โกรธ)
get into(phrv) มีผลต่อพฤติกรรมของ
get into(phrv) ทำให้มีสภาพ (บางอย่าง)
get into(phrv) เริ่มเรียนรู้หรือฝึกฝน, Syn. be in, keep in

WordNet (3.0)
enter(v) to come or go into, Syn. get into, get in, go in, come in, go into, move into, Ant. exit
wear(v) put clothing on one's body, Syn. put on, get into, don, assume

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morning, ladies. Getting into trouble a little early today, aren't we Aladdin?เจอปัญหาเร็วไปหน่อยนะ ว่าไหม อลาดิน Aladdin (1992)
You've no idea what you're getting into.คุณไม่รู้หรอก ว่าคุณกำลังเจออะไร Basic Instinct (1992)
I'm not gonna get into any trouble.ฉันจะไม่ไปก่อเรื่องอะไรทั้งนั้น Of Mice and Men (1992)
And look at this. They've got to get into that sled.ดูนั่น พวกเขากำลังพยายามเข้าสเลด Cool Runnings (1993)
Come on. Let's get into character.มาใน ให้ของได้รับเป็นตัวอักษร Pulp Fiction (1994)
The other night, didn't he get into your bed?มีคืนนึง มันไม่กลับมานอนที่เตียง? Wild Reeds (1994)
I'll never get into this world... that he's in and it's a wonderful world.ผมจะไม่มีวันเข้าถึงโลกที่เขาอยู่ และมันเป็นโลกที่มหัศจรรย์ Don Juan DeMarco (1994)
Before we even get into that, there's this crew ripping rides all along the beach.ก่อนถึงข้อนั้น ขณะนี้มี... แก๊งขโมยรถแถว ๆ ชายหาด Heat (1995)
How'd I get into this?ลากฉันมาเกี่ยวได้ไง Heat (1995)
We'll get into trouble if you faint any more.เราอาจเจอปัญหาได้ ถ้านายเป็นอะไรไป The Great Dictator (1940)
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ-- Rebecca (1940)
Come, come. Did you see Mrs. De Winter get into her boat that last night?อีกทีนะ คุณเห็นคุณนายเดอ วินเทอร์ ขึ้นไปบนเรือในคืนสุดท้ายมั้ย Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get intoAll you have to do is study hard to get into a good college.
get intoBad habits are easy to get into.
get intoBeware that you don't get into trouble.
get intoChildren want their way and are bound to get into arguments.
get intoDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
get intoGet into the car.
get intoGet into your pajamas.
get intoHis parents told him to get into a university.
get intoHow on earth did you get into our room?
get intoI always put off doing my homework and get into trouble.
get intoI'd like to get into journalism in the future.
get intoIf I can get into university, I am hoping to learn to speak two foreign languages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงเป็นไก่ตาแตก(v) get confused, See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea, Example: พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน, Thai Definition: งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้, Notes: (สำนวน)
เป็นเรื่อง(v) get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai Definition: เป็นเหตุลุกลาม
มีส่วนพัวพัน(v) get into, Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง, มีส่วนข้องเกี่ยว, Ant. ไม่เกี่ยวข้อง, Example: สารวัตรมีส่วนพัวพันกับคดีอุ้มฆ่าผู้ว่าฯ เมืองยโสธร, Thai Definition: มีส่วนเกี่ยวโยงพาดพิงไปถึงเรื่องนั้น
มีเรื่อง(v) get into trouble, See also: quarrel with somebody, Syn. มีเรื่องมีราว, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง, Thai Definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ติดหนี้ติดสิน(v) get into debt, See also: be in debt, Syn. เป็นหนี้สิน, Example: นักลงทุนรายย่อยอย่างเขา ยังติดหนี้ติดสินธนาคารเป็นสิบล้าน, Thai Definition: ติดค้างเงินผู้หนึ่งอยู่และจะต้องใช้เงินให้ผู้นั้นตามกฎหมาย
เข้า(v) enter, See also: get into, go into, Syn. เข้าไป, Example: เด็กๆ รีบเข้าไปในบ้านก่อน อย่าให้โดนฝน เดี๋ยวไม่สบาย, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน
เข้าไป(v) enter, See also: get into, Syn. เข้า, Ant. ออกมา, Example: ผู้มาร่วมพิธีเข้าไปในโบสถ์หมดแล้ว, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือผ่านเข้าไปสู่ภายใน
มีเรื่องมีราว(v) get into trouble, See also: fall out (with), be at loggerheads (with sb), Syn. มีปัญหา, ทะเลาะวิวาท, มีเรื่อง, Example: ฉันไม่อยากให้น้องชายมีเรื่องมีราวกับมัน, Thai Definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ลงเรือ(v) embark, See also: get into (a vessel), board, Ant. ขึ้นท่า, Example: ชาวสลัดยกพวกลงเรือเล็กมาล้อมตีปล้นเรือสำเภา
วางมวย(v) fight, See also: get into a fight, box, be at cuff with someone, come to blows, Syn. ชกต่อย, วิวาท, Example: พี่กับน้องวางมวยกันอยู่ที่ตลาด, Thai Definition: ชกต่อยวิวาทกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้า[khao] (v) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in  FR: entrer ; pénétrer
เข้าไป[khao pai] (v, exp) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through  FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
มีส่วนพัวพัน[mī suan phūaphan] (v, exp) EN: get into
งง[ngong] (v) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r, vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) #8,948 [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp, v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.) [Add to Longdo]
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college [Add to Longdo]
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp, v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
泣きを見る[なきをみる, nakiwomiru] (exp, v1) to get into trouble; to get busted [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k, vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap [Add to Longdo]
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp, v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top