ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aweary

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aweary-, *aweary*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย

English-Thai: Nontri Dictionary
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aweary \A*wea"ry\, a. [Pref. a- + weary.]
   Weary. [Poetic] "I begin to be aweary of thee." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aweary
   adj 1: physically and mentally fatigued; "`aweary' is archaic"
       [syn: {aweary}, {weary}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top