Search result for

ระอา

(36 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระอา-, *ระอา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ระอาทิตย์ (n ) sun

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระอา[V] be bored with, See also: be tired of, be fed up with, Syn. เบื่อ, เบื่อหน่าย, ระอิดระอา, เอือมระอา, Example: ทุกคนต่างระอากับการทะเลาะวิวาทของครอบครัวเขา เพราะนอกจากเสียงดังน่ารำคาญแล้ว ยังถูกดึงเข้าไปห้ามทัพอีกด้วย, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระอาก. เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจเพราะถูกรบกวน, ทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อย ๆ, ระอิดระอา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The time when the sun sets.เป็นเวลาที่พระอามทตย์ตกดิน Heartbreak Library (2008)
The woman who waits at the boat landing at sunset.ผู้หญิงคนที่รออยู่ที่ท่าเรือเมื่อพระอาทิตย์ตก Heartbreak Library (2008)
Look, sun worshippers, like the Egyptians.ดูสิ บูชาพระอาทิตย์ เหมือนพวกอียิปต์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Yeah, but that's not the sun they're worshipping.ใช่ แต่ไม่ได้บุชาพระอาทิตย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Move it prisoner, we're losing daylight.ออกเดินทางได้แล้ว เจ้านักโทษ \ พระอาทิตย์จะตกดินแล้ว Bolt (2008)
Now the sun may rise in the east, but I'm barking at the moon.ระอาทิตย์ก็ขึ้นที่ทิศตะวันออก และฉันก็เห่าพระจันทร์ Bolt (2008)
But I can not see a rise or set I want to see the world like everyone else.แต่ไม่สามารถเห็นตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก ฉันอยากเห็นโลกนี้อย่างที่ใครๆมองเห็น The Eye (2008)
to see the sun, rain and music.อยากเห็นพระอาทิตย์ เม็ดฝน และดนตรี The Eye (2008)
And we're always to part before sunrise, and we will never say "I love you".และเราต้องจากกันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเสมอ และเราจะไม่พูด ฉันรักเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah. The sun's about to go down.ระอาทิตย์กำลังจะตก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I know I'll never see the sunผมรู้ว่าจะไม่มีวันเห็นพระอาทิตย์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, you're right, we can hole up there, wait for daylight.ใช่แล้ว งั้นเราจะไปที่นั่นกัน รอพระอาทิตย์ขึ้นอีกหน่อย Day of the Dead (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระอา[v.] (ra-ā) EN: be tired of ; be fed up with   FR: en avoir marre (fam.) ; en avoir assez de ; être fatigué de ; être las de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore[VT] ระอา, See also: เบื่อหน่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
sun diskn. จานพระอาทิตย์,สัญลักษณ์พระอาทิตย์
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา

English-Thai: Nontri Dictionary
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง
set(vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang

French-Thai: Longdo Dictionary
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top