ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สวมใส่

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวมใส่-, *สวมใส่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวมใส่[V] wear, See also: be dressed in, have on, put on, don, Syn. สวม, ใส่, Ant. ถอด, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where you goin'? You wear your hair in a pompadourคุณสวมใส่ผมของคุณในปอม ปาดัว Pinocchio (1940)
I don't think he ever notices what I wear.ฉันไม่คิดว่าเขาสังเกตเห็นด้วยซํ้า ว่าฉันสวมใส่อะไร Rebecca (1940)
- Well, I gotta wear two faces too.- อืมมมม - ดีฉันต้องสวมใส่สองใบหน้ามากเกินไป The Ugly American (1963)
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข Help! (1965)
Left, right, left, right, left... (Grapple) Coming dressed in overalls...ซ้าย, ขวา, ซ้าย, ขวา, ซ้าย มาสวมใส่หลวม ๆ พวกเขากำลังมาใน Tweed แต่งตัว How I Won the War (1967)
- Me? You're improperly dressed.คุณกำลังสวมใส่ไม่ถูกต้อง How I Won the War (1967)
We only wear these for fighting in.เราสวมใส่เหล่านี้เพื่อใช้ในการ ต่อสู้ ฉันคาดว่าฉันโตขึ้นจากฉัน How I Won the War (1967)
Hands out of your pockets.หมวกด้านบนจะไม่ได้สวมใส่ ในกองทัพที่ 8 How I Won the War (1967)
What do we wear in our caps?เราทำอะไรในการสวมใส่ หมวกกระเป๋าของเรา? How I Won the War (1967)
It doesn't really matter what clothes I wearมันไม่สำคัญว่าจริงๆสิ่งที่ฉันสวมใส่ เสื้อผ้า Yellow Submarine (1968)
He wearing that face for a bet or does he really look that stupid?เขาสวมใส่ใบหน้าที่เดิมพัน หรือไม่เขาจริงๆมองว่าโง่? Mad Max (1979)
You're wearing the same shit from three years ago.คุณกำลังสวมใส่ขยะเดิมๆจากสามปีก่อน The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวมใส่[v.] (sūamsai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don   FR: porter ; revêtir ; être vêtu de

English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break in[PHRV] สวมใส่หรือใช้จนกว่าจะเคยชิน
bundle up[PHRV] สวมใส่ (เสื้อผ้า), See also: ห่ออย่างดี, Syn. muffle up, wrap up
don[VT] สวมใส่ (คำทางการ), See also: ใส่เสื้อ, Syn. wear
get on[PHRV] สวมใส่, See also: สวม, ใส่, Syn. fit on, put on
have on[PHRV] สวมใส่, See also: สวม, ใส่, Syn. put on
outwear[VT] สวมใส่ได้นานกว่า, See also: ใช้ทนกว่า, Syn. outlast
put on[PHRV] สวม, See also: สวมใส่, Syn. draw off, draw on
sport[VT] สวมใส่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. dress in, wear
wear[VT] สวมใส่, See also: สวม, นุ่ง, ใส่, ติด, ประดับ, Syn. attire, dress, Ant. disrobe, take off, undress
wearable[ADJ] สวมใส่ได้, See also: เหมาะสำหรับสวมใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
nest(เนสทฺ) {nested,nesting, nests} n. รัง,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ชุด,กลุ่ม,ที่ซ่องสุม,บุคคลที่ซ่องสุมอยู่ด้วยกัน vt. วาง,พักอยู่,สวมใส่,ซ้อนใส่. vi. สร้างรัง,ทำรัง,ซ้อนกัน., See also: nestler n., Syn. hideaway
outwear(เอาทฺ'แวร์) vt. สวมใส่ได้นานกว่า,ใช้ทนกว่า,มีชีวิตยืนนานกว่า,สวมจนเก่า,ใช้จนเก่า,สูญเสียกำลัง,ปล่อยเวลาผ่านไปด้วยความอดทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
着用[ちゃくよう, chakuyou] สวมใส่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着る[きる, kiru] Thai: สวมใส่ English: to wear

German-Thai: Longdo Dictionary
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
anhaben(vt) |hatte an, hat angehabt| ใส่เสื้อผ้า, สวมใส่ เช่น Manche Leute in Europa haben einen Mantel im Winter an. ในฤดูหนาวผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปใส่เสื้อโค้ต, See also: S. tragen,
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| สวมใส่(เสื้อผ้า), See also: S. tragen, anhaben, A. ausziehen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top