ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pass by

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass by-, *pass by*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass by(phrv) (เวลา) ผ่านไป, Syn. fly by, go by, go on
pass by(phrv) มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. pass over
pass by(phrv) เดินผ่าน, See also: เคลื่อนผ่าน
pass by(phrv) รู้จักกันในนามของ, Syn. go by

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pass by referenceส่งโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น Oh, God! (1977)
They didn't pass by What?ไม่มีใครผ่านมาหลอก The Great Jang-Geum (2003)
If we get to the Honshu Pass by midday tomorrow...หากเราเดินทางถึง ฮอนชู ได้ก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
Well, actually, as far as comets go, this one's a little smaller than Haley's, but what makes this particularly interesting to us is how close it will pass by Earth.แหม จริงๆ แล้ว ลูกอุกบาต Pilot (2004)
10 days pass by then 10 more days.10 วันผ่าน ไป และ อีก 10 วันผ่านมา March of the Penguins (2005)
We'll pass by Cheonaegok on the way.เราจะเดินทางผ่าน ชานเนโก Shadowless Sword (2005)
Saw any strangers pass by that day?วันนี้เห็นคนแปลกหน้าผ่านมาบ้างไหม? Confession of Pain (2006)
I suppose time doesn't pass by when he's with Oh Nam-Kyung.ชั้นคิดว่าตอนนี้เค้าคงไม่ได้อยู่กับ อูนัมยอง หรอกนะ Flowers for My Life (2007)
Don't just pass by us next time, all right?ครับ คราวหน้าอย่าเดินผ่านกันไปเฉยๆ ล่ะ My Sassy Girl (2008)
Just as beautiful as clouds which pass by the moon.สวยดั่งก้อนเมฆ ที่เคลื่อนผ่านพระจันทร์ Episode #1.8 (2008)
That's why I'm wishing my life would pass by quickly.มันคือเหตุผลที่ชั้นใช้ชีวิตผ่านไปเร็วๆ แบบนี่ไง Episode #1.17 (2009)
You waited for the policemen to pass by and, just like Chihara-sensei did, you passed through the cameras' blind spots and headed for the stairs Megumi-san would travel down.คุณรอให้ตำรวจผ่านไป... ...และ เหมือนกับอ.จิฮาร่าทำ คุณผ่านจุดบอดของกล้อง... ...และมุ่งไปยังบันไดที่เมกุมิซังเดินลงมา... Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass byDon't let opportunities pass by.
pass byHe killed time in a coffee shop watching girls pass by.
pass byI am used to hearing the train pass by my house.
pass byI cannot let the remark pass by in silence.
pass byI stepped aside for her to pass by.
pass byLet's pass by the church.
pass byThe years pass by quickly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่านพ้น(v) pass by, See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross, Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, พ้นไป, เลยไป, Example: ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี
คล้อยหลัง(v) pass by, See also: move by, turn one's neck, Syn. พ้นไป, Example: พอคุณครูคล้อยหลังไปได้สักครู่ นักเรียนก็จับกลุ่มคุยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อยหลัง[khløilang] (v) EN: pass by ; move by ; turn one's neck
ผ่านมา[phān mā] (v) EN: pass by ; be passing  FR: passer ; s'écouler
ผ่านพ้น[phānphon] (v) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross  FR: dépasser ; franchir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路过[lù guò, ㄌㄨˋ ㄍㄨㄛˋ,   /  ] pass by or through [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1, vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1, vi, suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) #9,539 [Add to Longdo]
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across #9,539 [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u, vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
行き掛かる[ゆきかかる, yukikakaru] (v5r) to be about to go; to start going; to pass by [Add to Longdo]
打ち過ぎる[うちすぎる, uchisugiru] (v1, vi) to pass by (time); to hit too much [Add to Longdo]
通りすがり[とおりすがり, toorisugari] (n, adj-no) on the way; passing; that happen to pass by [Add to Longdo]
通りすがる[とおりすがる, toorisugaru] (v5r, vi) (See 通り掛かる・とおりかかる) to happen to pass by; to pass by [Add to Longdo]
通り掛かる(P);通りかかる[とおりかかる, toorikakaru] (v5r, vi) to happen to pass by; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass by
   v 1: move past; "A black limousine passed by when she looked out
      the window"; "He passed his professor in the hall"; "One
      line of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by},
      {pass by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top