ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weariful

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weariful-, *weariful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weariful[ADJ] เหนื่อยอ่อน, See also: อิดโรย, อ่อนแรง, เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, Syn. exhausted, fatigued, tired
wearifully[ADV] อย่างเหนื่อยอ่อน, See also: อย่างอิดโรย
wearifulness[N] ความเหนื่อยอ่อน, See also: ความอิดโรย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weariful(แว'ริฟูล) adj. เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,อิดโรย,เมื่อยล้า,น่าเบื่อ,เซ็ง, See also: wearifully adv. wearifulness n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Weariful \Wea"ri*ful\, a.
     Abounding in qualities which cause weariness; wearisome. --
     {Wea"ri*ful*ly}, adv.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top