Search result for

มุ่น

(41 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่น-, *มุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่น[V] worry, See also: be anxious, be concerned, be apprehensive, Syn. กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, Example: สิ่งที่โลกมุสลิมมุ่นมากที่สุดคือ การเข้ามาของตะวันตกและพันธมิตรในดินแดนซาอุ, Thai definition: กังวลอยู่
มุ่น[V] knot, See also: twist up, roll one's hair, tie up one's hair in a bun, Syn. ขมวด, Example: หญิงชราจัดแจงมุ่นผมขาวสีดอกเลาให้เรียบร้อย แล้วโพกผ้าไว้ตามเดิม, Thai definition: ขมวดผมเป็นมวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุ่นก. ขมวด (ใช้แก่มวยผม) เช่น มุ่นมวยผม มุ่นพระเมาลี
มุ่นกังวลอยู่
มุ่นเกลี้ยงเกลา, อ่อนนุ่ม.
มุ่นน. เรียกเงินแท่งชนิดหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเงินเนื้อดี ว่า เงินมุ่น.
มุ่นหมกก. กังวลรักใคร่อยู่, ลุ่มหลงอยู่, หมกมุ่น ก็ว่า.
มุ่นใจก. ยุ่งใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, he's the obsessive, defiant kind.ไม่... เขาเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท้าทาย Last Resort (2008)
Your obsession is gonna kill her!ความหมกมุ่นของคุณ จะฆ่าเธอ Last Resort (2008)
Your obsession gave me back the gun!ความหมกมุ่นของคุณ คืนปืนให้ผม Last Resort (2008)
I know you're still absorbing the news, but we have no choice.ฉันรู้ว่าคุณยังหมกหมุ่นกับเรื่องนั้น แต่เราไม่มีทางเลือก Dying Changes Everything (2008)
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น Heartbreak Library (2008)
The same girl you've been obsessing over for weeks now?นี่มันเป็นอาทิตย์ๆแล้วนะ นายยังหมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงคนเดิมนี่อีกเหรอ? 500 Days of Summer (2009)
I've not been obsessing.- ฉันไม่ได้หมกมุ่นเว้ย 500 Days of Summer (2009)
It was selfish, arrogant... obsessive.เห็นแก่ตัว, หยิ่งยโส หมกมุ่น Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
That I was obsessed!ที่ชั้นหมกมุ่น ฟุ้งซ่าน ! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It is true, she's obsessed.เธอหมกมุ่นจริงๆนะ Julie & Julia (2009)
THIS IS SOMEONE WHO IS OBSESSED WITH SERIAL KILLERS.เขาจะหมกมุ่นกับฆาตกรต่อเนื่อง Zoe's Reprise (2009)
Narcissistic, self-Absorbed,พวกหลงตัวเอง หมกมุ่นกับตัวเอง Pleasure Is My Business (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top