Search result for

เบื่อหน่าย

(42 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบื่อหน่าย-, *เบื่อหน่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื่อหน่าย[ADV] tediously, See also: monotonously, wearily, tiresomely, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: นางได้แต่มองการกระทำของลูกชายอย่างเบื่อหน่าย, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ
เบื่อหน่าย[V] be bored with, See also: be tired of, be fed up with, be weary of, be sick of, irk, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: ประชาชนเบื่อหน่ายเต็มทนกับระบบนี้ ไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้น, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I'm sick and tired of your damn excuses.- ฉันสุดแสนเบื่อหน่ายการทำงานของพวกแกจริง ๆ Babylon A.D. (2008)
That's disgusting.ยี่ช่างน่าเบื่อหน่ายยิ่งนัก,ผมจะแปลให้คุณฟัง Bedtime Stories (2008)
People became more and more fed up, and eventually the rioting started.ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนจนนำไปสู่การจลาจล District 9 (2009)
"and shake the yoke of inauspicious stars from this world-wearied flesh."ปลดเปลื้องพันธะชะตากรรม ที่น่าเบื่อหน่ายที่จะดำรงชีพ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Every bored housewife who pulls off a decent lasagna thinks she can write a cookbook.แม่บ้านผู้เบื่อหน่ายทั้งหลายก็ทำลาซานญ่าอร่อยๆ ได้ แล้วพวกเธอก็คิดว่าตัวเองเขียนหนังสือได้กันทั้งนั้น The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's like a dream in my weary life.ในชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายของฉัน นี่เปรียบดังฝัน Episode #1.5 (2009)
Like a dream in my tired life.ในชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายของฉัน นี่เปรียบดังฝัน Episode #1.7 (2009)
You were tired of being a good girl. You knew it was time to play dirty.ยอมรับหน่อย คุณเบื่อหน่ายกับการที่ต้องเป็นคนดี If It's Only in Your Head (2009)
It sickened me.มันทำให้ฉันเบื่อหน่ายคลื่นไส้ตัวเอง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Don't be so pissy, Ray.อย่าทำตัวเหมือนเบื่อหน่าย เรย์ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Ennui.ความเบื่อหน่ายในชีวิต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Young hot suburban gardener, bored suburban housewives.พ่อหนุ่มทำสวนชานเมือง ผู้เร้าร้อน ผู้เบื่อหน่ายแม่บ้าน ย่านชานเมือง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bore[VT] ระอา, See also: เบื่อหน่าย
weary[VI] เบื่อหน่าย, See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
blase(บลาเซ') adj. เบื่อหน่ายต่อชีวิต,เบื่อหน่ายในการเสพย์ความสุข
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
boredom(บอร์'เดิม) n. ความน่าเบื่อหน่าย,ภาวะน่าเบื่อหน่าย, Syn. tedium
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
fed(เฟด) v. กิริยาช่อง2และ3ของfeed, See also: fed up น่าเบื่อหน่าย,น่ารังเกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
blase(adj) หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
bore(vt) เจาะรู,ทำให้เบื่อหน่าย
boredom(n) ความน่าเบื่อ,ภาวะน่าเบื่อหน่าย
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
disrelish(vt) ไม่ชอบ,รังเกียจ,เบื่อหน่าย
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
singsong(adj) น่าเบื่อหน่าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飽きる[あきる, akiru] Thai: เบื่อหน่าย English: to get tired of

German-Thai: Longdo Dictionary
langweilig(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: die Langweile
Langweile(n) |die, nur Sg.| ความเบื่อหน่าย
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: R. langweilig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top