ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหนื่อยหน่าย

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหนื่อยหน่าย-, *เหนื่อยหน่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนื่อยหน่าย[V] be bored, See also: be tired of, be uninterested, be fed up with, be sick of, be weary of, Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, เบื่อ, เซ็ง, Example: ผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่, Thai definition: หมดความพอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหนื่อยหน่ายก. รู้สึกอิดหนาระอาใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The last time I inquired, Lord Bradley, I was still a British subject.แต่พวก ขุนนางที่ปกครองประเทศสยามมาหลายชั่วอายุคน ต่างเหนื่อยหน่ายกับสงครามของ พระองค์ Anna and the King (1999)
I am so sick and tired of his bullshit. On and on. Pompous prick.ฉันเหนื่อยหน่ายกับความเหลวไหลของเขาจริงๆ ครั้งแล้วก็ครั้งเล่า The Matrix Reloaded (2003)
I'm just so tired.ผมขอโทษ ผมเหนื่อยหน่ายเต็มที Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
I'm tired- tired of it all.ผมเหนื่อย เหนื่อยหน่ายกับทุกเรื่อง Babylon A.D. (2008)
I'm pretty sick of waiting around for you boysฉันล่ะเหนื่อยหน่ายกับการรอพวกนาย Under & Out (2008)
- you know, i'm running out of cliches to tell the coaches.คุณรู้มั้ย\ ผมเหนื่อยหน่ายที่จะต้องคอยบอกพวกโค้ช Hungry Man (2009)
Tears of boredom.น้ำตาแห่งความเหนื่อยหน่ายต่างหาก Chromolume No. 7 (2010)
I look at you with an expression of exhaustion and ever so slight amusement.ฉันจะมองหน้านาย ด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย The Precious Fragmentation (2010)
I can't stand the sight of you two! You little bitch!ฉันละเหนื่อยหน่ายกับแกสองคนจริงๆ Haunters (2010)
I-I'm getting a little sick and tired of the greater purposes, okay?ฉันเริ่มที่จะเหนื่อยหน่ายแล้ว กับเรื่องใหญ่ๆใช่ไหม ? Mommy Dearest (2011)
* Them young girls... they do get wearied *#สาวน้อยพวกนั้น# #พวกเขาเริ่มเหนื่อยหน่ายFuneral (2011)
* But when she gets weary *#และเมื่อเธอเริ่มเหนื่อยหน่ายFuneral (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   
เหนื่อยหน่าย[v.] (neūay-nāi) EN: be bored ; be tired of ; be uninterested ; be fed up with ; be sick of ; be weary of   FR: être fatigué de ; en avoir assez de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brown off[PHRV] ทำให้เหนื่อย ท้อถอยและไม่สนใจสิ่งต่างๆ, See also: เหนื่อยหน่าย, Syn. cheese off, feed up, tire of
cheese off[PHRV] รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice), See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา, Syn. brown off, feed up, tire of
sick and tired of[IDM] เบื่อระอา(กับ), See also: เหนื่อยหน่าย(กับ)
weary[VI] เบื่อหน่าย, See also: เหนื่อยหน่าย, เหนื่อยใจ, ระอา, อ่อนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pall(พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top