ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มอบให้

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบให้-, *มอบให้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบให้[V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vestมอบให้, มอบสิทธิให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
Weg/เหล่านี้ถูกมอบให้กับฉัน How I Won the War (1967)
Give it to a Jew Congressman in another district.มอบให้แก่ชาวยิวสภาคองเกรสในย่านอื่น The Godfather (1972)
"By the power vested in me by...ด้วยอำนาจที่มอบให้ผม... Blazing Saddles (1974)
But if a miracle helps you believe that I am who I say I am I'll give you one, a good one.แต่ถ้าปาฏิหาริย์ช่วยให้คุณเชื่อว่า ผมเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็น ผมจะมอบให้คุณ Oh, God! (1977)
I delivered to the tenant here last summer.ฉันส่งมอบให้กับผู้เช่าที่นี่ฤดูร้อน ก่อน I Spit on Your Grave (1978)
That makes one pledge their life to it.จึงมอบให้แก่กันและกันด้วยชีวิต. Return of the Condor Heroes (1983)
How then do you justify taking bribes in return for delivering your husbandคุณคิดยังไงเรื่องการรับสินบน แล้วก็ส่งมอบให้สามีของคุณ Clue (1985)
are you suggesting we assign this job to inferior personnel? no, I understand.- งานนี้เราจะมอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในหรือ? Spies Like Us (1985)
Who are all these kids?ในสถานที่เช่นนี้ เรามีอะไรจะมอบให้คุณ Full House (1987)
When they cleaned out his office, they found boxes of blue hats ... that he never got around to give her.ตอนที่ทำความสะอาดห้องทำงานเขา มีคนพบกล่องใส่หมวกสีฟ้าหลายใบ ที่เขาไม่มีโอกาสได้มอบให้เธอ Field of Dreams (1989)
"...who drinks the water I shall give him, says the Lord,"... ใครดื่มน้ำ ฉันจะมอบให้เขา, ตรัสโดยท่านลอร์ด, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out   FR: attribuer ; conférer

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestow on[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
charge with[PHRV] มอบหมายหน้าที่ให้, See also: มอบให้
commend to[PHRV] มอบให้ด้วยความไว้วางใจ, Syn. recommend to
commit to[PHRV] มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ, See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้, Syn. confide to, consign to
deliver over[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. give up, deliver over
deliver up[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. deliver over, give up
devolve on[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
devolve upon[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
distribute to[PHRV] ส่ง, See also: มอบให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
dedicate(vt) อุทิศ,มอบให้,ถวาย
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
grant(vi,vt) ยอมรับ,อนุญาต,ยินยอม,ยอมให้,ตกลงตาม,มอบให้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
award to (vt ) มอบให้
awarded to (vt ) มอบให้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
授ける[さずける, sazukeru] มอบให้, ให้(แบบนอบน้อม) (มักใช้กับการมอบรางวัล การให้ความรุ้)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
贈る[おくる, okuru] Thai: มอบให้ English: to give to

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top