ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexperienced person

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexperienced person-, *inexperienced person*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄吻[こうふん, koufun] (n) young and inexperienced person [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
不束者[ふつつかもの, futsutsukamono] (n) rude, incompetent or inexperienced person; ignoramus [Add to Longdo]
未経験者[みけいけんしゃ, mikeikensha] (n) inexperienced person [Add to Longdo]
豎子;孺子;竪子(iK)[じゅし, jushi] (n) (1) child; young lad; (2) stripling; greenhorn; inexperienced person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inexperienced person
      n 1: a person who lacks knowledge of evil [syn: {innocent},
           {inexperienced person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top