ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sore

S AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sore-, *sore*
Possible hiragana form: それ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sore(adj) เจ็บปวด, Syn. painful, hurtful, aching
sore(adj) โกรธแค้น, See also: โมโห, Syn. angry
sorely(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด, Syn. extremely, severely
sorehead(n) คนโกรธง่าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. grouch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sore(ซอร์) adj. ปวด, เจ็บปวด, เจ็บแสบ, เจ็บใจ, ระทมทุกข์, อุ่นใจ, โกรธแค้น, ทำให้ระคายเคือง, รุนแรง, อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด, เรื่องเจ็บปวด, แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation, lesion, bruise
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
caker soren. แผลเปื่อยที่ปาก
disorentationความจำสับสน
eyesoren. สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา, สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น
heartsore(ฮาร์ท'ชอ) adj. ดูheartsick

English-Thai: Nontri Dictionary
sore(adj) ปวด, เจ็บ, เจ็บแสบ, โกรธแค้น, รุนแรง
sore(n) ความเจ็บแสบ, ความเจ็บปวด, ความโกรธแค้น, ความทุกข์
CANKER canker sore(n) โรคปากนกกระจอก
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา
footsore(adj) เท้าบวม, เท้าระบม, เท้าพอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sore๑. แผล, แผลเปื่อย [ มีความหมายเหมือนกับ helcosis; ulceration ๒ และ ulcer; ulcus ]๒. -เจ็บ, -ปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sore, pressure; bedsore; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [ มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sore, venereal; chancreแผลกามโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sorediumซอรีเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
soreheadหัวแข็ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sore throat(n) เจ็บคอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The same ointment is used on every sore and for every disease.แท้จริงแล้ว กลับมียาอยู่ขนานเดียว อ้างว่า รักษาได้ทุกโรค Night and Fog (1956)
We're gonna all get sore throats if we keep it up.เราจะทุกคนได้รับเจ็บคอถ้าเราให้มันได้ 12 Angry Men (1957)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
I don't blame you for being sore at me.ผมไม่โทษคุณสำหรับการเจ็บที่ฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I hope this is for a sore shoulder.คงเป็นเครื่องนวดไหล่นะ Punchline (1988)
He sticks out like a sore thumb.เขาโผล่ออกมาเหมือน หัวแม่มือที่เจ็บปวด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He was sore as hell that you wasn't here to go out this morning.เขาโกรธมากที่นายไม่มาทำงานเมื่อเช้า Of Mice and Men (1992)
George, this mule has a sore foot. Lead her back to the stableจอร์จ ล่อตัวนี้ขาเจ็บ จูงมันไปทีคอก Of Mice and Men (1992)
Are we touching a sore spot?เราสัมผัสกันจุดเจ็บ? In the Name of the Father (1993)
Why are you getting narky again? Touching a sore spot? What was her name?คุณจะได้รับ narky อีกครั้งเพราะเหตุใด สัมผัสจุดเจ็บ? In the Name of the Father (1993)
- Tingling like sore or like itchy?- แปล๊บๆ หรือประมาณอาการคันเหรอ Junior (1994)
Boy, you're a sight for sore eyes.Boy, คุณสายตาสำหรับตาเจ็บ รองผู้ว่าฉันต้องการให้คุณที่จะใช้คนของคุณ Dante's Peak (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soreA sore back hindered me from playing tennis.
soreDo you have a headache and a sore throat?
soreHave a sore throat.
soreHe had his sore arm dressed.
soreHe was out of shape when he took a long hike with his sons, and he was stiff and sore the next day.
soreI am still a bit sore after my operation.
soreI feel the tension in my neck, where it gets sore and stiff.
soreI had sore legs the next day.
soreI have a cold sore on my lip.
soreI have a sore foot.
soreI have a sore throat.
soreI have a sore throat and a slight fever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ่ม(n) pimple, See also: sore, bump, lump, blister, protuberance, boil, Example: ใบหน้าของหล่อนมีตุ่มขึ้นมากมายควรจะไปให้หมอรักษาแต่เนิ่นๆ, Count Unit: เม็ด, ตุ่ม, Thai Definition: เม็ดที่ขึ้นตามผิวหนัง, สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ช้ำ(adj) bruised, See also: sore, black and blue, contused, Syn. ระบม, ฟกช้ำ, บอบช้ำ, Example: ตาช้ำของเธอมีประกายขึ้นมาบ้าง, Thai Definition: น่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรงหรือบ่อยๆ เป็นรอยจ้ำๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอบช้ำ[bøpcham] (adj) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy  FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช้ำ[cham] (v) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt  FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[cham] (adj) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused  FR: meurtri ; contusionné
ฝีกาฬ[fīkān] (n) EN: malignant sore ; kind of severe pustule
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บคอ[jep khø] (v, exp) EN: have a sore throat  FR: avoir mal à la gorge
เจ็บปวด[jeppūat] (adj) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore  FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[jepsaēp] (adj) EN: bitter ; painful ; sore
เกะกะ[keka] (v) EN: be unplesant to look at ; offend the eye ; be an eyesore
ขัดตา[khattā] (v) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore  FR: être déplaisant à la vue

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SORE S AO1 R
SORES S AO1 R Z
SOREY S AO1 R IY0
SOREL S AO1 R AH0 L
SORELY S AO1 R L IY0
SORELL S AO1 R AH0 L
SORENTO S ER0 EH1 N T OW0
SORENSEN S AO1 R IH0 N S AH0 N
SORENSON S AO1 R AH0 N S AH0 N
SORENTO'S S ER0 EH1 N T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sore (n) sˈɔːr (s oo1 r)
sores (n) sˈɔːz (s oo1 z)
sorely (a) sˈɔːliː (s oo1 l ii)
soreness (n) sˈɔːnəs (s oo1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāng, ㄔㄨㄤ, / ] sore; skin ulcer, #22,098 [Add to Longdo]
痛处[tòng chù, ㄊㄨㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] sore spot; place that hurts, #39,783 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] sore; boil; scab, #112,200 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] sore caused by varnish poisoning, #132,615 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
それで[それで, sorede] เพราะอย่างนั้น, ด้วยสาเหตุนั้น
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
それ[それ, sore, sore , sore] (n) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
それから[それから, sorekara, sorekara , sorekara] หลักจากนั้น, ต่อจากนั้น
それなり[それなり, sorenari] นับแต่นั้น ตามสภาพ(ของสิ่งนั้น)
それ故に[それゆえに, soreyueni] ดังนั้น เพราะฉะนั้น
それを考慮に入れて[それをこうりょに入れて, sorewokouryoni ire te] (exp) เมื่อคิดดูแล้ว......, เมื่อพิจารณาดูแล้ว......

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halsentzündung { f } [ med. ]sore throat [Add to Longdo]
Halsschmerzen [ med. ] | Halsschmerzen habensore throat | to have a sore throat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
うずうず[uzuuzu] (n, adv, vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
おいそれと[oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
それ[sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) [Add to Longdo]
それからというもの[sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それこそ[sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
それすら[soresura] (n) even that [Add to Longdo]
それだから[soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, a. [F. saure, sore, sor; faucon sor a sore falcon.
   See {Sorrel}, n.]
   Reddish brown; sorrel. [R.]
   [1913 Webster]
 
   {Sore falcon}. (Zool.) See {Sore}, n., 1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, n. (Zool.)
   A young hawk or falcon in the first year.
   [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A young buck in the fourth year. See the Note
    under {Buck}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, a. [Compar. {Sorer}; superl. {Sorest}.] [OE. sor,
   sar, AS. s[=a]r; akin to D. zeer, OS. & OHG. s?r, G. sehr
   very, Icel. s[=a]rr, Sw. s[*a]r, Goth. sair pain. Cf.
   {Sorry}.]
   1. Tender to the touch; susceptible of pain from pressure;
    inflamed; painful; -- said of the body or its parts; as, a
    sore hand.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Sensitive; tender; easily pained, grieved, or vexed;
    very susceptible of irritation.
    [1913 Webster]
 
       Malice and hatred are very fretting and vexatious,
       and apt to make our minds sore and uneasy.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. Severe; afflictive; distressing; as, a sore disease; sore
    evil or calamity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Criminal; wrong; evil. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Sore throat} (Med.), inflammation of the throat and tonsils;
    pharyngitis. See {Cynanche}.
 
   {Malignant sore throat}, {Ulcerated sore throat} or {Putrid
   sore throat}. See {Angina}, and under {Putrid}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, adv. [AS. s[=a]re. See {Sore}, a.]
   1. In a sore manner; with pain; grievously.
    [1913 Webster]
 
       Thy hand presseth me sore.      --Ps. xxxviii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. Greatly; violently; deeply.
    [1913 Webster]
 
       [Hannah] prayed unto the Lord and wept sore. --1
                          Sam. i. 10.
    [1913 Webster]
 
       Sore sighed the knight, who this long sermon heard.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sore \Sore\, n. [OE. sor, sar, AS. s[=a]r. See {Sore}, a.]
   1. A place in an animal body where the skin and flesh are
    ruptured or bruised, so as to be tender or painful; a
    painful or diseased place, such as an ulcer or a boil.
    [1913 Webster]
 
       The dogs came and licked his sores.  --Luke xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Grief; affliction; trouble; difficulty. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I see plainly where his sore lies.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Gold sore}. (Med.) See under {Gold}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sore
   adj 1: hurting; "the tender spot on his jaw" [syn: {sensitive},
       {sore}, {raw}, {tender}]
   2: causing misery or pain or distress; "it was a sore trial to
     him"; "the painful process of growing up" [syn: {afflictive},
     {painful}, {sore}]
   3: roused to anger; "stayed huffy a good while"- Mark Twain;
     "she gets mad when you wake her up so early"; "mad at his
     friend"; "sore over a remark" [syn: {huffy}, {mad}, {sore}]
   n 1: an open skin infection

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top