ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utilize

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utilize-, *utilize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilize(vt) ใช้ประโยชน์, See also: ใช้ให้เป็นประโยชน์, Syn. use
utilize(vt) ทำให้เป็นประโยชน์, Syn. employ, employ, apply, consume
utilizer(n) ผู้ใช้ประโยชน์
utilize for(phrv) ใช้เพื่อ, Syn. use as, use for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utilize(ยู'ทะไลซ) vt. ใช้เป็นประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์, See also: utilisable adj. utilizable adj. utlisation n. utilization n. utiliser adj. utilizer n., Syn. use

English-Thai: Nontri Dictionary
utilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์

WordNet (3.0)
utilize(v) convert (from an investment trust to a unit trust)
utilizer(n) someone who puts to good use, Syn. utiliser
use(v) put into service; make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose, Syn. utilise, employ, utilize, apply

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Utilize

v. t. [ imp. & p. p. Utilized p. pr. & vb. n. Utilizing ] [ Cf. F. utiliser. ] To make useful; to turn to profitable account or use; to make use of; as, to utilize the whole power of a machine; to utilize one's opportunities. [ 1913 Webster ]

In former ages, the mile-long corridors, with their numerous alcoves, might have been utilized as . . . dungeons. Hawthorne. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา How I Won the War (1967)
Utilizing only the most modern equipment, ด้วยเครื่องจักรทันสมัย... Schindler's List (1993)
The utility tunnels.ประโยชน์ของอุโมงค์ Resident Evil (2002)
It's like $100 together with utility.100 เดียวเท่านั้นแหละ Ken Park (2002)
My proposal for utilizing solarpower, rejected.ข้อเสนอเรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิเสธ The Time Machine (2002)
Utilizing the latest in security technology and a squadron of armed guards, the bank is considered impregnable.เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกา ใช้ประโยชน์จากเทคโนโนโลยีรักษาความ ปลอดภัยล่าสุด... และกองรักษาความปลอดภัย... Inspector Gadget 2 (2003)
And then we're going to have people who believe look life is a simple utility.ชีวิตเป็นแค่ประโยชน์ใช้สอยอย่างหนึ่ง เป็นมูลค่าในเชิงพาณิชย์ The Corporation (2003)
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก The Girl Next Door (2004)
Maybe it's missing a utility belt.บางที อาจต้องมีเข็มขัดสารพัดประโยชน์. Fantastic Four (2005)
And how Dwayne's utilizing seven of them in his personal quest to self-fulfillment.และวิธีการ7ข้อที่ดเวนย์เอามาใช้ เพื่อจะบรรลุเป้าหมาย Little Miss Sunshine (2006)
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way.ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน The Wicker Man (2006)
This utility shaft here acts like a chimney, draws the thermal components into the engine room, which ignites the fuel vapor, causing a secondary explosion of far greater magnitude.โอ้, เหรอ.โอคราโอม่า ซิติ้. ใช่.ถูกต้อง. เที่ยงวันนี้, ผมหวังว่าหลักฐานและผลการชันสูตร Deja Vu (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utilizeAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
utilizeThe company, although with some exceptions, usually utilizes its resources very well.
utilizeTry to utilize your leisure for reading.
utilizeWe had better utilize our natural resources.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์[nam mā chai hai pen prayōt] (v, exp) EN: utilize

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
utilize
utilized
utilizes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilize
utilized
utilizes

Japanese-English: EDICT Dictionary
用いる[もちいる, mochiiru] (v1, vt) to use; to make use of; to utilize; to utilise; (P) #2,489 [Add to Longdo]
用うる[もちうる, mochiuru] (v5r) (lit. form of 用いる) (See 用いる) to use; to make use of; to utilize [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top