Search result for

คว้า

(71 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คว้า-, *คว้า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คว้า[V] win, See also: gain, Syn. ได้มา, ได้, Example: พรรคได้รับความสำเร็จเกินคาดเมื่อสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถึง 5 เขตเลือกตั้ง
คว้า[V] seize, See also: grab, grasp, clutch, snatch, Syn. ฉวย, จับ, Ant. ปล่อย, Example: ผู้ใหญ่ควรจะวางยาให้พ้นมือเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ไปคว้ายามากินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์, Thai definition: ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว
คว้า[ADV] aimlessly, See also: randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้างเคว้ง, Example: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง
คว้า[V] core, See also: gut, eviscerate, disembowel, Syn. ควัก, แขวะ, Example: สัตวแพทย์กำลังคว้านไส้หมูให้ดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก
คว้า[V] core, See also: scoop out, remove, Syn. ควัก, แขวะ, Example: คุณครูกำลังสอนให้นักเรียนคว้านผลไม้, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก
คว้า[V] enlarge, See also: broaden, widen, expand, Example: ช่างเสื้อคว้านรูให้กว้างพอเหมาะกับขนาดของกระดุม, Thai definition: ทำให้กว้าง
คว้าไขว่[V] grasp at, See also: grip, Syn. ไขว่คว้า, Example: ทุกคนต่างแย่งกันคว้าไขว่ลูกโป่งในอากาศ, Thai definition: ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว
คว้านท้อง[V] hara-kiri, See also: seppuku, Syn. ฮาราคีรี, Example: ทหารญี่ปุ่นคว้านท้องตนเองเมื่อแพ้สงคราม, Thai definition: ฆ่าตัวตายแบบญี่ปุ่น โดยใช้มีดแทงที่ท้อง
คว้าแชมป์[V] snatch the championship, Syn. ครองแชมป์, ได้แชมป์, Example: ทีมฟุตบอลของอาร์เจนตินาสามารถเอาชนะบราซิลได้ในรอบชิงชนะเลิศ และคว้าแชมป์บอลโลกมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: ครองตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน, ได้ตำแหน่งชนะเลิศ
คว้างเคว้ง[ADV] adrift, See also: aimlessly, randomly, Syn. เคว้งคว้าง, คว้าง, Example: ลมอุ่นพัดกลีบดอกปลิวคว้างเคว้งไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คว้า(คฺว้า) ก. ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว, ลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ศัพท์นี้ไปคว้ามาจากไหน
คว้ากิริยาชักว่าวกระตุกให้หัวว่าวปักลงแล้วช้อนขึ้นไปทางใดทางหนึ่งตามความต้องการ เช่น ว่าวจุฬากับว่าวปักเป้าคว้ากัน.
คว้า(คฺว้าง) ว. อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและนํ้าเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้า
คว้าลักษณะที่ละลายเหลวอย่างนํ้า เช่น ทองละลายคว้างอยู่ในเบ้า.
คว้าง ๆว. อาการที่ลอยหรือหมุนไปอย่างรวดเร็ว.
คว้างเคว้งว. อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมกระแสนํ้าเป็นต้น อย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขาเดินคว้างเคว้งไม่รู้จะไปไหนดี, เคว้งคว้าง ก็ว่า.
คว้า(คฺว้าน) ก. เอาสิ่งที่มีคมแหวะให้กว้าง, แขวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก เช่น คว้านผลมะปราง คว้านไส้, ทำให้กว้าง เช่น คว้านคอเสื้อ.
คว้านท้องก. ฆ่าตัวตายแบบญี่ปุ่น โดยใช้มีดแทงที่ท้องแล้วคว้าน.
คว้าน้ำเหลวก. ไม่ได้ผลตามต้องการ.
คว่าว(คฺว่าว) ดู ขว้าว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bore outคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Add in a few million in research and, we have ourselves a way of making people do what we need them to do.และเพิ่มเงินไม่กี่สิบล้านในการค้นคว้า และเราก็มีทางของตัวเราเองที่ให้คนทำอะไรให้เราได้ Odyssey (2008)
The corollary, which you keep forgetting, is that you have to grab any chance for happiness.ผลตามมาคือสิ่งที่นายกำลังลืม คือโอกาศที่นายจะคว้าเอาความสุขเอาไว้ได้ The Itch (2008)
Here's your chance. Go for it.โอกาสของคุณมาแล้ว ไปคว้ามาเลย Lancelot (2008)
I've researched this creature, sire.หม่อมฉันได้ไปค้นคว้าเรื่องสัตว์ประหลาดตัวนี้มาแล้ว Lancelot (2008)
You have nothing, Jedi fools.คว้าน้ำเหลว เจไดหน้าโง่ Lair of Grievous (2008)
I have been doing some research and found this.ข้าได้ค้นคว้า และพบบางอย่างในนี้ To Kill the King (2008)
His favorite scientist, if you can call psychic research science.สามารถเรียกว่านักวิทยาศาสตร์คนโปรดของเขา\ คนมีญาณทิพย์ที่ทำการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Keep your arms above the surface. When the kid comes back, grab on.ให้มือพ้นทราย ตอนลูกมาช่วยก็คว้าไว้นะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Grab on.คว้าไว้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Library private and my study-prohibited.ห้องสมุดส่วนตัวและห้องค้นคว้าของฉัน ห้ามยุ่ง The Secret of Moonacre (2008)
He got another thing coming, that's for sure.เขากลับคว้าเอาอย่างอื่น, เพื่อความแน่นอน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
God be my witness, he got another thing coming!พระเจ้าเป็นพยาน เขาเลือกคว้าเอาอย่างอื่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คว้า[v.] (khwā) EN: seize ; grab ; grasp ; clutch ; snatch   FR: saisir ; attraper
คว้า[adj.] (khwāng) EN: adrif ; floating ; suspended   
คว้า[v.] (khwān) EN: core ; extract   FR: extraire ; évider
คว้า[v.] (khwān) EN: enlarge ; bore with a reamer   FR: élargir
คว้านท้อง[v. exp.] (khwān thøng) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
คว้านไส้[v. exp.] (khwān sai) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer

English-Thai: Longdo Dictionary
entomologist(n) ผู้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrift[ADJ] ซึ่งไม่มีจุดหมาย, See also: คว้าง, เคว้งคว้าง, Syn. directionless
be onto a good thing[IDM] คว้าโอกาสที่ดี, See also: ฉวยโอกาสดี, Syn. put onto
be out of someone's reach[IDM] ไปไม่ถึง, See also: คว้าไม่ได้, เอื้อมไม่ถึง
clutch[VT] ฉวยไว้, See also: คว้าไว้, Syn. grip, prehend, seize
cop[VT] คว้า, See also: จับ, Syn. catch
core[VT] เอาส่วนในออก, See also: คว้านไส้, เอาไส้ออก
catch of[PHRV] ยึด, See also: คว้า, จับ, Syn. catch hold of, get of
catch up[PHRV] คว้า, See also: ฉก, ฉวย
clutch at[PHRV] ฉวยไว้, See also: คว้าไว้, Syn. grab at
clutch at[PHRV] พยายามฉกฉวยโอกาส, See also: คว้าโอกาส, Syn. catch at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
cadge(แคจ) vt. ยืมโดยไม่ตั้งใจจะคืน,ขอทาน,คว้ามา
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
clutch(คลัทชฺ) {clutched,clutching,clutches} v. คว้า,กำ,เกาะ,ฉวย,ยึด,พยายามคว้า n. ก้ามปู,คลัตช์ (เครื่องเกาะเพลาในรถยนต์) ,อุปกรณ์กำ,การกำ,การเกาะ,การคว้า -clutchy adj. ดูclutch, Syn. grasp
countersink {countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
catch(vt) จับ,เกาะ,คว้า,ตะครุบ,ฉวย,ได้รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทัน
clutch(n) คลัตช์,ก้ามปู,การกำ,การเกาะ,การคว้า,ลูกไก่ครอกหนึ่ง
clutch(vt) กำแน่น,คว้า,ฉวย,เกาะ,ยึด
core(vt) คว้านไส้,เอาไส้ในออก
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
grasp(vt) ฉวย,คว้า,จับแน่น,เข้าใจ,กำ, รู้ซึ้ง
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top