ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrest

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrest-, *arrest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrest(n) การจับกุม, Syn. imprisonment, confinement, seizure, Ant. freeing, release
arrest(n) การชะงัก, See also: การหยุดอย่างกระทันหัน, Syn. stoppage, staying, interruption, Ant. continuation
arrest(vt) จับกุม, See also: จับ, Syn. take charge of, apprehend, hold
arrest(vt) ดึงดูด, See also: ดึงดูดความสนใจ, Syn. to catch and keep
arrest(vt) หยุด, See also: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า, Syn. stop, restrain, check
arresting(adj) ซึ่งดึงดูดความสนใจ, Syn. interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ, จับกุม, ดึงดูด, ทำให้หยุด, กั้น, ยับยั้ง, เกาะตัว. -n. การจับกุม, ภาวะที่ถูกจับกุม, การหยุดยั้ง, ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop, halt
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, ซึ่งจับกุม, Syn. striking, notable, Ant. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
cardiac arrestภาวะที่หัวใจหยุดเต้น
house arrestการกักกันผู้ต้องหาไว้ในที่อยู่ของเขา
lightning arrestern. สายล่อฟ้า, อุปกรณ์ล่อฟ้า
warrant of arrestn. หมายจับ

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(n) การจับกุม, การหยุดยั้ง, การเหนี่ยวรั้ง, การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม, กั้น, ทำให้หยุด, ยับยั้ง, เหนี่ยวรั้ง, ทำให้ชะงัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrestจับกุม, การจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest of inquestการขอให้ยับยั้งการพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest of judgmentการขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest recordบันทึกการจับกุม (ของตำรวจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest with and without warrantจับโดยมีหมายและจับโดยไม่มีหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest, cardiac; arrest, heartหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, heart; arrest, cardiacหัวใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, resistingขัดขืนการจับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest, respiratoryการหายใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrest, systolicหัวใจหยุดในท่าบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrestการจับกุม [TU Subject Heading]
Arrest (Police methods)การจับกุม (วิธีการของตำรวจ) [TU Subject Heading]
Arrest of aircraftการกักอากาศยาน [TU Subject Heading]
Arrest of judgmentการขอให้ยับยั้งการพิพากษาคดี [TU Subject Heading]
Arrest of shipsการกักเรือ [TU Subject Heading]
Arrest, Developmentalความบกพร่องในการเจริญเติบโต [การแพทย์]
Arrest, Transverseหัวเด็กติดในแนวขวาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย The Great Dictator (1940)
Black Jack Brady was his name. The most important arrest I ever made.ชื่อของมันคือ แบล็ค เเจ็ค บราดี้ เป็นการจับกุมครั้งสําคัญที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามา Rebecca (1940)
Arrest that creature!จับเจ้าสัตว์ตัวนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
And I will arrest the first man who tries to burn one!และฉันจะจับคนแรกที่เผามัน Gandhi (1982)
I'll put you under arrest if you'd prefer.ถ้าอย่างนั้นผมจะจับคุณ Gandhi (1982)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)
Arrest him.จับเขาซะ Gandhi (1982)
Is it over if they arrest you now?มันจะจบมั้ยถ้าคุณถูกจับ Gandhi (1982)
Not if they arrest me or 1 000 or 1 0, 000.ไม่หรอกถ้าเขาจับแค่ผม หรือพันคน หมื่นคน Gandhi (1982)
What if they don't arrest you? What if they don't react at all?แล้วถ้าเขาไม่จับคุณ ไม่มีปฏิกริยาอะไรเลยล่ะ Gandhi (1982)
Arrest anyone, any rank, except Gandhi.จับทุกคน ทุกระดับ ยกเว้นคานธี Gandhi (1982)
You want to arrest me, go ahead, because I'm coming over and we're gonna talk.ฉันมามากกว่าและเราจะพูดคุย 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrestAn innocent man was arrested by mistake.
arrestArrest the deterioration of the natural environment.
arrestDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
arrestHe fled lest he should be arrested.
arrestHe resisted arrest violently.
arrestHe was arrested as an accessory to the robbery.
arrestHe was arrested because he stole the money.
arrestHe was arrested by police after a TV chase in Osaka.
arrestHe was arrested for abusing public funds.
arrestHe was arrested for drunken driving.
arrestHe was arrested for murder.
arrestHe was arrested on charges of tax evasion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับได้(v) arrest, See also: apprehend, detain, Ant. ลอยนวล, Example: เดือนที่ผ่านมา ท้องที่นี้เกิดคดีอาชญากรรม 23 คดี แต่จับได้เพียง 10 ราย, Thai Definition: จับตัวผู้ที่กระทำความผิดได้
เกาะกุม(v) seize, See also: arrest, detain, apprehend, catch, Ant. ปล่อย, Example: หญิงชราพยายามสะบัดมือที่ถูกลูกชายเกาะกุมไว้แน่น, Thai Definition: คุมตัว, ยึดไว้, จับกุม
หมายจับ(n) warrant of arrest, See also: arrest warrant, Example: ตำรวจสั่งออกหมายจับนายสัญชัย เกษมศรี ตั้งค่าหัว 50, 000 บาท, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หมายอาญาที่สั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา หรือจำเลย, Notes: (กฎหมาย)
ได้ตัว(v) seize, See also: arrest, capture, Syn. จับตัว, จับกุม, Example: ตำรวจได้ตัวผู้ต้องหาแล้ว
รวบตัว(v) seize, See also: arrest, catch (a thief), capture, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารวบตัวผู้ต้องหา
การจับกุม(n) arresting, See also: seizure, apprehension, Example: การจับกุมผู้ร้ายได้ยุติลงแล้ว
จับกุม(v) arrest, See also: capture, seize, catch, Syn. จับ, จับตัว, ยึดตัว, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนที่เหลือได้, Thai Definition: จับยึดตัวเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ตัว[dāi tūa] (v, exp) EN: seize ; arrest ; capture
จับ[jap] (v) EN: arrest s.o.  FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จับได้[jap dāi] (v, exp) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net  FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[jap khang] (v, exp) EN: apprehend ; arrest  FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[japkum] (v) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend  FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับตัว[jap tūa] (v) EN: arrest s.o.  FR: arrêter
การจับกุม[kān japkum] (n) EN: arresting ; seizure ; apprehension
การควบคุมตัว[kān khūapkhum tūa] (n, exp) EN: arrest ; detention
ขังไว้ในบ้าน[khang wai nai bān] (v, exp) EN: place under house arrest
หมายจับ[māi jap] (n) EN: warrant of arrest ; arrest warrant  FR: mandat d'arrêt [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
arrest
arrests
arrested
arresting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrest
arrests
arrested
arrester
arresters
arresting

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逮捕[dài bǔ, ㄉㄞˋ ㄅㄨˇ,  ] arrest #6,063 [Add to Longdo]
[dǎi, ㄉㄞˇ, ] arrest; catch; seize; until #14,352 [Add to Longdo]
拘捕[jū bǔ, ㄐㄩ ㄅㄨˇ,  ] arrest #23,136 [Add to Longdo]
捕拿[bǔ ná, ㄅㄨˇ ㄋㄚˊ,  ] arrest; capture; catch #197,913 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arrest { m }detention [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逮捕[たいほ, taiho] (n, vs) arrest; apprehension; capture; (P) #2,342 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
拘置[こうち, kouchi] (n, vs) detention; confinement; arrest; (P) #17,373 [Add to Longdo]
幽閉[ゆうへい, yuuhei] (n, vs) confinement; imprisonment; incarceration; house arrest; (P) #17,441 [Add to Longdo]
捕縛[ほばく, hobaku] (n, vs) arrest; apprehension; capture #17,903 [Add to Longdo]
検挙[けんきょ, kenkyo] (n, vs) arrest; roundup; (P) #18,988 [Add to Longdo]
謹慎[きんしん, kinshin] (n) penitence; discipline; house arrest; (P) #19,683 [Add to Longdo]
パクる[paku ru] (v5r) (1) to steal; to rip off; to nick; to filch; to pinch; (2) to arrest; to pinch; to nab [Add to Longdo]
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrest \Ar*rest"\, v. t. [imp. & p. p. {Arrested}; p. pr. & vb.
   n. {Arresting}.] [OE. aresten, OF. arester, F. arr[^e]ter,
   fr. LL. arrestare; L. ad + restare to remain, stop; re +
   stare to stand. See {Rest} remainder.]
   1. To stop; to check or hinder the motion or action of; as,
    to arrest the current of a river; to arrest the senses.
    [1913 Webster]
 
       Nor could her virtues the relentless hand
       Of Death arrest.           --Philips.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To take, seize, or apprehend by authority of law;
    as, to arrest one for debt, or for a crime.
    [1913 Webster]
 
   Note: After this word Shakespeare uses of ("I arrest thee of
      high treason") or on; the modern usage is for.
      [1913 Webster]
 
   3. To seize on and fix; to hold; to catch; as, to arrest the
    eyes or attention. --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   4. To rest or fasten; to fix; to concentrate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We may arrest our thoughts upon the divine mercies.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To obstruct; delay; detain; check; hinder; stop;
     apprehend; seize; lay hold of.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrest \Ar*rest"\, v. i.
   To tarry; to rest. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrest \Ar*rest"\, n. [OE. arest, arrest, OF. arest, F.
   arr[^e]t, fr. arester. See {Arrest}, v. t., {Arr?t}.]
   1. The act of stopping, or restraining from further motion,
    etc.; stoppage; hindrance; restraint; as, an arrest of
    development.
    [1913 Webster]
 
       As the arrest of the air showeth.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The taking or apprehending of a person by authority
    of law; legal restraint; custody. Also, a decree, mandate,
    or warrant.
    [1913 Webster]
 
       William . . . ordered him to be put under arrest.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       [Our brother Norway] sends out arrests
       On Fortinbras; which he, in brief, obeys. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: An arrest may be made by seizing or touching the body;
      but it is sufficient in the party be within the power
      of the officer and submit to the arrest. In Admiralty
      law, and in old English practice, the term is applied
      to the seizure of property.
      [1913 Webster]
 
   3. Any seizure by power, physical or moral.
    [1913 Webster]
 
       The sad stories of fire from heaven, the burning of
       his sheep, etc., . . . were sad arrests to his
       troubled spirit.           --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Far.) A scurfiness of the back part of the hind leg of a
    horse; -- also named rat-tails. --White.
    [1913 Webster]
 
   {Arrest of judgment} (Law), the staying or stopping of a
    judgment, after verdict, for legal cause. The motion for
    this purpose is called a motion in arrest of judgment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrest
   n 1: the act of apprehending (especially apprehending a
      criminal); "the policeman on the beat got credit for the
      collar" [syn: {apprehension}, {arrest}, {catch}, {collar},
      {pinch}, {taking into custody}]
   2: the state of inactivity following an interruption; "the
     negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during
     the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him
     to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat"
     [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay}, {stop},
     {stoppage}]
   v 1: take into custody; "the police nabbed the suspected
      criminals" [syn: {collar}, {nail}, {apprehend}, {arrest},
      {pick up}, {nab}, {cop}]
   2: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or
     influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the growth
     of communism in South East Asia"; "Contain the rebel
     movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check},
     {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}]
   3: attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye";
     "Catch the attention of the waiter" [syn: {catch}, {arrest},
     {get}]
   4: cause to stop; "Halt the engines"; "Arrest the progress";
     "halt the presses" [syn: {halt}, {hold}, {arrest}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Arrest /arɛst/ 
  detention

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 arrest /ɑrɛst/
  1. apprehension; arrest; detention
  2. decision; judgement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top