Search result for

ฉุด

(39 entries)
(0.0467 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉุด-, *ฉุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุด[V] pull, See also: drag, haul, tug, draw, Syn. ลาก, ดึง, ยื้อ, Ant. ผลัก, Example: คนงานชายหลายคนต้องช่วยกันฉุดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางอยู่ออกให้พ้นทาง, Thai definition: รั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น หรือดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
ฉุด[V] abduct, See also: ravish, drag off by force, Syn. ลักพา, ชิงไป, โฉบไป, ลักไป, Example: เขามีนักเลงอันธพาลไว้คอยควบคุมความสงบเรียบร้อย และคุมผู้หญิงที่ตนไปฉุดหรือล่อลวงหรือข่มขืนมา, Thai definition: ออกแรงลากหรือคร่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ฉุด[V] hold back, See also: stop, destruct, prevent, restraint, Syn. ฉุดดึง, ฉุดรั้ง, Example: เขาคิดอยู่ตลอดเวลาขืนอยู่กับเธอต่อไปคงมีแต่จะฉุดอนาคตเธอให้มืดบอดลง, Thai definition: ทำให้ตกต่ำลง
ฉุดลาก[V] pull, See also: drag, haul, tug, Syn. ลาก, ดึง, ฉุดดึง, Example: เราต้องอาศัยแรงจากรถจักรมาฉุดลากช้างให้ขึ้นมาจากคูข้างทาง
ฉุดคร่า[V] abduct, See also: carry off by force, Example: เขาตื่นตระหนกราวกับเจอมัจจุราชจะฉุดคร่าชีวิตของเขาไป, Thai definition: พรากไปจาก, ใช้กำลังพรากไป, ฉุดลากไปอย่างไม่ปราณี
ฉุดกระชาก[V] drag, See also: pull, draw, seize by force, Syn. กระชาก, ฉุด, ชัก, ลาก, ดึง, Example: เธอถูกฉุกกระชากลงสู่ข้างทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุดก. ออกแรงดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแรงให้เข้ามาหาตัว เช่น ฉุดคนที่หกล้มให้ลุกขึ้นมา ฉุดไว้ไม่ให้ไป, โดยปริยายหมายความว่า ถ่วงให้ต่ำลง เช่น คะแนนภาษาอังกฤษฉุดให้คะแนนรวมต่ำลง, หรือดึงให้สูงขึ้น เช่น ได้เกาะชายผ้าเหลืองฉุดขึ้นสวรรค์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had to pull him off three dogs today.ฉันเพิ่งไปฉุดมัน ออกจากหมา 3 ตัววันนี้ Marley & Me (2008)
Try to take us down a dark alley and beat the hell out of us.พยายามพาเราไปบนถนนที่มืดมิด แล้วฉุดเราลงนรก Marley & Me (2008)
- Libby, will you stop dressing Angus up in drag?- ลิ๊บบี้ เลิกฉุดกระชากแองกัสให้ แต่งตัวซะที Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
No family, nothing to hold you back.ไม่มีครอบครัว ไม่มีอะไรมาฉุดรั้ง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Because the Alamia will take the soul of person to whom you give the knot.ก็เพราะลาเมียก็จะตามไปฉุดลากวิญญาณคนที่คุณให้กระดุมไป ไม่ว่าเป็นใคร Drag Me to Hell (2009)
Please nobody grab my leg. Please nobody grab my leg.ขออย่าให้มีใครฉุดขาเลย ขออย่าให้มีใครฉุดขาเลย Family Remains (2009)
You're the one that gave me the idea.คุณเป็นหนึ่ง\ที่ฉุดคึดไอเดียให้ผม. Pilot (2009)
The thoughts that enter my brain...มันฉุดคิดขึ้นมาในหัวสมองของฉัน... Balm (2009)
♪ Or a hand to hold ♪ ♪ Or hell to pay ♪ ♪ What do you say?* หรือมีมือคอยฉุด หรือต้องตายจาก เธอจะว่าไง? Preggers (2009)
Well,when women reach a certain age,their libidos spike.เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ช่วงอายุหนึ่ง พวกเธอจะถูกฉุดด้วยตัณหา Bolt Action (2009)
but what's more interesting is what he does after he kidnaps them. this is kristie taylor 2 weeks before she was abducted.นี่คือคริสตี้ เทย์เลอร์ 2 อาทิตย์ก่อนที่เธอถูกฉุดไป Cradle to Grave (2009)
ok, so he knows this road.ยกเว้นว่าเขาฉุดคริสตี้มาจากฟาร์มิงตัน Cradle to Grave (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduct[VT] ลักพาตัว, See also: ฉุดคร่า, Syn. kidnap, nobble, snatch
hale[VT] ฉุด, See also: ลาก, กระชาก, Syn. drag, pull
pull at[PHRV] พยายามดึง, See also: ฉุด, ลาก, Syn. pluck at, pull on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechingn. ช่องทาง,สายตะโพกใช้ฉุดหรือเทียบม้า
haul(ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง, Syn. pull,tow
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง,การลาก,การสาว,การฉุด,ค่าธรรมเนียมบรรทุก
jerk(เจิร์ด) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตุก,การเกร็งกระตุก,การสะบัด,การกระซาก,การฉุด,การเหวี่ยง,การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกระทันหัน,คนเซ่อ,คนโง่,การยกน้ำหนักจากไหล่ขึ้นตรงเหนือศีรษะ,การพูดอย่างกระหืดกระหอบ. v. กระตุก,เกร็งกระตุก,สะบัด,กระชาก,ฉุด,เหวี่ย
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)
traction(แทรค'เชิน) n. การลาก,การดึง,การฉุด,แรงลาก,แรงดึง,แรงฉุด.
tractive(แทรค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการลาก (ฉุด,ดึง) ,มีแรงลาก,มีแรงฉุด,มีแรงดึง
tractor(แทรค'เทอะ) n. เครื่องแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องฉุด,เครื่องดึง

English-Thai: Nontri Dictionary
haul(vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด
jerk(vi,vt) กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด,หยุดกึก,ฉุด
lug(vt) ลาก,ฉุดคร่า,ดึง
snatch(n) การฉก,การฉวย,การตอด,การวิ่งราว,การฉุดคร่า,การขโมย
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
wrest(vt) บิด,ดึงไป,ขัน,กระชาก,แย่ง,ฉุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ฉุดกระชาก English: to drag

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top