Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halt

HH AO1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halt-, *halt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halt(n) การหยุดชั่วคราว, See also: การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว, Syn. intermission, pause
halt(vt) ทำให้หยุด
halt(vi) หยุด, See also: ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง
halt(adj) ที่เป็นง่อย, See also: ที่ขาเป๋
halt(vi) ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. hesitate
halter(n) เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า
halting(adj) ที่ตะกุกตะกัก, See also: ที่อึกอัก, ที่ลังเล, Syn. hesitant, indecisive, uncertain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halt(ฮอลทฺ) vi., n.adj. (การ) หยุด, ชะงัก, เป็นง่อย, ขาเป๋, ลังเล, สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand, check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง operator กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด, ผู้ทำให้หยุด, ผู้ลังเล
asphalt(แอส'ฟอลทฺ, -แฟลทฺ) , asphaltum
shalt(แชลทฺ) auxv. =shall (ดู) (ใช้เฉพาะกับthou)

English-Thai: Nontri Dictionary
halt(n) การหยุด, การชะงัก, ที่หยุดรถไฟ
halt(vi) หยุด, สั่งให้หยุด, หยุดชะงัก
halter(n) เชือกจูงม้า, เชือกแขวนคอ, บ่วงแขวนคอ
asphalt(n) ยางมะตอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
halt instructionคำสั่งหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
halter top(n) เสือโชว์แผ่นหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The war had all but ground to a halt in the blink of an eye.สงครามเริ่มต้นขึ้นและจบลงในชั่วพริบตา Underworld (2003)
"In order to affect a timely halt to deteriorating conditions, and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty, the King.ตามบทบัญญัติของ ลอร์ด คัทเลอร์ แบคเก็ท ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแห่งสมเด็จพระราชา ด้วยบัญญัติภายใต้กฎอัยการศึก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Halt there or we'll shoot.หยุดหรือเราจะยิงตัวเอง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Call a halt to your menสั่งงานคนของคุณให้หยุดซะ Episode #2.7 (2008)
Halt the execution!ให้ชะลอการลงอาญาโทษตาย Portrait of a Beauty (2008)
I can't reach Kendall on his cell phone to halt the demolition which will begin in... 13 minutes.เราต้องหยุดการรื้อถอน เราต้องบอกเขา... ภายใน 13 นาที นี่! Bedtime Stories (2008)
To everyone's surprise, the ship didn't come to a stop over Manhattan or Washington or Chicago, but instead it costed to a halt directly over the city of Johannesburg.ทุกคนต่างแปลกใจ ที่ยานลำนี้ไม่ได้ไปหยุด อยู่เหนือแมนฮัตตัน หรือวอชิงตัน หรือชิคาโก้ แต่มันกลับไปหยุดอยู่เหนือเมือง โจฮันเนสเบิร์ก District 9 (2009)
If they realized it wasn't an enemy, they'd halt their pounce but they wouldn't have time to cover their fangs.แต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่ศัตรู พวกเขาก็จะหยุดกระโจนทันที แต่มันก็มีเวลาไม่พอที่จะหยุดแยกเขี้ยว Episode #1.7 (2009)
Red was "danger." Halt your plans.สีแดง คือ "อันตราย" --พักแผนการไว้ก่อน Episode #1.8 (2009)
He can catch a bullet, halt a speeding train.เขาหยุดลูกกระสุนได้ หยุดรถไฟที่กำลังวิ่งได้ Kick-Ass (2010)
No one in condition to halt a man of purpose.เหลือคนไม่ถึงครึ่ง Delicate Things (2010)
WILL THE UNIVERSE LAST FOREVER, OR SOMEDAY WILL IT COME TO A HALT AND COLLAPSE?ในขณะที่สสารมืดมุ่งมั่นที่จะ ถือเราทั้งหมดเข้าด้วยกัน Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haltAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
haltAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
haltIt was because of the storm that the trains the trains were halted.
haltThe blue sports car came to a screeching halt.
haltThe car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.
haltThen the train screeched to a halt.
haltThe train was brought to a sudden halt.
haltThey were unanimous that the war should be brought to a halt.
haltTraffic was halted for several hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั้ง(v) halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
ยั้ง(v) stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
หย่าศึก(v) stop fighting, See also: halt the fighting, Example: สหรัฐฯ ใช้กำลังเข้าบังคับให้อิรักยอมหย่าศึก, Thai Definition: เลิกสู้รบกัน
งด(v) stop, See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel, Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น, Ant. เริ่ม, ดำเนินต่อไป, Example: สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว, Thai Definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
การยุติ[kān yuti] (n) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment
การหยุดพัก[kān yut phak] (n, exp) FR: pause [ f ] ; halte [ m ]
ขวางทาง[khwāng thāng] (v, exp) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede  FR: barrer la route
กระเบื้องยาง[krabeūangyāng] (n) EN: asphalt  FR: asphalte [ m ] ; bitume [ m ]
ลาดยาง[lātyāng] (v) FR: goudronner ; bitumer ; asphalter
งด[ngot] (v) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop  FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
ระงับ[ra-ngap] (v) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate  FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
ถนนลาดยาง[thanon lātyāng] (n, exp) EN: asphalt road ; macadam road  FR: route asphaltée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HALT HH AO1 L T
HALTS HH AO1 L T S
HALTON HH AE1 L T AH0 N
HALTOM HH AE1 L T AH0 M
HALTER HH AO1 L T ER0
HALTED HH AO1 L T IH0 D
HALTED HH AO1 L T AH0 D
HALTERS HH AO1 L T ER0 Z
HALTING HH AO1 L T IH0 NG
HALTEMAN HH EY1 L T M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halt (v) hˈɔːlt (h oo1 l t)
halts (v) hˈɔːlts (h oo1 l t s)
halted (v) hˈɔːltɪd (h oo1 l t i d)
halter (n) hˈɔːltər (h oo1 l t @ r)
halters (n) hˈɔːltəz (h oo1 l t @ z)
halting (v) hˈɔːltɪŋ (h oo1 l t i ng)
haltingly (a) hˈɔːltɪŋliː (h oo1 l t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] halter; restrain #36,369 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
hälthalten
Halt das Maul!(phrase, slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Halt die Klappe!(phrase, slang) หุบปาก (หยาบ)
haltbar(adj, adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, Syn. stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, Syn. festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halt { m }foothold [Add to Longdo]
Halt { m }halt [Add to Longdo]
Halt { m }stop [Add to Longdo]
Halt machen; haltmachen [ alt ]to stop [Add to Longdo]
Haltbarkeit { f }defensibility [Add to Longdo]
Haltbarkeit { f }supportability [Add to Longdo]
Haltbarkeit { f }preservability [Add to Longdo]
Haltbarkeit { f }tenability [Add to Longdo]
Haltbarkeitsdatum { n }best-before date; eat-by date [Add to Longdo]
Halte...retaining [Add to Longdo]
Halteband { n }retaining strap [Add to Longdo]
Haltebolzen { m } [ techn. ]retaining pin; retention bolt [Add to Longdo]
Haltebrille { f }retaining clamp [Add to Longdo]
Haltebügel { m }retaining bracket [Add to Longdo]
Halteclip { m }retaining clip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
停留[ていりゅう, teiryuu] (n, vs) stop; halt #4,661 [Add to Longdo]
止まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;止る;留る[とまる, tomaru] (v5r, vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) #19,020 [Add to Longdo]
アスファルト[asufaruto] (n, adj-no) asphalt; (P) #19,109 [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1, vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
つかえつかえ;つっかえつっかえ[tsukaetsukae ; tsukkaetsukkae] (exp, adv) haltingly; stutteringly [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv, adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[mojimoji ; mojimoji] (adv, vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
アスコン[asukon] (n) (abbr) (See アスファルト, コンクリート) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルトコンクリート[asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
停止[ていし, teishi] halt (vs), hang-up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN, ANHALTEN [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
止まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
[たい, tai] HALT, AUFENTHALT [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] HALTEN, WOHNEN, ANSAESSIG_SEIN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\ (h[add]lt),
   3d pers. sing. pres. of {Hold}, contraction for holdeth.
   [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\ (h[add]lt), n. [Formerly alt, It. alto, G. halt, fr.
   halten to hold. See {Hold}.]
   A stop in marching or walking, or in any action; arrest of
   progress.
   [1913 Webster]
 
      Without any halt they marched.      --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
      [Lovers] soon in passion's war contest,
      Yet in their march soon make a halt.   --Davenant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, v. i. [imp. & p. p. {Halted}; p. pr. & vb. n.
   {Halting}.]
   1. To hold one's self from proceeding; to hold up; to cease
    progress; to stop for a longer or shorter period; to come
    to a stop; to stand still.
    [1913 Webster]
 
   2. To stand in doubt whether to proceed, or what to do; to
    hesitate; to be uncertain.
    [1913 Webster]
 
       How long halt ye between two opinions? --1 Kings
                          xviii. 21.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\ (h[add]lt), v. t. (Mil.)
   To cause to cease marching; to stop; as, the general halted
   his troops for refreshment.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, a. [AS. healt; akin to OS., Dan., & Sw. halt, Icel.
   haltr, halltr, Goth. halts, OHG. halz.]
   Halting or stopping in walking; lame.
   [1913 Webster]
 
      Bring in hither the poor, and the maimed, and the halt,
      and the blind.              --Luke xiv.
                          21.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, n.
   The act of limping; lameness.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halt \Halt\, v. i. [OE. halten, AS. healtian. See {Halt}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To walk lamely; to limp.
    [1913 Webster]
 
   2. To have an irregular rhythm; to be defective.
    [1913 Webster]
 
       The blank verse shall halt for it.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 halt
   adj 1: disabled in the feet or legs; "a crippled soldier"; "a
       game leg" [syn: {crippled}, {halt}, {halting}, {lame},
       {gimpy}, {game}]
   n 1: the state of inactivity following an interruption; "the
      negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during
      the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled
      him to escape the blow"; "he spent the entire stop in his
      seat" [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay},
      {stop}, {stoppage}]
   2: the event of something ending; "it came to a stop at the
     bottom of the hill" [syn: {stop}, {halt}]
   3: an interruption or temporary suspension of progress or
     movement; "a halt in the arms race"; "a nuclear freeze" [syn:
     {freeze}, {halt}]
   v 1: cause to stop; "Halt the engines"; "Arrest the progress";
      "halt the presses" [syn: {halt}, {hold}, {arrest}]
   2: come to a halt, stop moving; "the car stopped"; "She stopped
     in front of a store window" [syn: {stop}, {halt}] [ant: {get
     going}, {go}, {start}]
   3: stop from happening or developing; "Block his election";
     "Halt the process" [syn: {stop}, {halt}, {block}, {kibosh}]
   4: stop the flow of a liquid; "staunch the blood flow"; "stem
     the tide" [syn: {stem}, {stanch}, {staunch}, {halt}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Halt /halt/ 
  foothold; halt; stay; stop

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top