Search result for

ไวน์

(55 entries)
(0.05 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไวน์-, *ไวน์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไวน์ [N] wine, Syn. เหล้าองุ่น, Count unit: ขวด
ไวน์ [N] wine, Example: สมัยนี้ไม่มีนักธุรกิจนักการเมืองที่กล้างัดไวน์ขวดละเป็นหมื่นๆ มาเลี้ยงนักข่าวแล้ว, Count unit: แก้ว, ขวด, Thai definition: เหล้าต่างประเทศ ทำจากผลองุ่น
ไวน์ขาว [N] white wine, Syn. ไวน์, เหล้าองุ่น, Count unit: ขวด
ไวน์แดง [N] red wine, Syn. ไวน์, เหล้าองุ่น, Count unit: ขวด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไวน์น. เหล้าองุ่น (อ. wine).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banana winesไวน์กล้วย [TU Subject Heading]
Fruit winesไวน์ผลไม้ [TU Subject Heading]
Rice winesไวน์ข้าว [TU Subject Heading]
Wineไวน์ [TU Subject Heading]
Wine and wine makingไวน์และการผลิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was at the hotel bar trying to unwind, have a drink.ผมอยู่หน้าบาร์ในโรงแรมกำลังดื่มไวน์อยู่ Birthmarks (2008)
Get me another drink.ไปเอาไวน์มาเหอะ Scandal Makers (2008)
It is really a special wineไวน์นี่รสชาติดีจริง ๆ Iljimae (2008)
You think that I'm like this now because of the wine?คุณว่ามันเป็นเพราะไวน์หรือเปล่า ที่ทำให้ฉันมีสภาพอย่างในตอนนี้? Beethoven Virus (2008)
There's a really strong smell of wine.นั้นเป็นกลิ่นของไวน์จริงๆ Beethoven Virus (2008)
Don't waste any time bothering about the wine or the cheese in Murmansk, cause they are really completely ordinary.อย่าเสียเวลาพูดถึง ไวน์หรือว่าเนยแข็ง ใน เมอร์แมงส์ค เพราะว่ามันแสนจะธรรมดา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Guy crashed into a bunch of wine bottles.มีคนนึงเดินไปชนกองขวดไวน์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The food and wine on the yacht is almost finished.อาหารและไวน์บนเรือยอชท์ เกือบจะหมดแล้ว Episode #1.7 (2008)
Who brings wine in a mesh?ใคร.. เขาส่งไวน์ในถุงตาข่ายกัน? Episode #1.7 (2008)
Don't you know wine has to be cooled?นายไม่รู้หรือว่า ไวน์ต้องอยู่ในที่เย็นๆ? Episode #1.7 (2008)
Chef said this wine is good for any temperature.เชฟบอกว่า ไวน์นี่อยู่ได้ทุกอุนหภูมิ Episode #1.7 (2008)
They say that you should never drink red wine in the desert.ว่ากันว่า อย่าดื่มไวน์แดงในทะเลทราย Body of Lies (2008)
Although I definitely had red wine teeth when I came home.ถึงแม้จะฟันแดงเพราะไวน์ตอนกลับมาบ้านแล้วก็เหอะ New York, I Love You (2008)
He's living with his cousin on some ranch near Riverside, in WineviIIe;เด้กนี่อาศัยอยู่กับลูกพี่ลูกน้องที่ริเวอร์ไซด์ ในไวน์วิลล์ Changeling (2008)
I'm trying to find a place called the Northcott Ranch, up by WineviIIe;ผมพยายามจะไปที่นอร์ทคอร์ท แลนช์อัพ ที่ไวน์วิล Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไวน์[n.] (wāi) EN: wine   FR: vin [m]
ไวน์ขาว[n. exp.] (wai khāo) EN: white wine   FR: vin blanc [m]
ไวน์สีชมพู[n. exp.] (wāi sī chomphū) EN: pink wine   FR: vin rosé [m]
ไวน์แดง[n. exp.] (wāi daēng) EN: red wine   FR: vin rouge [m]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mulled wine[มัลด-ไวน์] (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่มักจะทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศ น้ำตาลเล็กน้อย และผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
table wine (n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย
See also: S. light wine, R. wine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgundy    [N] ไวน์แดงหรือขาวจากฝรั่งเศส
pumpkin    [N] ไวน์ชนิดหนึ่ง
retsina    [N] ไวน์ขาวหรือแดงจากกรีซ
berries    [SL] เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์
grapes of wrath    [SL] เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์
plonk    [SL] ไวน์ขาว, See also: เหล้าองุ่นราคาถูก
schoolboy Scotch    [SL] เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์
vino    [SL] ไวน์คุณภาพต่ำ
wine    [N] เหล้าไวน์, See also: ไวน์, เหล้าองุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bovine(โบ'ไวน์) adj. เกี่ยวกับวัว,เหมือนวัว,เชื่องช้า,เบาปัญญา,อดทน -n. สัตว์จำพวกวัว, See also: bovinity n. ดูbovine
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
rewind(รีไวน์ดฺ') vt. หมุนอีก,ม้วนอีก,เลื้อยอีกไขอีก,กว้านอีก,ชักรอกอีก
vine(ไวน์) n. ต้นองุ่น,พืชองุ่น,ไม้เถาวัลย์., See also: vined adj. vineless adj.
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญคราง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่างหงุดหงิด,บ่นพึมพำ,n. การส่งเสียงดังกล่าว,เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.
wind(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว
wine(ไวน์) n. เหล้าองุ่น,น้ำองุ่น,สีแดงเข้มของเหล้าองุ่นแดง,สิ่งที่ทำให้เมา,งานเลี้ยงเหล้าหลังอาหาร, -Phr. (new wine in old bottles เหล้าใหม่ในขวดเก่า สิ่งใหม่ในรูปแบบเก่า), See also: winish adj.
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
wineshop(ไวน์'ชอพ) n. ร้านเหล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ワイン[わいん, wain, wain , wain] (n ) ไวน์

German-Thai: Longdo Dictionary
ganz(adv adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ , See also: S. völlig
Korkenzieher(n) |der, pl. Korkenzieher| อุปกรณ์สำหรับเปิดจุกคอร์ก เช่น ขวดไวน์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)

French-Thai: Longdo Dictionary
verre(n) |m, pl. -s| แก้ว เช่น un verre d'eau น้ำหนึ่งแก้ว, un verre du vin ไวน์หนึ่งแก้ว, un verre à eau แก้วน้ำ, un verre à vin แก้วไวน์
vin(n) |m| ไวน์

Are you satisfied with the result?

Go to Top