ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชี้แนะ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชี้แนะ-, *ชี้แนะ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้แนะ(v) suggest, See also: instruct, give directions, advise, direct, counsel, Syn. นำทาง, ชี้นำ, แนะนำ, แนะแนว, แนะ, Example: อาจารย์ชี้แนะให้นักเรียนเลือกเรียนตามสาขาที่ถนัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชี้แนะก. แนะแนวทางให้.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
How do I address you?แล้วข้าจะขอคำชี้แนะใหม่ Return of the Condor Heroes (1983)
Nothing bad is going to happen to you there.คำชี้แนะจากเบอร์ลินบอกว่า... Schindler's List (1993)
With my help, he could be the best.จะเป็นเซียนเลย ถ้าให้ผมชี้แนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Thank you for guiding me. I have a favor to ask.ขอขอบคุณที่ชี้แนะผม ฉันมีความโปรดปรานที่จะถาม Princess Mononoke (1997)
It is my pleasure that you help make her a fine scholar also.เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับหม่อมฉัน ได้โปรดชี้แนะด้วย Anna and the King (1999)
Our protection?สายตา พระราชทายาทของข้าขยาย กว้างไกลออกไปภายใต้การชี้แนะของหล่อน Anna and the King (1999)
If you wanna make it, you write your own tunes.ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ โบร์ ..ฟังนะพวกนาย Rock Star (2001)
Ricki, your accent is as lame as your playing.นายจะชี้แนะอะไร กับการเล่นกีต้าร์ของฉันล่ะ Rock Star (2001)
An excellent suggestion, Professor Snape.ชี้แนะได้ยอดเยี่ยมมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Damn, you are so lucky you have us to guide you.ต๊ายย นี่เธอยังโชคดีนะ ที่มีพวกเราคอยชี้แนะน่ะ Mean Girls (2004)
Will you give me some advice?ได้โปรดชี้แนะด้วย Sweet 18 (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แนะ[chīnae] (v) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel  FR: guider ; éclairer ; conseiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advise(vi) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
advise(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, แนะแนว, ให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, Syn. recommend
pilot(vt) นำทาง, See also: ชี้แนะ, เป็นมัคคุเทศก์ให้, Syn. direct, lead
recommend(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, Syn. advise, suggest
rede(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, ให้คำอธิบาย
suggest(vt) แนะนำ, See also: ชี้แนะ, เสนอแนะ, Syn. advise, propose, recommend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denote(ดิโนท') vt. แสดงถึง, ชี้แนะ, See also: denotable adj. ดูdenote denotement n. ดูdenote denotive adj. ดูdenote
guide(ไกดฺ) vt. แนะแนว, แนะนำ, นำทาง, ชี้แนะ, ควบคุม. n. คนนำทาง, มัคคุเทศก์, เครื่องนำทาง, สิ่งชี้นำ, รางน้ำ, เข็มทิศ, เนตรนารี., See also: guidingly adv., Syn. lead, direct
indicantn., adj. เครื่องที่บอก, ซึ่งชี้แนะ, ซึ่งบอกเล่า (that which indicates)
indicate(อิน' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้., See also: indicatable, indicatory adj., Syn. betoken, imply
indicative(อินดะเค' ทิฟว) adj. เป็นการชี้บอก, ซึ่งชี้แนะ, เป็นดรรชนี. -n. มาลาเล่าในไวยาการณ์, คำกริยาในมาลาบอกเล่าของไวยากรณ์., See also: indicatively adv., Syn. guiding
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน, แนะนำ, ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน, การแนะนำ, การชี้แนะ, การศึกษา, คำสั่ง, คำสอน
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ละเอียด, ส่วนตัว, สนิทสนมในทางเพศ, ในสุด, ลึกซึ้ง, แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ, ชี้แนะ, แย้ม, บอกเป็นนัย, ประกาศ, แจ้ง. intimater n. intimation n.
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ, สั่งยา, เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ, ฝากฝัง, มอบ, ทำให้อยากได้, ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
denote(vt) แสดง, ชี้แนะ, บ่งชี้, หมายความว่า
direction(n) ทิศทาง, การควบคุม, แนวโน้ม, คำสั่ง, การชี้แนะ, การจ่าหน้าซอง
guide(vt) แนะนำ, ชี้ทาง, ชักนำ, นำทาง, ชี้แนะ
guideline(n) เครื่องชี้แนะ, แนวนโยบาย
indicative(adj) ซึ่งบอกเล่า, ซึ่งบ่งบอก, ซึ่งแสดง, ซึ่งชี้แนะ
instruct(vt) สอน, แจ้ง, แนะนำ, ชี้แนะ
recommend(vt) รับรอง, มอบ, ฝากฝัง, ชี้แนะ, เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง, การชี้แนะ, การมอบ, จดหมายแนะนำ, การเสนอแนะ
rudder(n) เครื่องชี้แนะ, หางเสือเรือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
導き[みちびき, michibiki] (n) ชี้แนะ ชี้นำ การนำทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
勧める[すすめる, susumeru] TH: ชี้แนะ  EN: to advise

German-Thai: Longdo Dictionary
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top