ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืดเวลา

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืดเวลา-, *ยืดเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, I got an extension.ยัง ฉันขอยืดเวลาได้ Rushmore (1998)
Just deal with him. Buy us more time.ต้องยื่นข้อเสนอกับเขา เพื่อยืดเวลาออกไป Saw II (2005)
- To prolong it?เพื่อยืดเวลาExtreme Aggressor (2005)
If you attempt to take this to trial, I can assure you, you'll only be prolonging the inevitable.ถ้าคุณต้องการอย่างนั้น ผมจะจัดการให้ มันก็แค่ช่วยยืดเวลาเท่านั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก Babel (2006)
I can put you on life support and string this out for a few days.ผมอาจใส่เครื่องช่วยชีวิต แล้วยืดเวลาออกไปสองสามวัน Crank (2006)
Your life's been extended.ชีวิตของคุณถูกยืดเวลาออกไปอีก Death Note: The Last Name (2006)
That's how far this war's come.เพราะงี้เราถึงต้องยืดเวลาไง Crows Zero (2007)
So the field tracheotomy buys Un-Happy enough time to get the epi.งั้นการผ่าตัดหลอดลมนั่นก็ยืดเวลาให้แฮปปี้ไปหยิบยาได้ Ending Happy (2007)
Continued.ยืดเวลาออกไป About Last Night (2008)
Everyone's been kind and deferred fees.ทุกคนล้วนใจดีแล้วก็ ยืดเวลาชำระออกไป Frost/Nixon (2008)
It's just, I think that's why we can afford to be big.ผมว่าน่าจะยืดเวลาออกไป Burn After Reading (2008)
Perhaps a drunken performance, a moronic liquor-store robbery, a selfish heroic act, a delayed reap, can create genocide in the Sudan.บางทีนักแสดงขี้เมา ไอ้ปัญญาอ่อนที่ปล้นร้านขายเหล้า ผู้กล้าที่เห็นแก่ตัวยืดเวลาเก็บวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch   FR: prolonger ; faire durer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drag on[PHRV] ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag out
drag out[PHRV] ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag on
defer[VT] ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
deferred[ADJ] ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
extend[VT] ทำให้ยืดออกไป, See also: ยืดเวลาออกไป
prolong[VT] ยืดเวลา, Syn. extend, prolongate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
延ばす[のばす, nobasu] Thai: ยืดเวลาออกไป

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top