ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compose

K AH0 M P OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compose-, *compose*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compose(vt) ประกอบด้วย, Syn. constitute, make up
composed(adj) สงบ, Syn. calm
composer(n) นักแต่งเพลง
compose of(phrv) ประกอบด้วย, Syn. comprise of, consist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compose(คัมโพซ') {composed,composing,composes} vt.ประกอบด้วย,ก่อตัวเป็น,แต่ง,ทำเป็น,สำรวมใจ,ตั้งสติ,เรียงพิมพ์ vi. แต่ง,เรียบเรียง, Syn. make, form
composed(คัมโพซดฺ) adj. เงียบ,สงบเงียบ,เกี่ยวกับจิตที่สงบ,มีอารมณ์สงบ., See also: composedness n., Syn. calm, cool
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
self-composedadj. สุขุม,ใจเย็น,สงบ,หนักแน่น -

English-Thai: Nontri Dictionary
compose(vi, vt) แต่งขึ้น,ประกอบ,เรียง,เรียบเรียง,ก่อตัวเป็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
composed fertillizerปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากพืช ซากสัตว์ และมูลสัตว์ บางทีเรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composersคีตกวี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And while I compose it, I'm also reviewing it.และในขณะที่ฉันเขียนมัน ฉันยังตรวจสอบมัน Yellow Submarine (1968)
"Less than 5% of the cosmos is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ นี่ไงล่ะ หมายความว่าเราอยู่โดดเดี่ยว I Heart Huckabees (2004)
"Less than 5% of the cosmos... Give me the Teddy! Is composed of the same elements that compose human life."ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ I Heart Huckabees (2004)
And who'd your daddy hire to compose yours?ละใครให้ปะป๊าจ้างคนเพื่อแต่งเพลงให้คุณล่ะ ? American Pie Presents: Band Camp (2005)
- Did you compose this?- คุณแต่งเพลงนี้เหรอ - เพลงนี้เหรอ The Holiday (2006)
Well, let's not compose my eulogy just yet.งั้น ก็อย่ามาสรรเสริญฉันตอนนี้ Smiles of a Summer Night (2007)
Do you compose verse, Inspector and keep it under your pillow?คุณนักสืบ อย่ามาแต่งนิยายหลอกผมเลย? Hannibal Rising (2007)
Whoa! Compose the salad like you were painting a picture.โว้ววว จัดวางจานสลัด ให้เหมือนกับกำลังวาดรูปนะ Ratatouille (2007)
Exclusive rights to compose an epic ode of your quest and one hundred silver staters, for expenses.ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าเห็นความสำคัญของข้าแค่ไหน บวกอีก 100 เหรียญเงิน เป็นค่าใช้จ่าย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
He used a guitar to compose because couldn't afford a piano.เขาใช้กีตาร์ในการแต่ง เพราะเขาไม่สามารถมีเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
This is the man who came to compose my essays.นี่ก็เป็นคนที่มาเพื่อแต่งเรียงความให้ข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Your Majesty, compose yourself! No one must know the prince is still alive!ฝ่าบาท, ระวังพระองค์ด้วย ยังไม่มีใครรู้ว่าองค์ชายยังมีชีวิตอยู่นะ พะยะค่ะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composeAnimals have bodies largely composed of fluid.
composeA state is made up of individuals who compose it.
composeA team is composed of eleven players.
composeBronze is composed of copper and tin.
composeComposers create music.
composeHe composed a resignation immediately.
composeHe composed three poems in a month.
composeHe composes beautiful poems.
composeHe is a famous composer.
composeHe is nothing but a minor composer.
composeI composed the music for her.
composeI rate him among the best modern composers in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียงร้อย(v) compose, Example: พระสารประเสริฐสามารถเลือกสรรถ้อยคำนำมาเรียงร้อยให้ฟังไพเราะอย่างมีปฎิภาณ, Thai Definition: ลำดับหรือแต่งข้อความ
เรียงความ(v) compose, See also: write a composition or an essay, Example: นักเขียนระดับมาตรฐานจะเรียงความโดยผูกเป็นประโยค ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายๆ ชัดเจน, Thai Definition: เอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง
เขียนหนังสือ(v) write, See also: compose, Syn. แต่งหนังสือ, Example: ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก, Thai Definition: เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว
คีตกวี(n) composer, Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์, Example: เขากล่าวปิดท้ายด้วยคำของไซคอฟสกี้ซึ่งเป็นคีตกวีเอกของโลก
ร้อยกรอง(v) compose, Syn. เรียบเรียง, Example: เขาร้อยกรองเรื่องของเขาด้วยถ้อยคำหรูหรา, Thai Definition: แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ, เรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
ตั้งสติ(v) compose oneself, See also: be calm (/cool/composed), Syn. ควบคุมสติ, มีสติ, Example: เขาตั้งสติเพื่อรอรับฟังรายชื่อผู้ประสบเหตุเครื่องบินตก
แต่ง(v) compose, See also: write, draw up, Syn. เขียน, นิพนธ์, รจนา, ประพันธ์, Example: นักร้องบางคนสามารถแต่งเพลงเองได้, Thai Definition: เรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว
แต่งคำ(v) write words, See also: compose words or expression, Syn. ประกอบคำ, Example: สุนทรภู่แต่งคำในบทกวีได้อย่างคล้องจองไพเราะ
แต่งโคลง(v) compose a poem, See also: write a poetry, Example: สุนทรภู่นั้น นอกจากจะมีความสามารถในการแต่งกลอนสุภาพแล้ว ท่านยังแต่งโคลงได้ไพเราะไม่แพ้กัน, Thai Definition: แต่งถ้อยคำให้เป็นโคลง
แต่งเพลง(v) compose a song, See also: write a song or music, Syn. เขียนเพลง, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำภาพยนตร์การ์ตูน ช่วยแต่งเพลง ช่วยเขียนรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ฉบัง[chabang] (n) EN: verse (with 16 syllables per line)  FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ช่างเรียง[chang rīeng] (n) EN: composer ; typesetter  FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [m]
ดอกเบี้ยทบต้น[døkbīa thopton] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [m]
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เขียน[khīen] (v) EN: write ; compose  FR: écrire ; rédiger
เขียนโคลง[khīen khlōng] (v, exp) EN: write a poem ; compose a poem  FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนกลอน[khīen kløn] (v, exp) EN: write poetry  FR: faire un poème ; composer un poème

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOSE K AH0 M P OW1 Z
COMPOSED K AH0 M P OW1 Z D
COMPOSER K AH0 M P OW1 Z ER0
COMPOSES K AH0 M P OW1 Z IH0 Z
COMPOSERS K AH0 M P OW1 Z ER0 Z
COMPOSER'S K AH0 M P OW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compose (v) kˈəmpˈouz (k @1 m p ou1 z)
composed (v) kˈəmpˈouzd (k @1 m p ou1 z d)
composer (n) kˈəmpˈouzər (k @1 m p ou1 z @ r)
composes (v) kˈəmpˈouzɪz (k @1 m p ou1 z i z)
composers (n) kˈəmpˈouzəz (k @1 m p ou1 z @ z)
composedly (a) kˈəmpˈouzɪdliː (k @1 m p ou1 z i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] composed; small town; to suppress; to press down; to post, #1,476 [Add to Longdo]
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter, #21,344 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] compose; compile, #23,528 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] compose; compile; discourse in praise, #23,528 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] composed; rise; to begin, #24,551 [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer, #97,951 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] composed, contented [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, ] compose; compile; food; delicacies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
からなる[karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
コンポーザー[konpo-za-] (n) composer [Add to Longdo]
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem) [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (v5m,vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P) [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compose \Com*pose"\ (k[o^]m*p[=o]z"), v. t. [imp. & p. p.
   {Composed}; p. pr. & vb. n. {Composing}.] [F. composer; com-
   + poser to place. The sense is that of L. componere, but the
   origin is different. See {Pose}, v. t.]
   1. To form by putting together two or more things or parts;
    to put together; to make up; to fashion.
    [1913 Webster]
 
       Zeal ought to be composed of the highest degrees of
       all pious affection.         --Bp. Sprat.
    [1913 Webster]
 
   2. To form the substance of, or part of the substance of; to
    constitute.
    [1913 Webster]
 
       Their borrowed gold composed
       The calf in Oreb.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A few useful things . . . compose their intellectual
       possessions.             --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. To construct by mental labor; to design and execute, or
    put together, in a manner involving the adaptation of
    forms of expression to ideas, or to the laws of harmony or
    proportion; as, to compose a sentence, a sermon, a
    symphony, or a picture.
    [1913 Webster]
 
       Let me compose
       Something in verse as well as prose. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The genius that composed such works as the
       "Standard" and "Last Supper".     --B. R.
                          Haydon.
    [1913 Webster]
 
   4. To dispose in proper form; to reduce to order; to put in
    proper state or condition; to adjust; to regulate.
    [1913 Webster]
 
       In a peaceful grave my corpse compose. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       How in safety best we may
       Compose our present evils.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To free from agitation or disturbance; to tranquilize; to
    soothe; to calm; to quiet.
    [1913 Webster]
 
       Compose thy mind;
       Nor frauds are here contrived, nor force designed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) To arrange (types) in a composing stick in order
    for printing; to set (type).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compose \Com*pose"\, v. i.
   To come to terms. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compose
   v 1: form the substance of; "Greed and ambition composed his
      personality"
   2: write music; "Beethoven composed nine symphonies" [syn:
     {compose}, {write}]
   3: produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote
     four novels" [syn: {write}, {compose}, {pen}, {indite}]
   4: put together out of existing material; "compile a list" [syn:
     {compose}, {compile}]
   5: calm (someone, especially oneself); make quiet; "She had to
     compose herself before she could reply to this terrible
     insult"
   6: make up plans or basic details for; "frame a policy" [syn:
     {frame}, {compose}, {draw up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top