ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตรวจทาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรวจทาน-, *ตรวจทาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจทาน(v) verify, See also: check, Example: ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ, Thai Definition: ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรวจทานก. ตรวจทบทวนความถูกต้องเรียบร้อย
ตรวจทานสอบหนังสือให้ถูกต้องหรือให้ตรงกับต้นฉบับ, ทาน ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The wolves should've eaten you.หมาป่าควรจะได้ตรวจทานที่คุณ Princess Mononoke (1997)
Then Choon Hyang, could you calculate it as well as the one from my class?ถ้างั้น ชุนยัง เธอช่วยตรวจทานให้ทีนะ เหมือนที่เธอตรวจครั้งก่อนน่ะ ได้ไหม? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
I finished calculating and they are all right.หนูตรวจทานเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไร. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
We were reviewing sergeant doakes' cases, And -- well, you understand.เรากำลังตรวจทานคดีจ่าโดคส์ และก็ คุณคงเข้าใจ Resistance Is Futile (2007)
And finally, anton briggs is coming in today to go over his statement.และสุดท้าย, แอนทอน บริกส์ จะเข้ามาวันนี้ ตรวจทานคำให้การ I Had a Dream (2008)
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ Pret-a-Poor-J (2008)
-I-i went over it a hundred times! -I'm kidding.ผมตรวจทานมากกว่าร้อยครั้งแล้วนะ ฉันล้อเล่นน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
Look at that again.เพื่อตรวจทานข้อมูลของคุณ. Angels & Demons (2009)
Robert!จริงๆ? เพื่อตรวจทานข้อมูลของคุณ. Angels & Demons (2009)
You're out of your fucking mind....เพื่อตรวจทานในเรื่องพื้นที่ จดหมายลูกสาวของคุณก็กล่าวถึง Edge of Darkness (2010)
Please revise it well, rather than just rewording things.ตรวจทานให้ดีด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่เรียงคำพูดใหม่ Episode #1.17 (2010)
Well, if you're hands-free, all the better to collate the revisions and the production team's drafts.ถ้ามือคุณว่างนัก ก็ช่วยไปตรวจทานแก้ไข งานฝ่ายผลิตจะดีกว่า Yes, Then Zero (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check over(vi) ตรวจสอบ, See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย, Syn. check, check up on, look into
countercheck(vt) ตรวจสอบอีกครั้ง, See also: ตรวจทาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collate(โคเลท') { collated, collating, collates } vt. ตรวจเทียบ, ตรวจทาน, ตรวจปรู๊ฟ, ปรับให้เหมาะสม, ลำดับหน้า, เรียง, แต่งตั้งตำแหน่งทางศาสนาคริสต์ รวมแฟ้มเรียง1. หมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาเรียงกัน2. เป็นคำสั่งพิมพ์เมื่อต้องการพิมพ์หลายชุด (ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์) แต่ต้องการให้พิมพ์ให้เสร็จทีละชุด (แทนที่จะพิมพ์หน้าเดียวกันให้ครบจำนวนชุดที่ต้องการ) การพิมพ์แบบ collate จะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่า
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน, ผู้ตรวจปรูฟ, ผู้ปรับปรุง, คนเรียง, เครื่องเรียง
emend(อิเมนดฺ') vt. ตรวจทาน, ปรู๊ฟ, แก้ไข,
emendate(อิเมน'เดท) vt. ตรวจทาน, แก้ไข, ปรุ๊ฟ.
press readern. คนตรวจปรู๊ฟ หรือตรวจทานก่อนตีพิมพ์
pressproof(เพรส'พรูฟ) adj. ตรวจทานก่อนตีพิมพ์, ปรู๊ฟหน้าแท่น
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การทดสอบ, กำลัง, ความเข้มข้นของแอลกอฮอล, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ, การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้, ต้านทาน, กันทะลุ, กันน้ำ, ไม่ซึม, ไม่หวั่นไหว, ป้องกันไฟได้, ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ, ทดลอง, ตรวจสอบ, ต้านทาน
proofread(พรูฟ'รีด) vt., vt. อ่านตรวจทาน, ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.
redact(รีแดคทฺ') vt. เรียบเรียงใหม่, แก้ไข, ปรับปรุง, ตรวจทาน, ร่าง (ประกาศ, ข้อความหรืออื่น ๆ), See also: redaction n. redactal adj. redactor n., Syn. revise, edit

English-Thai: Nontri Dictionary
collate(vt) ตรวจทาน, ตรวจปรู๊ฟ, ตรวจเทียบ, เรียง, ลำดับหน้า
collator(n) ผู้ตรวจทาน, ผู้เรียง, ผู้ตรวจปรู๊ฟ
countercheck(n) การตรวจทาน, การหยุดยั้ง, การยับยั้ง, การว่ากล่าวสั่งสอน
countercheck(vt) ทบทวน, ตรวจทาน, หยุดยั้ง, ยับยั้ง
emend(vt) แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น, ตรวจทาน, ตรวจปรู๊ฟ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top