ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

patient

P EY1 SH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patient-, *patient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patient(n) คนป่วย, See also: คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ, Syn. inpatient, outpatient, sick person
patient(adj) อดทน, See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ, Syn. calm, forebearing, long-suffering, resigned, uncomplaining, Ant. agitate, hostile, impatient
patiently(adv) อย่างอดทน, Syn. calmly, quietly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patient(เพ'เวินท) adj. อดทน n. คนไข้, ลูกค้า
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน, ขาดความอดทน, ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
inpatient(อิน'เพเชินทฺ) n. คนไข้ใน, คนไข้ที่อยู่และรับการรักษาในโรงพยาบาล
outpatient(เอาทฺ'เพเชินทฺ) n. คนไข้นอก

English-Thai: Nontri Dictionary
patient(adj) อดทน, มีขันติ, ทรหดอดทน
patient(n) คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ, ลูกค้า, ลูกความ, เหยื่อ
impatient(adj) ไม่อดทน, กระวนกระวาย, ใจร้อน, หุนหัน
outpatient(n) คนไข้นอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patientผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [ มีความหมายเหมือนกับ case ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patientผู้ป่วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patient, ambulatoryคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patient, apprehensiveผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient admissionการรับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient advocacyสิทธิผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient care planningการวางแผนดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient care planningการดูแลรักษาในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Patient educationการให้การศึกษาผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient satisfactionความพอใจของผู้ป่วย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
patient zero(n) ผู้ติดเชื้อรายแรก
patient zero(n) ผู้ติดเชื้อรายแรก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Patient 33!- ผู้ป่วย เลขที่33! The Great Dictator (1940)
You must be patient with me.คุณต้องอดทนกับฉันหน่อย วิถีชีวิตแบบนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับฉัน Rebecca (1940)
Mr Brent, we are a patient people.เราเป็นคนอดทนสูง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I know her quite well. She was a patient of mine three years ago.เธอเป็นคนไข้ของผม เมื่อสามปีมาแล้ว Suspiria (1977)
Just be patient and I'll work things out.อดทนไว้ แล้วผมจะแก้ไขสิ่งต่างๆ Airplane! (1980)
I have been patient and I've tried to help, but you wouldn't even let me do that.ฉันอดทนและพยายามช่วยเหลือแล้ว แต่คุณไม่ยอมให้ฉันทำอย่างนั้น Airplane! (1980)
She was my patient once.เธอเคยเป็นผู้ป่วยของผม Clue (1985)
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ Clue (1985)
Even psychiatrists can tell the difference between patients who are alive or dead.แม้จิตแพทย์ก็น่าจะแยกได้ ว่าผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว Clue (1985)
You know how you feel when you see a patient and you think he's all right... then you look at the X rays and it's nothing like you thought?คุณรู้สึกยังไง ถ้าเห็นว่าคนไข้อาการดีขึ้น... แต่พอดูฟิล์ม เอ็กซ์เรย์ กลับไม่เป็นอย่างที่คิด? Dirty Dancing (1987)
That boy looks like the patient they admitted to the lab.นั่นเด็กที่เหมือนคนไข้ ที่พวกเขานำกลับมาทดลอง Akira (1988)
This class teaches you how not to do a shudder-take when you know your patient is going to die.วิชานี้จะสอนให้ไม่ตกใจ... ...เมื่อรู้ว่าคนไข้กำลังจะตาย Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patientAbove all, be patient.
patientA doctor should never let a patient die.
patientAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
patientA good doctor is sympathetic to his patients.
patientA good teacher must be patient with his pupils.
patientA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
patientAny doctor says something to please his patients.
patientBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
patientBe patient and persistent. These things take time.
patientBut for the doctor's care, the patient would not be alive.
patientChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
patientDoctor Burns, what should doctors do when a patient's brain is badly damaged?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนคนไข้(n) patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai Definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ผู้เจ็บป่วย(n) patient, See also: sick people, case, Syn. ผู้ป่วย, Example: ยามีสำรองให้กับผู้เจ็บป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีอาการไม่สบายเพราะเป็นโรคหรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
คนไข้(n) patient, See also: sick person, Syn. คนป่วย, คนเจ็บ, ผู้ป่วย, Example: ตามโรงพยาบาลรัฐมีคนไข้แน่นจนแพทย์ให้บริการไม่ทัน, Count Unit: คน, ราย, Thai Definition: ผู้เจ็บป่วยที่มาตรวจรักษาในโรงพยาบาล
คนเจ็บ(n) patient, See also: wounded, Syn. คนบาดเจ็บ, คนป่วย, ผู้บาดเจ็บ, Example: ุผู้เห็นเหตุการณ์รีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
คิลานะ(n) patient, See also: ailing person, Syn. คนเจ็บ, คนเจ็บไข้, คนป่วย, Notes: (บาลี)
ผู้ป่วย(n) patient, See also: sufferer, sick person, Syn. คนเจ็บ, คนไข้, Example: แพทย์สามารถระบุชนิดของโรคได้โดยการอ่านข้อมูลของผู้ป่วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ใจเย็น(adv) calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
คนป่วย(n) patient, Syn. คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ, Example: การรักษาผู้ที่ถูกไฟลวกไม่ได้หยุดเพียงแค่เมื่อคนป่วยกลับบ้านได้เท่านั้น บางคนต้องกลับมารับการผ่าตัดอีก, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกคนไข้[bantheuk khonkhai] (n, exp) EN: patient's chart
บัตรคนไข้[bat khonkhai] (n, exp) EN: patient card
บัตรผู้ป่วย[bat phūpūay] (n, exp) EN: patient's registration card  FR: carte médicale [ f ]
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
ใจร้อน[jairøn] (adj) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded  FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เจ้าของไข้[jaokhøng khai] (n, exp) EN: doctor in charge of a patient
การเยี่ยมไข้[kān yīem khai] (n, exp) EN: visiting patient in hospital  FR: visite d'un patient [ f ] ; visite d'une personne hospitalisée [ f ]
กัดฟัน[katfan] (v, exp) EN: endure ; make a determined effort ; be patient  FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[katfan thon] (v, exp) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PATIENT P EY1 SH AH0 N T
PATIENTS P EY1 SH AH0 N T S
PATIENTS P EY1 SH AH0 N Z
PATIENT'S P EY1 SH AH0 N T S
PATIENTLY P EY1 SH AH0 N T L IY0
PATIENTS' P EY1 SH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patient (n) pˈɛɪʃənt (p ei1 sh @ n t)
patients (n) pˈɛɪʃənts (p ei1 sh @ n t s)
patiently (a) pˈɛɪʃəntliː (p ei1 sh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
患者[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ,  ] patient; sufferer #760 [Add to Longdo]
耐心[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ,  ] patient (adjective) #5,114 [Add to Longdo]
耐烦[nài fán, ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ,   /  ] patient (not impatient) #69,020 [Add to Longdo]
慢工出巧匠[màn gōng chū qiǎo jiàng, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧㄤˋ,     ] patient work makes a skilled craftsman [Add to Longdo]
慢工出细货[màn gōng chū xì huò, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˋ,      /     ] patient work makes a fine product [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankentransportwagen { m } (KTW)patient transport ambulance (PTA) [Add to Longdo]
Patient { m } | Patienten { pl } | stationärer Patient; stationär behandelter Patientpatient | patients | in-patient; inpatient [Add to Longdo]
geduldig { adj } | geduldiger | am geduldigstenpatient | more patient | most patient [Add to Longdo]
Patient mit Rezidiv; Rückfallpatient { m } [ med. ]recidivist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
患者[かんじゃ, kanja] (n) (a) patient; (P) #3,318 [Add to Longdo]
外来[がいらい, gairai] (n, adj-no) (1) (abbr) external origin; imported; (2) outpatient; (P) #7,516 [Add to Longdo]
カルテ[karute] (n) patient's chart (ger #19,521 [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1, として・1, にして・1, 為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
せっかち[sekkachi] (adj-na, n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
むずむず[muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
もどかしげに[modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
やきもき[yakimoki] (adv, n, vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
クランケ[kuranke] (n) patient (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
患者[かんじゃ, kanja] Patient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patient \Pa"tient\, n.
   1. One who, or that which, is passively affected; a passive
    recipient.
    [1913 Webster]
 
       Malice is a passion so impetuous and precipitate
       that it often involves the agent and the patient.
                          --Gov. of
                          Tongue.
    [1913 Webster]
 
   2. A person under medical or surgical treatment; --
    correlative to physician or nurse.
    [1913 Webster]
 
       Like a physician, . . . seeing his patient in a
       pestilent fever.           --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {In patient}, a patient who receives lodging and food, as
    treatment, in a hospital or an infirmary.
 
   {Out patient}, one who receives advice and medicine, or
    treatment, from an infirmary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patient \Pa"tient\ (p[=a]"shent), a. [F., fr. L. patiens,
   -entis, p. pr. of pati to suffer. Cf. {Pathos}, {Passion}.]
   1. Having the quality of enduring; physically able to suffer
    or bear.
    [1913 Webster]
 
       Patient of severest toil and hardship. --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
   2. Undergoing pains, trials, or the like, without murmuring
    or fretfulness; bearing up with equanimity against
    trouble; long-suffering.
    [1913 Webster]
 
   3. Constant in pursuit or exertion; persevering; calmly
    diligent; as, patient endeavor.
    [1913 Webster]
 
       Whatever I have done is due to patient thought.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. Expectant with calmness, or without discontent; not hasty;
    not overeager; composed.
    [1913 Webster]
 
       Not patient to expect the turns of fate. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Forbearing; long-suffering.
    [1913 Webster]
 
       Be patient toward all men.      --1 Thess. v.
                          14.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patient \Pa"tient\, v. t.
   To compose, to calm. [Obs.] "Patient yourself, madam."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patient
   adj 1: enduring trying circumstances with even temper or
       characterized by such endurance; "a patient smile"; "was
       patient with the children"; "an exact and patient
       scientist"; "please be patient" [ant: {impatient}]
   n 1: a person who requires medical care; "the number of
      emergency patients has grown rapidly"
   2: the semantic role of an entity that is not the agent but is
     directly involved in or affected by the happening denoted by
     the verb in the clause [syn: {affected role}, {patient role},
     {patient}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 patient /pasjɑ̃/ 
  patient

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 patient
  patient

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Patient /patsiːɛnt/ 
  patient

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 patient
  1. patient
  2. patient

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top