ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picture

P IH1 K CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picture-, *picture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picture(n) ภาพวาด, See also: รูปวาด, รูปภาพ, Syn. drawing, painting, photograph
picture(n) จอภาพ (โทรทัศน์)
picture(n) ์คำบรรยายที่ทำให้เห็นภาพ, See also: ถ้อยคำพรรณนาทำให้เห็นภาพ, ภาพพจน์, Syn. account, description
picture(n) ์ภาพความทรงจำ
picture(n) สถานการณ์
picture(n) ภาพยนตร์, See also: หนัง, Syn. cinema, film, motion picture, movie
picture(vt) นึกภาพ, See also: จินตนาการ, นึกหลับตา, Syn. conceive of, imagine
picture(vt) บรรยาย, See also: พรรณนา, Syn. depict, describe
picture(vt) ถ่ายเป็นภาพยนตร์
picture(vt) วาดภาพ, See also: ระบาย, Syn. draw, paint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ, รูปภาพ, ภาพวาด, ภาพถ่าย, แผ่นภาพ, ภาพอันสวย, ภาพยนตร์, ภาพพจน์, ภาพจินตนาการ, จอภาพ, สถานการณ์, ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ, นึกภาพ, จินตนาการ, นึกหลับตา, พรรณา, ถ่ายเป็นภาพยนตร์
picturesque(พิค'เชอะเรสคฺ) adj.สวย, งดงาม, น่าดู, เหมือนภาพวาด, See also: picturesqueness n., Syn. striking
motion picture n.ภาพยนตร์
moving picturen. ภาพยนต์, Syn. movie

English-Thai: Nontri Dictionary
picture(n) ภาพวาด, รูปภาพ, ภาพยนตร์, สถานการณ์, ภาพพจน์
picture(vt) วาดรูป, นึกภาพ, มองเห็นภาพ, หลับตานึก, ถ่ายภาพยนตร์
picturesque(adj) สวย, งดงาม, น่าดู, เหมือนภาพวาด
picturesqueness(n) ความงดงาม, ความสวยงาม
MOTION motion picture(n) ภาพยนตร์, หนัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
picture element; PEL; pixelจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
picture element; pel; pixelจุดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picture railรางแขวนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picturephoneโทรศัพท์ภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picturesqueงามดั่งวาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Picturesque, theความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Picture bookหนังสือภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Picture books for childrenหนังสือภาพสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Picture dictionaries, Englishพจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Picture dictionaries, Polyglotพจนานุกรมภาพหลายภาษา [TU Subject Heading]
Picture elementจุดภาพ [คอมพิวเตอร์]
Picture frame industryอุตสาหกรรมกรอบรูป [TU Subject Heading]
Picture frames and framingกรอบรูปและการทำกรอบรูป [TU Subject Heading]
Picture perceptionการรับรู้ภาพ [TU Subject Heading]
Picture Vocabulary Programโปรแกรมภาพคำศัพท์, ซอฟต์แวร์ช่วยในการเรียนรู้ของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปภาพ [Assistive Technology]
Pictures ; Pictorial worksภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A crematorium from the outside can look like a picture postcard.เตาเผาศพจากนี้ เมื่อดูจากภายนอก ดูดีเหมือนรูปโปสการ์ด Night and Fog (1956)
These pictures were taken moments before a mass killing.นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่ Night and Fog (1956)
He couldn't even remember the names of the pictures he saw.เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพที่เขาเห็น 12 Angry Men (1957)
See if you can get a mental picture of her.See if you can get a mental picture of her. 12 Angry Men (1957)
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื The Old Man and the Sea (1958)
Picture yourself in a boat on a riverภาพตัวเองในเรือในแม่น้ำ Yellow Submarine (1968)
Picture yourself on a train in a stationภาพตัวเองบนรถไฟในสถานี Yellow Submarine (1968)
We're not taking the picture without Michael.เราไม่ได้ถ่ายภาพโดยไม่ต้องไมเคิล The Godfather (1972)
By the way, I admire your pictures very much.โดยวิธีการที่ผมชื่นชมภาพของคุณมาก The Godfather (1972)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Obviously.เห็น ๆอยู่ว่านี่มันรูปงูเหลือม ที่กำลังย่อยช้าง The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pictureA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
pictureA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
pictureAll of these picture postcards are mine.
pictureAll you have to do is push this button to take a picture.
pictureAll you have to do to take a picture is push this button.
pictureA mental picture.
pictureAmong other things, he has an eye for good pictures.
pictureAnn finished painting the picture.
pictureAre those your pictures?
pictureAre we allowed to take pictures here?
pictureAs he spoke, pictures came into my mind.
pictureAs pretty as a picture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปถ่าย(n) photograph, See also: picture, photo, shot, snap, snapshot, Syn. ภาพถ่าย, Example: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่, Count Unit: ใบ, รูป, Thai Definition: ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์
ภาพถ่าย(n) photograph, See also: picture, photo, snap, shot, Syn. รูปถ่าย, รูป, Example: หล่อนรักการถ่ายภาพ จึงใช้ภาพถ่ายสะท้อนอารมณ์และความรู้สึก, Count Unit: ภาพ, รูป, ใบ, Thai Definition: ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนำแผ่นฟิล์มภาพเนกาทิฟ หรือแผ่นกระจกภาพเนกทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น
สมุดภาพ(n) picture album, See also: photograph album, Syn. อัลบั้ม, Example: รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
พระรูป(n) picture, See also: photo, photograph, Syn. รูปภาพ, รูปถ่าย, Example: แสตมป์พระรูป ร.9 ชุด 8 ทั้งชุดมีทั้งหมด 43 ดวง, Thai Definition: รูปภาพหรือรูปถ่ายของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย, Notes: (ราชา)
ภาพ(n) picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูป(n) photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count Unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ(n) picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count Unit: รูป
ตัวต่อ(n) jigsaw puzzle, See also: picture puzzle, Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์, Example: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ, Count Unit: ตัว, ชิ้น, Thai Definition: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา
ถ้ำมอง(n) peep show, See also: picture peep-show, kaleidoscope, Thai Definition: ตู้หรือหีบที่มีแว่นขยายสำหรับดูภาพยนตร์สั้นๆ หรือรูปต่างๆ ทีละคน
นึกในใจ(v) imagine, See also: picture in mind, conceive in the mind, Syn. คิดในใจ, Example: ผมนึกในใจว่าโชคดีที่ขึ้นรถได้ก่อนฝนจะหล่นลงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
จินตภาพ[jintaphāp] (n) EN: image ; dream ; mental picture  FR: rêve [ m ] ; pensée [ f ]
กบี่ธุช[kabīthut] (n) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman
การบันทึกภาพ[kān bantheuk phāp] (n, exp) EN: taking pictures  FR: prise de vues [ f ]
ขยายรูป[khayāi rūp] (v, exp) EN: enlarge a picture  FR: agrandir une photo
เขียนรูป[khīen rūp] (v, exp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture  FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
กรอบรูป[krøprūp] (n) EN: picture frame
น่าดู[nādū] (adj) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating  FR: attrayant ; spectaculaire
หนัง[nang] (n) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film  FR: film [ m ] ; cinéma [ m ]
หนังสือภาพ[nangseū phāp] (n, exp) EN: picture book  FR: livre d'images [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PICTURE P IH1 K CH ER0
PICTURED P IH1 K CH ER0 D
PICTURES P IH1 K CH ER0 Z
PICTURE'S P IH1 K CH ER0 Z
PICTURES' P IH1 K CH ER0 Z
PICTURETEL P IH1 K CH ER2 T EH2 L
PICTURESQUE P IH1 K CH ER0 AH0 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picture (v) pˈɪktʃər (p i1 k ch @ r)
pictured (v) pˈɪktʃəd (p i1 k ch @ d)
pictures (v) pˈɪktʃəz (p i1 k ch @ z)
picturesque (j) pˌɪktʃərˈɛsk (p i2 k ch @ r e1 s k)
picture-book (n) pˈɪktʃə-buk (p i1 k ch @ - b u k)
picture-card (n) pˈɪktʃə-kaːd (p i1 k ch @ - k aa d)
picture-books (n) pˈɪktʃə-buks (p i1 k ch @ - b u k s)
picture-cards (n) pˈɪktʃə-kaːdz (p i1 k ch @ - k aa d z)
picturesquely (a) pˌɪktʃərˈɛskliː (p i2 k ch @ r e1 s k l ii)
picture-gallery (n) pˈɪktʃə-gæləriː (p i1 k ch @ - g a l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐng, ㄧㄥˇ, ] picture; image; reflection; shadow #2,079 [Add to Longdo]
图形[tú xíng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] picture; figure; diagram; graph; depiction; graphical #7,995 [Add to Longdo]
画册[huà cè, ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] picture album #22,136 [Add to Longdo]
画卷[huà juǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩㄢˇ, / ] picture scroll #23,645 [Add to Longdo]
遗照[yí zhào, ㄧˊ ㄓㄠˋ, / ] picture of the deceased #62,218 [Add to Longdo]
招贴画[zhāo tiē huà, ㄓㄠ ㄊㄧㄝ ㄏㄨㄚˋ, / ] picture poster (for advertising or propaganda) #69,335 [Add to Longdo]
画儿[huà er, ㄏㄨㄚˋ ㄦ˙, / ] picture; drawing; painting #70,028 [Add to Longdo]
如画[rú huà, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] picturesque [Add to Longdo]
相架[xiàng jià, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] picture frame [Add to Longdo]
语画[yǔ huà, ㄩˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] picture in words [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
画像[がぞう, gazou] TH: รูปภาพ  EN: picture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansichtskarte { f }picture postcard [Add to Longdo]
Artothek { f }picture lending library; art lending library [Add to Longdo]
Bildelement { n }picture element [Add to Longdo]
Bilderbuch { n }picture book [Add to Longdo]
Bilderrahmen { m }picture frame [Add to Longdo]
Bilderrätsel { n }picture puzzle [Add to Longdo]
Bildgüte { f }picture quality [Add to Longdo]
Bildröhre { f }picture tube [Add to Longdo]
Bildwinkel { m }picture angle [Add to Longdo]
Gemäldegalerie { f } | Gemäldegalerien { pl }picture gallery | picture galleries [Add to Longdo]
Jammerbild { n } | wie ein Häufchen Unglück (Elend)picture of misery | the picture of misery [Add to Longdo]
Vexierbild { n }picture puzzle [Add to Longdo]
Wechselrahmen { m }picture frame (with a removeable back); mat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P) #97 [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] (n) terminal screen; scene; picture; the field (in TV); photo; (P) #495 [Add to Longdo]
映像[えいぞう, eizou] (n, adj-no) reflection; image; picture (e.g. on a television); shot; clip; (P) #896 [Add to Longdo]
[ず, zu] (n, n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P) #978 [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] (n) (1) figure; form; shape; (2) appearance; dress; guise; (3) state; condition; picture; image; (4) (See 和歌) form (of a waka); (n-suf) (5) dressed in ...; wearing ...; (P) #1,117 [Add to Longdo]
[が, ga] (n) picture; drawing; painting; sketch #1,478 [Add to Longdo]
絵(P);画(iK)[え, e] (n, n-suf) picture; drawing; painting; sketch; (P) #1,606 [Add to Longdo]
動画[どうが, douga] (n, adj-no, vs) (1) animation; motion picture; video; moving picture; (2) in-betweening (in anime); (P) #1,693 [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n, n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) #1,733 [Add to Longdo]
作画[さくが, sakuga] (n, vs) drawing pictures; taking photographs #2,811 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] digital picture [Add to Longdo]
ピクセル[ぴくせる, pikuseru] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
ピクチャーインピクチャー[ぴくちゃーいんぴくちゃー, pikucha-inpikucha-] picture in picture [Add to Longdo]
映像品質[えいぞうひんしつ, eizouhinshitsu] image quality, picture quality [Add to Longdo]
画素[がそ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画像[がぞう, gazou] image, picture [Add to Longdo]
画像要素[がぞうようそ, gazouyouso] picture element, pel [Add to Longdo]
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene [Add to Longdo]
絵柄[えがら, egara] pattern, design, picture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picture \Pic"ture\, n. [L. pictura, fr. pingere, pictum, to
   paint: cf. F. peinture. See {Paint}.]
   1. The art of painting; representation by painting. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Any well-expressed image . . . either in picture or
       sculpture.              --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. A representation of anything (as a person, a landscape, a
    building) upon canvas, paper, or other surface, produced
    by means of painting, drawing, engraving, photography,
    etc.; a representation in colors. By extension, a figure;
    a model.
    [1913 Webster]
 
       Pictures and shapes are but secondary objects.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The young king's picture . . . in virgin wax.
                          --Howell.
    [1913 Webster]
 
   3. An image or resemblance; a representation, either to the
    eye or to the mind; that which, by its likeness, brings
    vividly to mind some other thing; as, a child is the
    picture of his father; the man is the picture of grief.
    [1913 Webster]
 
       My eyes make pictures when they are shut.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   Note: Picture is often used adjectively, or in forming
      self-explaining compounds; as, picture book or
      picture-book, picture frame or picture-frame, picture
      seller or picture-seller, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Animated picture}, a moving picture.
 
   {Picture gallery}, a gallery, or large apartment, devoted to
    the exhibition of pictures.
 
   {Picture red}, a rod of metal tube fixed to the walls of a
    room, from which pictures are hung.
 
   {Picture writing}.
    (a) The art of recording events, or of expressing
      messages, by means of pictures representing the
      actions or circumstances in question. --Tylor.
    (b) The record or message so represented; as, the picture
      writing of the American Indians.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Picture}, {Painting}.
 
   Usage: Every kind of representation by drawing or painting is
      a picture, whether made with oil colors, water colors,
      pencil, crayons, or India ink; strictly, a painting is
      a picture made by means of colored paints, usually
      applied moist with a brush.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picture \Pic"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Pictured}; p. pr. & vb.
   n. {Picturing}.]
   To draw or paint a resemblance of; to delineate; to
   represent; to form or present an ideal likeness of; to bring
   before the mind. "I . . . do picture it in my mind."
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I have not seen him so pictured.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picture
   n 1: a visual representation (of an object or scene or person or
      abstraction) produced on a surface; "they showed us the
      pictures of their wedding"; "a movie is a series of images
      projected so rapidly that the eye integrates them" [syn:
      {picture}, {image}, {icon}, {ikon}]
   2: graphic art consisting of an artistic composition made by
     applying paints to a surface; "a small painting by Picasso";
     "he bought the painting as an investment"; "his pictures hang
     in the Louvre" [syn: {painting}, {picture}]
   3: a clear and telling mental image; "he described his mental
     picture of his assailant"; "he had no clear picture of
     himself or his world"; "the events left a permanent
     impression in his mind" [syn: {mental picture}, {picture},
     {impression}]
   4: a situation treated as an observable object; "the political
     picture is favorable"; "the religious scene in England has
     changed in the last century" [syn: {picture}, {scene}]
   5: illustrations used to decorate or explain a text; "the
     dictionary had many pictures" [syn: {picture}, {pictorial
     matter}]
   6: a form of entertainment that enacts a story by sound and a
     sequence of images giving the illusion of continuous
     movement; "they went to a movie every Saturday night"; "the
     film was shot on location" [syn: {movie}, {film}, {picture},
     {moving picture}, {moving-picture show}, {motion picture},
     {motion-picture show}, {picture show}, {pic}, {flick}]
   7: the visible part of a television transmission; "they could
     still receive the sound but the picture was gone" [syn:
     {video}, {picture}]
   8: a graphic or vivid verbal description; "too often the
     narrative was interrupted by long word pictures"; "the author
     gives a depressing picture of life in Poland"; "the pamphlet
     contained brief characterizations of famous Vermonters" [syn:
     {word picture}, {word-painting}, {delineation}, {depiction},
     {picture}, {characterization}, {characterisation}]
   9: a typical example of some state or quality; "the very picture
     of a modern general"; "she was the picture of despair"
   10: a representation of a person or scene in the form of a print
     or transparent slide; recorded by a camera on light-
     sensitive material [syn: {photograph}, {photo}, {exposure},
     {picture}, {pic}]
   v 1: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him
      on horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a
      risk in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise},
      {envision}, {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture},
      {image}]
   2: show in, or as in, a picture; "This scene depicts country
     life"; "the face of the child is rendered with much
     tenderness in this painting" [syn: {picture}, {depict},
     {render}, {show}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top